– Meningsløst å klage på standpunktkarakter

Elever som klager på standpunktkarakter fra ungdomsskolen får ikke omgjort karakteren sin før etter opptaket til videregående skole er ferdig.

Kristoffer Hansen

GÅR UTOVER ELVENE: Leder i Elevorganisasjonen, Kristoffer Hansen, mener at klagesystemet er et utdatert system hvor elevene blir de skadelidende.

Foto: Nora Evensmo Hvistendahl / NRK

I verste fall kan det bety at elever ikke kommer inn på den videregående skolen de drømmer om, fordi de søker med et dårligere karaktersnitt enn hva de egentlig har.

– Her er det en systemsvikt hvor elevene blir de skadelidende, sier leder i Elevorganisasjonen, Kristoffer Hansen.

Behandlingen tar for lang tid

De fleste klager på standpunktkarakterer kommer inn helt på slutten av semesteret. Klagen går først til skolen.

Hvis ikke skolen gir medhold, går klagen videre til fylkesmannen, som skal se om skolens vurderinger er gjort i henhold til regelverket.

Så blir fylkesmannens vurdering sendt tilbake til skolen, men der er mange på ferie.

Det betyr at karakterene ikke endres før høsten, etter at elevene allerede har kommet inn på videregående.

For er det én gang at karakterene fra ungdomsskolen virkelig gjelder, så er det når du skal søke deg inn på videregående.

– Det er kjempeviktig å komme inn på den videregående skolen man ønsker. Mange får medhold, og da er det helt åpenbart at de må få oppdatert karakterene slik at de kommer inn på det karaktergrunnalget de faktisk har. Ellers er det jo ingen vits i å klage, sier Hansen.

Mange får medhold

I Oslo og Akershus får fylkesmannen inn 250 klager på standpunktkarakterer i året.

I nærmere 80 prosent av tilfellene konkluderer fylkesmannen med at karakteren må vurderes på nytt.

Grethe Hovde Parr

IKKE MENINGSLØST: Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør for Oslo og Akershus, mener at det er viktig for elevene å bruke klageretten sin for å få vurdert om karakterene er riktig satt.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

– Det er selvfølgelig en utfordring for de elevene som ikke får ny karakter før videregående opptak. Men dette er rett og slett en konsekvens av at elevene skal klage, skolen skal behandle klagen, den skal til oss og vi skal gjøre en vurdering. Og når vi kommer så langt, er allerede førsteinntaket gjennomført, sier Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør for Oslo og Akershus.

Men når klagen ikke blir ferdigbehandlet før etter at opptaket til videregående opplæring er ferdig, er det ikke da en meningsløs klagerett?

Hilde Austad

RETTSSIKKERHET: Hilde Austad i Utdanningsdirektoratet mener klageretten er viktig fordi den ivaretar elevenes rettssikkerhet.

Foto: HANS VOLD HUSUM

Det er viktig at elevene har muligheten til å klage for å se om karakteren er riktig satt og om reglene ved karaktersetting er godt nok fulgt, sier Hovde Parr.

Ivaretar rettssikkerheten

Nasjonalt ble det sendt inn over 1100 klager på standpunktkarakterer i fjor. Nærmere halvparten av disse fikk medhold.

På tross av at Elevorganisasjonen mener at klageordningen ikke har noen hensikt, mener Utdanningsdirektoratet at den er viktig.

– Mange systemer har nok et forbedringspotensial, men her er det hensynet til elevens rettssikkerhet og lærernes rett til ferie som spiller inn, sier Hilde Austad, seniorrådgiver i juridisk avdeling i Utdanningsdirektoratet.