Oslo tilbyr toårig videregående: Bergen la ned samme tilbud etter tre kull

Godt over én tredjedel av elevene som prøvde å fullføre videregående skole på to år i Bergen, sluttet underveis.

Studenter i arbeid

31 AV 71 HOPPET AV: Over tre år fikk tilsammen 71 elever muligheten til å starte på et toårig skoleløp på Bergen Handelsgymnasium. Kun 42 fullførte.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Denne høsten starter fem elever på et toårig skoleløp på Hersleb videregående skole i Oslo.

De har alle over 4,5 i karaktersnitt, karakteren 5 eller 6 i matte, engelsk og norsk, og har vært gjennom intervjuer før de ble tildelt skoleplass.

Tilbudet om å fullføre videregående på to istedenfor tre år er nytt i Oslo, men har allerede blitt prøvd og lagt ned i Bergen.

Fra 2009 til 2013 fikk tre klasser med tilsammen 73 elever begynne på et toårig skoleløp på Bergen Handelsgymnasium. 31 av dem sluttet underveis.

Var ikke klar over hva de gikk til

– Det som var et interessant funn i Bergen, var at karakterene i seg selv ikke spilte så stor rolle, sier førsteamanuensis Svein Rognaldsen ved Universitetet i Bergen, som evaluerte prosjektet i 2013.

Rapporten hans slår fast at frafallet i det første kullet i hovedsak skyldtes at elevene ikke var klar over hva de gikk til.

Frafallet i de to andre kullene skyldets «en kombinasjon av svake fagkunnskaper, dårlige arbeidsvaner, samt manglende vilje til å yte det som skulle til for å fullføre det toårige løpet», ifølge rapporten.

– Kvaliteten på karakterene varierer

Elevene i det første kullet på Bergen Handelsgymnasium måtte ha et karaktersnitt på 4 fra ungdomsskolen for å bli tatt opp. Grensen ble hevet til 4,5 for andre og tredje kull.

Men karakterene sier ikke nødvendigvis så mye om eleven, mener Rognaldsen.

– Kvaliteten på karakterene fra ungdomsskolen er veldig varierende og avhenger ofte mer av hvilken skole eleven har gått på, enn hvor flink eleven er, sier han.

– Karakterene har selvfølgelig en viss betydning hvis de er reelle. Men slik systemet fungerer, kan en med karakteren 4 være like god som en med karakteren 5.

Hersleb har lært av Bergen

Bare fem av tolv søkere kom inn på hurtigløpet på Hersleb videregående skole.

Anja Teig, rektor på Hersleb skole i Oslo

FORBEREDT: Rektor Anja Teig ved Hersleb videregående skole.

Foto: Nora Evensmo Hvistendahl / NRK

Rektor Anja Teig sier at de har vært i Bergen og lært av erfaringene man gjorde seg der.

– Vi har snakket med lærere og elever, vi har snakket med forskeren som fulgte forsøket og vi har justert modellen. Jeg tror vi er godt forberedt til å få til et vellykket forsøk, sier Teig.

– Bra med intervjuer

Svein Rognaldsen mener det er bra at Oslo-skolen gjennomfører intervjuer med hver enkelt elev – det gjorde man ikke i Bergen.

– Den viktigste suksessfaktoren er innsikt i hva det å lære faktisk går ut på. Det gjelder både for lærere og elever. Da snakker jeg ikke om tradisjonell studieteknikk, men innsikt i læringens utfordringer. Med den rette motivasjonen var det fullt mulig for en med 4 i snitt å gjennomføre et toårig løp, sier Rognaldsen.

SISTE NYTT

Siste meldinger