– Fylkesmannen har dere ingenting med

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vil ha seg frabedt at fylkesordførerne flytter kontoret hennes fra Oslo sentrum til Østfold.

Valgerd Svarstad Haugland

FINGRENE AV FATET: Valgerd Svarstad Haugland mener at fylkespolitikerne ikke har noe med å flytte hennes kontor til Østfold. Her fra en pressekonferanse om en annen omstridt reform, nemlig kommunereformen, i september.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Det har de jo ingenting med, sier en tydelig oppgitt Valgerd Svarstad Haugland.

Før helga kunne fylkesordførerne i Akershus, Østfold og Buskerud stolt presentere avtalen der de tre fylkene går sammen i region Viken 1. januar 2020.

De tre vil også ha Oslo med i den nye storregionen, noe hovedstadens politikere blankt avviser.

I kabalen der de ulike fylkeskommunale organene er fordelt mellom Sarpsborg/Nedre Glomma, Drammen og Oslo/Lillestrøm, inngår også det statlige fylkesmannsembetet.

Motstrømstrafikk

Ikke bare mener fylkesordførerne at fylkesmannen bør ha samme grenser som den folkevalgte regionen; fylkesmannskontoret bør legges til Østfold, ifølge avtalen.

Avtalepartene legger til grunn at fylkesmannsembetet lokaliseres i Østfold.

Avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold

– Det vil være et godt grep av regjeringen å flytte arbeidsplasser ut av Oslo til et byområde som ligger nær Oslo og hvor vi vil skape en motstrømstrafikk, sier fylkesordfører i Østfold, Ola Haabeth (Ap).

– I dag har vi veldig mye trafikk inn til Oslo om morgenen og ut av Oslo om ettermiddagen. Her vil det gå motsatt, sier han.

Fylkesordførere avtale Viken

FLYTTER FYLKESMANNEN: Fylkesordførerne Roger Ryberg i Buskerud, Anette Solli i Akershus og Ole Haabeth i Østfold vil legge fylkesmannen til Østfold.

Foto: Østfold fylkeskommune

– For lange avstander

– Det er ikke fylkespolitikerne som skal fortelle hvor fylkesmannen skal ha sitt kontor. Det er det staten som skal bestemme, sier fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland.

– For oss er det viktig å være nær brukerne. Østfold er et flott fylke, og jeg er veldig glad i Østfold. Men hvis de tenker seg Buskerud også inn, blir jo avstanden til Østfold relativt stor, sier hun.

Svarstad Haugland understreker at det ikke er region Viken som sådan, men koblingen mellom den nye folkevalgte regionene og det statlige fylkesmannsembetet hun reagerer på.

Reform på reform

Også fylkesmannsembetene er for tiden i spill. I tillegg til den sterkt omdiskuterte kommunereformen og den etter hvert mye omtalte regionreformen, har regjeringen satt i gang en utredning av fylkesmannens struktur.

Ifølge en foreløpig rapport fra regjeringen om fylkesmannsstrukturen er det gode argumenter for at statens forlengede arm rundt i landet og de folkevalgte regionene får samme grenser, men det er ikke noe krav.

I sitt høringssvar til rapporten har Fylkesmannen i Oslo og Akershus et annet forslag til ny fylkesmannsregion enn fylkespolitikerne.

– Følg politidistriktene

– Vi synes fylkespolitikernes region Viken, der Buskerud er med, er for stor i forhold til fylkesmannsembetet. Det blir for lange avstander mellom de som har bruk for våre tjenester og der vi kan ha kontor.

– Vi anbefaler departementet å heller se på inndelingen i politireformen og slå sammen Østfold, Akershus og Oslo til en fylkesmannsregion, sier Valgerd Svarstad Haugland. Det tilsvarer politidistriktene Oslo og Øst.

Vi anbefaler at nye embeter i hovedsak følger inndelingen i politidistrikter. Det vil gi gode vilkår for forebygging av kriser og for effektiv samhandling når kriser oppstår.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus' høringssvar til fylkesmannsutredningen

Hun er også klar på at fylkesmannskontoret må forbli i Oslo og at Oslo og Akershus må være i samme fylkesmannsregion.