667 millioner til Akershus

Her kan du lese nøkkeltallene for krisepakken i Akershus kommuner og fylkeskommune.

Fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad
Foto: Akershus Fylkeskommune

I Akershus får kommunene og fylkeskommunen til sammen 667 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Økt sysselsetting

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Akershus er denne på om lag 88 millioner kroner.

Nøkkeltall for kommunene

Kommunene i Akershus får 351 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd og 98 millioner kroner i økte frie inntekter. Samlet utgjør dette 449 millioner kroner.

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 103 millioner kroner.

Detaljerte tall for din kommune finner du HER

Akershus fylkeskommune får 87,8 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd og 23,6 millioner kroner i økte frie inntekter. Det blir også gitt 18,2 millioner kroner i økt lærlingtilskudd. Samlet utgjør dette 129,6 millioner kroner.

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 18,7 millioner kroner.