50 000 oslofolk må trolig bytte lokalsykehus

Alle som bor i Alna bydel kan få Diakonhjemmet som nytt lokalsykehus i stedet for Akershus Universitetssykehus.

Fra Ahus til Diakonhjemmet sykehus

FRA AHUS TIL DIAKONHJEMMET: Ahus har for liten plass.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix og Hans-Petter Fjeld/Creative Commons

Helse Sør-Øst har i flere år jobbet med hvordan de skal løse den eksplosive veksten i pasienter i Oslo og Akershus fram til 2030.

Nå foreslår de at Alna-beboerne bytter lokalsykehus, mens pasienter fra Grorud og Stovner fortsatt skal bruke Ahus.

Vi må sikre at vi har tilstrekkelig med sykehus for å ivareta befolkningens behov for helsetjenester i framtiden, sier Cathrine M. Lofthus, administrende direktør i Helse Sør-Øst.

Ahus blir stadig fullere

Cathrine Lofthus

Cathrine Lofthus, Helse Sør-Øst.

Foto: Oslo universitetssykehus

Flere alternativer er utredet, men til slutt sto styringsgruppen i Helse Sør-Øst igjen med to forslag.

– Ett forslag var at de som bor i bydel Alna flyttes fra Ahus til Diakonhjemmet. Det andre var å flytte beboere med tilhørighet til noen Follo-kommuner. Styringsgryppen mener det første alternativet løser dagens utfordringer på best mulig måte, sier Lofthus.

Styringsgruppen fant fort ut, med utgangspunkt i tall fra SINTEF, at Ahus som også nå sliter med korridorpasienter vil få enda større problemer i framtiden.

– Vi har en midertidig løsning nå der noen pasienter fra Grorud, Stovner og Alna bruker Diakonhjemmet for å avlaste Ahus. I tillegg er det ganske mange pasienter i disse bydelene som vil til sykehus i Oslo, sier Lofthus.

Vil unngå flere sykehusbytter

Inga Marte Thorkildsen

Inga Marte Thorkildsen (SV).

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Da nye Ahus ble åpnet i 2008 ble pasientene fra Grorud, Alna og Stovner flyttet dit fra Aker sykehus, og det til store protester.

Nå reagerer Oslo kommune på at Alna-pasientene igjen skal flyttes, i følge byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen fra SV.

– Dette er bydeler som flyttet over til Ahus for ikke veldig lenge siden. Vi har planer om å få etablert Aker sykehus som lokalsykehus igjen, og da er det uheldig om de må bytte sykehus enda en gang i ikke så fjern framtid. Så dette ønsker ikke vi.

Kaller det klatteløsninger

Christian Grimsgaard

Christian Grimsgaard, lege.

Foto: NRK

Også de ansatte i ved sykehusene reagerer på planene. Tillitsvalgt for Overlegeforeningen ved Oslo universitetssykehus er oppgitt.

– Man unnlater å se på bruk av Aker, et sykehus som vi bør og må ta i bruk. I dag fungerer det sånn at vi sender pasienter rundt mellom sykehusene. Det er ikke godt nok. De har hatt tre år på å rydde opp i dette her. De tiltakene de legger fram er bare klatteløsninger, sier Christian Grimsgaard.

Saken skal nå på høring og en endelig avgjørelse blir tatt av styret i Helse-Sør-Øst til våren.