- Tidenes skandale

- Dette er den største skandalen jeg har vært borti innenfor miljøarbeid i Norge, sier leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv.

Kurt Oddekalv aksjonerte i Indre Oslofjord
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Reaksjonen kommer etter at en ny rapport som ble lagt frem denne uken, viser at giftstoffet PCB lekker fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Oddekalv mener målingen bekrefter det Norges Miljøvernforbund har advart mot hele tiden, nemlig at dumpingen sprer gift i Oslofjorden.

13 giftige tjærestoffer

- Dette viser det som er sannsynliggjort og dokumentert fra alle andre, og som vi også selv har dokumentert gjennom prøver fra lekteren. Det som blir dumpet, er fullt av giftige tjærestoffer av den aller verste klassen - vi fant 13 av de 16 giftigste i verden, sier Oddekalv.

Tidligere i år ble åtte miljøaktivister fra Norges Miljøvernforbund, med Kurt Oddekalv i spissen, dømt til å betale 5000 kroner i bot hver etter å ha bordet en lekter. I mai i fjor stanset aksjonistene arbeidet ombord i lekteren som dumper giftslam ved Malmøykalven.

De fikk bøter på 4000 kroner hver, men nektet å godta dette, og saken havnet derfor i retten. Ifølge dommen var meningen med aksjonen å rette søkelyset mot noe aksjonistene mener er skandaløs behandling av giftavfall. Noe av formålet var også å stanse arbeidet mens aksjonen pågikk, som de også oppnådde.

- Må stoppes umiddelbart

Denne gangen mener Oddekalv at dumpingen må stanses permanent.

- Dette bør stoppes umiddelbart, og det bør settes i gang politietterforskning. Vi har anmeldt alle deltakerne i dette fordi vi har funnet kriminelle handlinger i forhold til tillatelsen, som i utgangspunktet er veldig svak. Dette har kun vært mulig på grunn av svake miljøministre og en generell grådighetskultur. Det hadde ikke vært mulig for ti år siden, sier han.

Nå mener lederen i Miljøvernforbundet at fjorden må renses.

- Hva man skal gjøre med det som er sluppet ut, er vanskelig. Det kan være at noen blir nødt til å slamsuge vekk det man allerede har dumpet i Oslofjorden, sier Oddekalv.