NRK Meny
Normal

- Stans jævelskapen før solnedgang

Opptil 90.000 kubikkmeter forurenset slam har forsvunnet fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven, hevder dumpingmotstanderne.

Giftdeponering ved Malmøykalven
Foto: Åsmund Haslie/NRK

Opptil 90.000 kubikkmeter slam har forsvunnet fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Det er en ny analyse gjort for Innbyggerinitiativet, basert på tall fra mudringsselskapet Secora, som viser dette.

Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven

Ekkoloddundersøkelse av dypvannsdeponiet.

Foto: Ekkoloddkart: Secora

Dumpingmotstanderne mener ekkoloddundersøkelser viser at slammet som pumpes ned ved Malmøykalven ikke blir liggende på bunnen.

123 gram PCB hver dag

Ifølge Innbyggerinitiativet betyr det at 123 gram av den farlige miljøgiften PCB, har sluppet ut hver eneste dag.

123 gram PCB tilsvarer det Oslo Havn har fått tillatelse til å slippe ut i løpet av hele prosjektet.

Secora har tidligere ikke villet frigi ekkoloddataene, men etter en klage fra Norsk Presseforbund valgte Secora i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet å frigi dataene i september.

- Ikke ovverrasket

Petter Marthinsen i Innbyggerinitiativet

Petter Marthinsen i Innbyggerinitiativet

Foto: Åsmund Haslie/NRK

Petter Marthinsen i Innbyggerinitiativet på Nesodden presenterte funnene på en pressekonferanse i dag:

- Jeg er ikke overrasket, overvåkingen av prosjektet er veldig dårlig, sier Marthinsen.

- Prosjektet bør stoppes umiddelbart. Det er hevet over en hver tvil at det ikke er kontroll på dette prosjektet.

- Det er en alvorlig svikt når Statens forurensningstilsyn som skulle være vår garantist, kontrollør og tilsynsorgan ikke har gjort jobben sin, sier Marthinsen.

 

- Stopp jævelskapen nå

Rune Gerhardsen

Rune Gerhardsen (Ap)

Foto: Åsmund Haslie/NRK

- Dette er en dokumentasjon på det vi har fryktet lenge. Det er over et år siden jeg fikk de første bekymringsmeldingene om at slammet ikke la seg der det skulle, sier Arbeiderpartiets Rune Gerhardsen, som var til stede på pressekonferansen.

- Der det skulle ligget tre Oslo Plazaer er bare to. Det betyr at ett Plaza-hotell sever rundt med slam i Oslofjorden, og ingen aner hvor det har bitt av

- Det naturlige nå, er at deponeringen bråstopper før sola går ned. Nå må man stanse denne jævelskapen før det skjer noe mer, sier Gerhardsen.

- Vanskelig å tro på

Giftdeponering ved Malmøykalven

Giftdeponering ved Malmøykalven fortsetter i dag.

Foto: Åsmund Haslie/NRK

SFT har vanskelig for å tro at påstandene fra Innbyggerinitiativet stemmer.

- En slik spredning ville vært fanget opp av den omfattende miljøovervåkningen, som er en del av opprydningen av forurenset sjøbunn, skriver de i en pressemelding.

All miljøovervåkning i SFTs regi har så langt vist at det ikke er spredning av miljøgifter utover det som er lagt til grunn for tillatelsen SFT har gitt til Oslo Havn KF.

- Vi har tatt kontakt med fagmiljøene som gjennomfører overvåkningen av deponeringsarbeidet. De sier at en slik spredning som Innbyggerinitiativet hevder finner sted, ville vært fanget opp av den omfattende overvåkningen som pågår, sier direktør Marit Kjeldby i miljøoppfølgingsavdelingen i SFT.

Vil rydde usikkerhet av veien

SFT ser likevel alvorlig på informasjonen fra Innbyggerinitiativet på Nesodden.

- Dette er med på å skape mer usikkerhet rundt oppryddingsarbeidet. For å rydde usikkerhet av veien, vil vi be ekstern ekspertise gå igjennom informasjonen, sier Marit Kjeldby i SFT.

SFT vil invitere Innbyggerinitiativet og deres eksperter til et møte, der vi også vil ta med eksterne fagmiljøer, for å få belyst og diskutert saken. SFT vil også be Oslo Havn KF om en vurdering av informasjonen.

Mudderlekter åpner bunnen og slipper ut giftslam

Secora er nå under politietterforskning etter påstander om ulovlig dumping av slam i vannoverflaten.

Foto: Privat