NRK Meny
Normal

- Kvarme bestemmer ikke

Biskopens rett til å ansette prester i kortere vikariater bør ikke oppfattes som en personlig rettighet, mener Fagforbundet TeoLOgene.

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Derfor bør heller ikke Oslo-biskop Ole Christian Kvarme kunne gripe inn i ansettelser av homofile prester.

Leder Frode Lagset i Fagforbundet TeoLOgene sier de vil ta dette opp med Oslo bispedømmeråd.

- Jeg tror vi skal greie å nå fram til en felles forståelse av praktiseringen av regelverket for ansettelser i korttidsvikariater uten å trekke inn Kirkedepartementet, sier Lagset til NTB.

Lagset sier biskopen bør være forpliktet til å følge bispedømmerådets personalpolitikk og linje også ved ansettelser av prester i kortere vikariater.

- Bør følge bispedømmerådet

- På samme måte som beslutninger fattet av Kongen i statsråd ikke er kong Haralds personlige beslutninger, bør heller ikke biskopen personlig avgjøre hvem som skal ansettes i korte prestevikariater. Biskopens avgjørelse, også i slike saker, bør gjenspeile bispedømmerådets linje og personalpolitikk, sier Lagset.

I forrige uke ble det kjent at ansettelsen av Svein Josefsen som vikarprest i Bryn kirke i Bærum ble stoppet av Oslo-biskopen. Årsaken var at Josefsen lever i homofilt partnerskap.

Kvarme kunne stoppe ansettelsen fordi biskopen selv har ansvaret for å ansette prester i korte vikariater. Det er altså dette ansvaret Fagforbundet mener er formelt og ikke bør oppfattes som en personlig rettighet.

Får jobb likevel

Mandag ble saken om Josefsens ansettelse diskutert og behandlet i Oslo bispedømmeråd, som deretter kom til følgende, enstemmige vedtak:

- Oslos biskop og Oslo bispedømmeråd beklager den uro og fortvilelse som den aktuelle saken om vikarpresten i Bryn menighet har utløst. Vi vil at begge syn på homofilt samliv skal respekteres i Den norske kirke.

Leder i Oslo bispedømmeråd, Knut Lundby, lover nå at Svein G. Josefsen får jobbe som vikarprest i Oslo bispedømme.

Skaper ikke presedens

Oslo bispedømmeråds vedtak om likevel å tilby den homofile presten Svein Josefsen en tilsvarende stilling som den han ble fratatt i Bryn menighet, skaper ikke presedens for framtidige ansettelser, ifølge Oslo bispedømmeråds leder Knut Lundby.

Bispedømmerådet kom fram til at det hadde arbeidsrettslige forpliktelser overfor Josefsen. Dette ble avgjørende for retretten.

Biskop Kvarme er medlem av bispedømmerådet, og deltok på møtet mandag kveld. Foruten biskopen har bispedømmerådet i Oslo sju medlemmer. Vedtaket om å tilby Josefsen en ny stilling, var enstemmig, opplyser Lundby.

Forrettet i begravelse

Ifølge TeoLOgene ble Josefsen tilbudt vikariatet i Bryn menighet av prosten. Deretter skal han ha mottatt en arbeidsplan og tatt fatt på jobben ved å forrette i en begravelse den 19 februar.

Men et medlem av menighetsrådet i Bryn menighet ringte biskop Kvarme og ba ham gripe inn fordi den ansatte vikaren levde i partnerskap. Biskop Kvarme beordret deretter prost og personalansvarlig i Oslo bispedømme til å trekk tilbake tilbudet, ifølge TeoLOgene.

Er ansatt

Fagforbundets jurister mener Svein Josefsen er ansatt og har rett til å arbeide etter arbeidsplanen han har fått av arbeidsgiver, opplyser TeoLOgenes leder, Svein Lagset.

Han sier til NTB at Svein Josefsen har rett til å få tilbake vikarjobben i Bryn menighet.

- At Bryn menighetsråd ikke ønsker Josefsen, er ingen avgjørende hindring. Det lokale menighetsråd skal naturligvis høres i slike saker, men kan ikke sette seg over gjeldende lov, sier Lagset.

Han sier det ville blitt arbeidsrettssak om en klart usaklig oppsigelse dersom Oslo bispedømmeråd ikke hadde snudd i saken.