NRK Meny
Normal

- Norske myndigheter bør skamme seg

Strømstads ordfører er skuffet over at norske myndigheter ikke tar ansvar for rustholken MS Hamen.

Ronnie Brorsson er ordfører i Strömstad

SKAMMELIG FRA NORSK SIDE. Strømstads ordfører er skuffet over norske myndigheters håndtering av Hamen-saken.

Foto: Lotte Olsen / NRK

Den gamle, norske frakteskuta MS Hamen, som i Norge inntil nylig var betraktet som kulturskatt og var vernet, skulle ha vært flyttet fra sin nåværende ankringsplass på Hälle - på svensk side av Iddefjorden, innen 1. juli i 201.

Strømstad kommune forlenget fristen, fordi det var en konflikt mellom Stiftelsen MS Hamen - som eier skipet, og riksantikvaren i Norge om bruk av bevilgede oppussingsmidler.

Fristen ble forlenget til 1. november i fjor, men eierne av skipet nektet å flytte båten, og kommunen ila en månedlig bot på 30 000 svenske kroner.

Dette godtok ikke de norske eierne, og saken ble først anket til Länsstyrelsen i Västra Götaland, som tok parti for Strömstad kommune og ville ha skipet fjernet fra Iddefjorden innen 1. mai i år.

Deretter anket stiftelsen til Vänersborgs Tingsretts Miljødomstol, der saken fortsatt ligger.

Les også:

Rune Karlsson

NABOENE RASER. Svenske naboer har i flere år forsøkt å få kommunen til å bruke sterkere lut mot Hamen-eierne. - Vi mener det har vært for slapp håndtering av saken, sier Rune Karlsson, som bor på Hälle der skipet ligger.

Foto: Privat

Kritikk mot kommunen

I mars i år sank MS Hamen, og lensearbeide måtte til for å få den opp fra bunnen.

I tiden etterpå har lensingen pågått i rykk og napp, og den svenske Kystvakta holder et visst tilsyn, men det har lekket olje fra skipet.

I juli i år kom beskjeden fra riksantikvaren om at MS Hamen skulle fratas sin vernestatus.

Nærmest paralellt med dette ble det oppdaget at mye olje hadde lekket fra skipet til nærliggende områder.

Naboene truer nå Strømstad kommune med politianmeldelse, fordi de mener kommunen er nødt til å foreta seg noe konkret med skipet før vinteren kommer.

- Vi er svært skuffet over den passive holdningen både i Strømstad kommune, og hos norske og svenske miljømyndigheter.

Det ser ikke ut til at denne saken er noe man ønsker å ta tak i. Den har pågått i mer enn fem år nå, og dette skipet tåler ikke en vinter til her i Iddefjorden, sier nabo til skipet, Rune Karlsson, til nrk.no.

Les også:

M/S Hamen

SKROT I SVERIGE - KULTUR I NORGE. Det norske skipet ble kjøpt av norske verneinteresserte i 2005, og har siden ligget og forfalt på svensk side av grensefjorden mellom Norge og Sverige.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Norske myndigheter burde skamme seg

Strømstad-ordfører Ronnie Brorsson mener det er skammelig at Norge ikke vil rydde opp etter seg i Hamen-saken.

- Først får skipet vernestatus, fordi det er en kulturskatt.

Deretter trekker man vernestatusen og springer fra ansvaret, sier Brorsson til nrk.no.

Han peker på at skipet har ligget på Hälle med vernestatus i Norge, mens det i Sverige er sett på som et miljøproblem.

- Det går bare ikke an å la slikt skrot bli liggende 200-300 meter inne på et annet lands territorium, uten å rydde opp etter seg, sier han.

Brorsson er usikker på om hans egne betraktninger rundt hvem som har ansvar juridisk sett holder, men det moralske ansvaret mener han det ikke er noen tvil om hvor ligger.

- Norske myndigheter burde skamme seg over dette.

Det må være pinlig å overlate et synkende norsk skip til svenske myndigheter, sier Ronnie Brorsson til nrk.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Over 12 000 dårlige betalere

    7,3 prosent av folk i Østfold har en eller flere inkassovarsler eller andre betalingsanmerkninger. Det viser tall fra betalingsselskapet Lindorff, offentliggjort av Dagsavisen. Bare Finnmark har en høyere andel enn Østfold. I de fire største kommunene har til sammen 12 407 personer en total gjeld med anmerkninger på nesten 1,6 milliarder kroner.

  • Stor sprik i avfallsgebyr

    Rømskog kommune hadde det dyreste årsgebyret for avfallstjenester av alle kommunene i Østfold i 2017/2018, viser KOSTRA-tallene. Totalt var årsavgiften på 3 204 kroner. Sarpsborg kommune hadde de laveste gebyrene, på 1 552 kroner.

    Tipping av avfall
    Foto: Østfold Energi