Hopp til innhold

Ja til GPS-sporing av elever

14 år gamle Eirik med Downs syndrom får snart GPS-sporing i skoletiden. Utdanningsdirektoratet har nå gitt sitt ja til at elever kan GPS-spores i spesielle tilfeller.

Eirik Delebekk

Saken til Eirik skaper presedens. Nå tillater Utdanningsdirektoratet GPS-sporing i skoletiden.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Utdanningsdirektoratet tillater GPS-sporing av elever i skoletiden. Det er klart etter at Fylkesmannen i Østfold ba om en avklaring.

For 14 år gamle Eirik betyr det mer frihet gjennom skoledagen, forteller faren Gorm Kristian Delebekk.

– I dag har han en person gående etter seg hele tiden. Han har ikke noe frihet og han er under tilsyn hele tiden.

Eirik Delebekk

Eirik kan bevege seg fritt hjemme hvor han GPS-spores om nødvendig.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Eirik er 14 år, i puberteten og foreldrene ser at han ønsker mer frihet. Med en GPS vil han kunne gjøre mer på egenhånd og trene på å bli mer selvstendig, mener foreldrene som derfor søkte om GPS-sporing i skoletiden.

GPS-sporing skal ikke være tvang

Både for skolen, Fylkesmannen i Østfold og Utdanningsdirektoratet har GPS-sporing av elever vært en ny problemstilling. Fungerende avdelingsdirektør i juridisk avdeling hos Utdanningsdirektoratet, Hilde Driscoll, forteller at de har konkludert med å tillate GPS-sporing så fremt det ikke er snakk om tvang.

–Utdanningsdirektoratet mener at det er adgang til å GPS-spore en elev i skoletiden, dersom man har foretatt en konkret vurdering av elevens situasjon og foreldre og elev over 15 år har samtykket til at man bruker et slikt tiltak.

Det er ikke hjemmel for bruk av tvang i opplæringsloven, og eleven skal derfor selv kunne velge å fjerne GPS-senderen.

Kan bli flere elever som GPS-spores

Når Utdanningsdirektoratet nå tillater GPS-sporing i skoletiden, kan det bli langt flere som ber om det samme, forteller Hilde Driscoll.

– Det vil vise seg etterhvert hvor mange saker det eventuelt blir, og kanskje blir vi nødt til å se på andre sider av det på nytt dersom dette blir mange som ønsker å bruke GPS-sporing.

–Men i utgangspunktet ønsker vi at det gis adgang til det, men det kan hende det reiser nye spørsmål og at vi må se på det en gang til. Det kan vi ikke utelukke.

Datatilsynet positive til GPS-sporing av Eirik.

GPS-en vil kunne gjøre Eirik mer selvstendig

Svaret fra Utdanningsdirektoratet har vært klart og fint, sier faren til Eirik. I og med at skolen er positiv, tror han det kan gå relativt raskt å ta i bruk GPS-en i skoletiden.

Da vil Eirik kunne bevege seg mer fritt uten en voksen som følger tett på hele tiden. Det vil styrke arbeidet med å gjøre Eirik mer selvstendig, forteller Gorm Kristian Delebekk.

– Fortsatt vil det være skolen som har ansvaret og de må ha en person i nærheten som kan gripe inn, men øvelsen på å bli mer selvstendig den kan han fortsette.

– Vi er veldig glad for at svaret ble som det ble. Og ser frem til å komme i gang med dette.

Eirik, Gorm Kristian, Lise-Lotte Delebekk

Eirik med foreldrene Lise-Lotte og Gorm Kristian Delebekk.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK