Tilbyr overvåknings-app for rovdyr

Rovdata tar i bruk en mobiltelefon-app for å få hjelp med overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn.

ulv

TRENGER HJELP. Alle kan legge inn sine observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor og andre sportegn etter disse på www.rovdata.no eller ved bruk av Rovdata-appen.

Foto: Nrk / NRK

Rovdata, som er et nasjonalt overvåkningsprogram, har ansvaret for overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge.

En ordning med å legge inn rovdyrobservasjoner i Rovdatas rapportsystemet på internett er allerede i gang, og rundt et tusen observasjoner er registrert.

- Ved å legge inn en observasjon på internett eller ved hjelp av den nye appen bidrar du til mer kunnskap om rovdyrene og hvor de lever i landet, og er også med på å styrke nøyaktigheten i bestandstallene for disse artene, sier leder i Rovdyrdata Morten Kjørstad.

Han legger til at bidrag fra publikum er en viktig og avgjørende ressurs i overvåkingen av rovdyrene.

App = software til mobiltelefoner/programmer til spesielt bruk.

Les også:

Mobiltelefon

KAN FØLGE MED PÅ OBSERVASJONENE. Du kan blant annet se hvor observasjoner er gjort, av hvilke arter, om det gjelder en synsobservasjon, en observasjon av et sporavtrykk eller annet sportegn, og hvem som har lagt dem inn.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Trenger hjelp

Appen gjør det enda enklere for publikum å dele observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i rapportsystemet for store rovdyr.

- Mange nordmenn har i dag smarttelefoner med GPS, kamera og internettilkobling. Dette er teknologi som vi ønsker å dra nytte av i overvåkingen av rovdyrene i landet, og vi har derfor utviklet en app for mobiltelefoner.

Målet er at så mange som mulig tar i bruk appen til å dele observasjoner av de fire store rovdyrene, eller spor og sportegn etter disse, med oss, sier Kjørstad.

Han oppfordrer folk til å laste eed Rovdata-appen jo før jo heller, og ha den klar når du skal ut i skog og mark.

Ulv, Jerv og Gaupe

DU KAN BIDRA MED DATA. Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum. Sårbare data, for eksempel om funn av hi, blir skjermet fra offentligheten.

Foto: Franck Delhomme/Pete Cairns(BBC)/Namsskogan Familiepark

Viktige observasjoner

Alle observasjoner som gir informasjon om at det er født unger er spesielt viktig i dagens overvåking, fordi metodene i stor grad er konsentrert om å registrere hvor mange kull med unger som er født hvert år.

- Slike observasjoner er det også viktig å melde inn til Statens naturoppsyn (SNO) per telefon, slik at de kan følge dem opp i felt så fort som mulig, sier Kjørstad.

Det er opprettet en egen internettside hvor du vil finne alt du trenger for å komme i gang med å bruke Rovdata-appen.

Siden finner du her.