NRK Meny
Normal

Rundt 50 ulver i Norge

52 til 56 ulver er registrert på sporsnø innenfor Norges grenser i vinter. Halvparten er pendlere langs svenskegrensen.

ulv

STABIL NORSK ULVEBESTAND. Med funnene så langt i år, ser det ut til at den helnorske bestanden har holdt seg stabil, mens det har blitt flere grenseulver.

Foto: Nrk / NRK

Per 15. februar er det registrert 52 til 56 ulver på sporsnø innenfor Norges grenser, skriver Nationen.

- Halvparten av disse er så langt kun registrert i Norge, mens den andre halvparten, altså 26 til 28 ulver, holder til i grenserevir mot Sverige, sier leder Morten Kjørstad i Rovdata i en pressemelding.

Les også:


Stabilt antall

På samme tid i fjor var det mellom 25 og 27 helnorske ulver og 10 til 13 i grenserevir. Dermed ser det ut til at den helnorske bestanden har holdt seg stabil, mens det har blitt flere grenseulver.

De norske ulvene er fordelt på fem fylker på Østlandet, hvorav 38 til 40 dyr i Hedmark, ni dyr i Østfold og de resterende fem til syv ulvene i Akershus, Oppland og Buskerud.

Fire av de helnorske ulvene ble avlivet i januar, slik at antallet helnorske ulver er nå 22 til 24 dyr.Nytt grenserevir

Fem ulver i sporsnø

GODE SPOR. Nye meldinger om ulv, videre sporinger på snø og ytterligere DNA-analyser av genetisk materiale vil gi mer kunnskap om valpekull og antall ulver i Norge i påfølgende statusrapporter.

Foto: Jan-Erik Eggen, Statens Naturoppsyn

Skugghöyden-reviret som i fjor var helsvensk, har nå utvidet revirgrensen inn i Norge. Det er bekreftet at det ble født valper i dette grensereviret i fjor, skriver Nationen.

Det er ellers bekreftet at det i fjor ble født ulvekull i Slettås-reviret og i Julussa-reviret, som begge er innenfor ulvesonen.

- Det er også bekreftet at det ble født et valpekull i Aurskogsreviret i fjor, men det er fortsatt ikke avklart om dette reviret er helnorsk eller norsk-svensk, sier prosjketleder Petter Wabakken ved Høgskolen i Hedmark.

I Norge har Stortinget slått fast et bestandsmål på tre helnorske ulvekull innenfor forvaltningsområdet for ulv hvert år.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Tar over en krevende jobb

    Det blir en stor og krevende oppgave å drive Sykehuset Østfold videre. Det sier Irene Dahl Andersen, som fra i morgen blir konstituert direktør ved sykehuset. Just Ebbesen trakk seg som direktør i går. Nå må alle stå sammen for å få orden, sier Irene Dahl Andersen.

    Irene Dahl Andersen
    Foto: NRK
  • Se nyhetene fra NRK Østfold

    Renée Nilsen gir deg nyhetene fra NRK Østfold klokka 22:55.