Hopp til innhold

Dette er straffen for å ta med helhvit snus fra Sverige

Snus uten tobakk er en grensehandelfavoritt. Men blir du stanset på grensa venter anmeldelse og bøter.

Hvit snus uten tobakk

HVIT SNUS: Når tobakken fjernes, blir nikotinen igjen. Det er nikotinen som er avhengighetsskapende.

Foto: Paul Wennerholm / AP

– Vi ser foreløpig ingen nedgang i salget. Men det blir oftere en dialog med kunden om at det ikke er lov å ta med over grensa.

Alexandra Högberg bistår norske kunder fra salgsdisken. Hun er tobakksansvarlig på Nordby Supermarket i Strömstad.

Svært mange nordmenn legger snus i handlekurven når de er på grensehandel.

Alexandra Högberg

Alexandra Högberg på Nordby Supermarket kommer oftere i prat med kunder om at hvit snus er ulovlig i Norge.

Högberg bekrefter at helhvit snus uten tobakk selger godt, selv om det er forbudt å ta den med seg over landegrensa.

I denne snusen er tobakken fjernet, men nikotinen er igjen. Det regnes som et nytt nikotinprodukt, og er derfor ulovlig i Norge.

Snusselgeren tror det er mange som ikke tenker over konsekvensene over å bli stoppet med produktet på grensa. Men oftere enn før spør nordmenn etter alternativer til den ulovlige snusen.

– Ja, det blir flere som sier at de vil ha noe annet. Og jeg tror de fleste innerst inne vet at dette ikke er lov, men så kjøper de det likevel.

Stabler med snus stående i et kjøleskap

Helhvit snus uten tobakk selger godt i butikkene på svensk side av grensa.

Foto: Benjamin Vorland Andersrod / Benjamin Vorland Andersrod

Fem knepet i tollen

En kilometers vei inn i Norge står tollerne og venter på Svinesund kontrollstasjon.

– Vi har generelle kontroller av de vanlige reisende, sier fungerende avdelingsleder Asle Farberg i Tolletaten.

Det betyr at de stanser et utvalg av privatbilene som kommer rullende fra svensk side for sjekk av mengde lovlige varer det er kvote på, men også for ulovlige varer.

Tollkontroll, Svinesund tollkontor

Tollerne på Svinesund har regelmessige kontroller av biler som kommer over grensa etter svenskehandel.

Foto: Heidi Gomnæs

Har du snus uten tobakk eller andre ulovlige produkter i bagasjen, sendes du videre til politiet med en anmeldelse på kjøpet.

Så langt i år har tollerne på Svinesund sørget for at fem personer har blitt anmeldt og bøtelagt for å ta med helhvit snus på til sammen 3,3 kilo.

Det tilsvarer omtrent 140 snusbokser.

Tobakksskadeloven

Bøtene du får for dette er fra 400 kroner for inntil en halv kilo snus, til 100.000 kroner i bot for mengder over 20 kilo. Tar du med over 30 kilo helhvit snus, risikerer du i tillegg tiltale og fengselsstraff.

Loven som brytes er Tobakkskadeloven fra 1989, som sier at det er forbudt å innføre nye tobakks- eller nikotinprodukter som ikke er godkjent i Norge.

Snus uten tobakk har vært et ulovlig produkt å innføre siden det ble introdusert i 2017, ifølge Helsedirektoratet.

Avdelingsleder Farberg innrømmer at det ikke er noen prioritert oppgave for tollerne å ta folk for snussmugling av mindre mengder helhvit snus. Det skjer bare når de oppdager det i stikkprøvekontroller.

Mener det kan friste nye brukere

Både snusprodusentene og Folkehelseinstituttet (FHI) mener at snus uten tobakk er mindre helseskadelig enn snus med tobakk. Likevel vil ikke Helsedirektoratet gjøre den lovlig i Norge.

Helsedirektoratet mener den hvite tobakksfrie snusen kan være en innfallsport for yngre mennesker til å starte med snus, og bli nikotinavhengige.

Tall fra andre europeiske land viser at nikotinsnus raskt har blitt svært populært blant unge. Vi anser det som sannsynlig at den samme trenden vil slå til i Norge, sier avdelingsdirektør Mari Jonsrud Lindbekk til NRK.

De svenske snusprodusentene tilsetter tobakk i den helhvite snusen som selges på det norske markedet.

Les også Denne snusen er ikke lov i Norge

Tobakkfri snus i hyllene på svenskegrensen. Helhvit snus har eksplodert de siste årene, og selges mye av i butikkene.

Forskjell på reaksjoner

Det er forbudet mot snus uten tobakk som gjør at reaksjonen på grense blir strengere enn hvis man har med for mye av et lovlig tobakksprodukt.

Blir du stanset av tollen med for mange bokser snus med tobakk, får du et forelegg. Tar du med et ulovlig produkt, uansett mengde, er det straffbart og havner på rullebladet.

Da har du ikke lenger plettfri vandel, hvis du hadde det fra før.