Hopp til innhold

Forbud i Norge: Anita må til Sverige for å kjøpe tobakksfri snus

Folkehelseinstituttet mener at snus uten tobakk er mindre helseskadelig enn snus med tobakk. Likevel sier Helsedirektoratet nei til å selge den i norske butikker.

Anita Aas: Tobakkfri snus

TOBAKKSFRITT: Snusen til Anita Aas kan enn så lenge ikke kjøpes i norske butikker.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Det synes jeg er veldig rart, for det er jo et sunnere alternativ. Det burde absolutt være lov i Norge også, sier Anita Aas som har handlet over svenskegrensen.

På snusfabrikken til Swedish Match i Sverige lages det to versjoner av samme snus, en uten og en med tobakk.

Produktet med tobakk lages kun for det norske markedet.

Nils Erlimo

– Logikken er umulig å forstå, sier Nils Erlimo i Swedish Match.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Vi må tilsette tobakk i snusen mot vår vilje, sier Nils Erlimo i det svenske snusselskapet, Swedish Match.

I Sverige selges produktene i vanlige snusbokser. Hver porsjonspakke er en liten pute som inneholder nikotin og ulike smaker.

Putene legges under leppen på samme måte som tradisjonell snus.

Fra venstre: Helhvit snus, hvit snus og brun snus. 
Snusen av merket Zyn er ulovlig i Norge.

Fra venstre: Helhvit tobakksfri snus, hvit snus og brun snus. Snusen av merket Zyn er ulovlig i Norge.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Forbudt med nye nikotinprodukter i Norge

I Norge har det siden 1989 vært et forbud mot nye nikotinprodukter, men fra 1. juli 2021 trådte en godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter i kraft.

I gammel ordning kunne Helsedirektoratet gi dispensasjon fra forbudet dersom produktet var beviselig vesentlig mindre helseskadelig, men i den nye forskriften og godkjenningsordningen skal Helsedirektoratet i behandlingen av søknaden særlig legge vekt på om produktet kan virke tiltrekkende på barn og unge eller bidra til oppstart eller normalisering av tobakksbruk.

Snusprodusentene Swedish Match, British American Tobacco og Imperial Brands har søkt om godkjenning av det nye snusproduktet som inneholder nikotin, men ikke tobakk.

Men produsentene har fått avslag, og saken er anket. Nå er den til behandling hos Helse- og omsorgsdepartementet.

Tobakkfri snus i hyllene på svenskegrensen. Helhvit snus har eksplodert de siste årene, og selges mye av i butikkene.
Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Mindre skadelig

Karl Erik Lund foto: Privat

Tobakksekspert, Karl-Erik Lund i Folkehelseinstituttet.

Foto: Nejad, Arash A. / nyebilder.no

På oppdrag fra Helsedirektoratet foretok Folkehelseinstituttet (FHI) en kjemisk vurdering av innholdet i den brune ordinære snusen og den hvite tobakksfrie snusen.

– De er omtrent like avhengighetsskapende, men det er klart mindre av det kreftfremkallende stoffet i den tobakksfrie snusen, sier tobakksforsker Karl Erik Lund i FHI.

Til tross for at FHI mener produktene er mindre skadelige, har Helsedirektoratet avslått søknaden fra selskapene. Med hensyn til barn og unge er det i dag fortsatt ulovlig å selge og importere tobakksfri snus i Norge.

Snusfabrikk Sverige: Swedish Match

Snusfabrikk Sverige: På fabrikken lages tobakksfri snus og snus med tobakk i.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

FHI reagerer på Helsedirektoratets avgjørelse.

– Det spørs om det er hensiktsmessig i folkehelsesammenheng å ikke godkjenne salg av produktet i Norge dersom det kan føre til at røykerne forlater de livsfarlige sigarettene, og går over til et mindre farlig nikotinprodukt, sier tobakksforskeren.

– Ble overrasket

Imperial Brands, som distribuerer snusmerket Skruf, og British American Tobacco (BAT) sier de også ble overrasket over avslaget. De legger vekt på at produktet sannsynligvis er mindre skadelig enn annen snus.

– Hvorfor har dere anket?

– Det er også bemerkelsesverdig at produktet allerede i dag er tillatt å selge i Norge, forutsatt at vi produsenter tilsetter tobakk. Det kan ikke ha vært intensjonen bak lovverket, sier Terje Bjørnsen, daglig leder i Imperial Brands.

De har fått signaler om at de får svar i slutten av september.

– Vi tror produktene våre kan være en nøkkel til å få folk til å slutte å røyke, sier Mikael Eriksson i BAT i Norge.

Tar hensyn til barn og unge

Divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, Linda Granlund, understreker at søknaden ble avslått med hensyn til barn og unge.

Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse hos Helsedirektoratet.

Divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, Linda Granlund.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Et hovedfokus er å beskytte barn og unge mot nye produkter.

– Det stemmer at FHI sier det er mindre skadelig, men det spørs hva man sammenlikner det med, sier Granlund.

– Det er ikke mindre skadelig enn å ikke bruke noe. Denne type produkter vil også medføre en helserisiko, og det er det som er vårt hovedfokus, sier Granlund.

Drar til Sverige for å kjøpe

I Sverige møter NRK flere nordmenn som kjøper de tobakksfrie produktene. Anita Aas drar til Sverige én gang i måneden for å kjøpe snusen fordi hun har hørt den er bedre for helsen enn vanlig snus.

– I Norge får man den tobakksfrie snusen kun på apoteket, men den er veldig dyr i forhold til det som er til salgs i Sverige.

Tobakkfri snus

– Den svir litt mer, og jeg kjenner nikotinet litt bedre, sier Ola Nødtvedt.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Også Ola Nødtvedt har tatt seg en tur til Sverige for å kjøpe tobakksfri snus.

– Man får noe som likner i Norge, men ikke akkurat denne, sier han.

I Sverige har det vært fri aldersgrense for kjøp av tobakksfri snus, inntil regjeringen innførte 18-årsgrense fra 1. august i år.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger