Hopp til innhold

Skrevet ut fra sykehus to dager før knivdrap

Mannen i 30-årene var innlagt på psykiatrisk avdeling to ganger i ukene før drapet han nå er siktet for. Nå skal Fylkesmannen undersøke om han fikk god nok hjelp.

Politiet sikrer åstedet etter drapet i Halden.

Kvinnen i 60-årene ble knivstukket utenfor sitt hjem i Halden tidlig om morgenen 1. juli. Nå er sønnen varetektsfengslet i fire nye uker mens rettspsykiatere undersøker om han var tilregnelig.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

– Ut fra det vi vet om hans helsetilstand, er det grunn til å se på om han fikk tilstrekkelig helsehjelp for hans problemer og om han skulle vært utskrevet, sier advokat Hans Christian Nygaard Wang, som er en av mannens to forsvarere.

Tidlig om morgenen 1. juli ble en kvinne i 60-årene knivstukket utenfor blokka der hun bodde på Karrestad i Halden. Naboer våknet til bråk og så en kvinne som lå utenfor inngangspartiet. Like etter dukket det opp politi og ambulanse, men kvinnen ble erklært død like etterpå.

Politiet pågrep sønnen i 30-årene i nabolaget. Torsdag ble han varetektsfengslet i fire nye uker. Halden tingrett skriver i kjennelsen at «fengsling antas påkrevd for å hindre at siktede på ny begår en straffbar handling (...) blant annet alvorlige voldshandlinger mot andre personer».

Samtidig jobber rettspsykiatere med å vurdere om han var tilregnelig den fatale morgenen. Tingretten mener det er sannsynlig at dette kan ende med en sak der påtalemakten går inn for å dømme ham til tvungent psykisk helsevern.

Innlagt to ganger i ukene før drapet

Advokat Hans Christian Nygaard Wang

Hans Christian Nygaard Wang følger opp både den rettslige delen av drapssaken og oppfølgingen han fikk av helsevesenet.

Foto: Petter Larsson/NRK

Mannen i 30-årene er ifølge VG domfelt minst 14 ganger tidligere, hovedsakelig for narkotika- og vinningsforbrytelser. Prøver gjort etter drapet viser at han ikke var ruset på tidspunktet da moren ble drept.

Tiden før drapet var imidlertid tøff. Flere ganger var han innlagt på ulike psykiatriske institusjoner med mistanke om psykose, opplyser forsvareren hans.

5. juni ble han lagt inn, og tre uker senere ble han skrevet ut. Det til tross for flere utageringer og forhøyet risikovurdering, og han skal også ha vært uenig i utskrivelsen, opplyser forsvareren i en melding, som tidligere er omtalt av Halden Arbeiderblad.

To dager senere, den 28. juni, ble han innlagt til tvungen observasjon. Han ble skrevet ut dagen etter «til tross for flere utageringer», skriver forsvareren videre.

Dagen etter utskrivelsen, den 30. juni, reiste han til sin mor i Halden. Hun ble altså drept tidlig om morgenen 1. juli.

Fylkesmannen undersøker

Det korte tidsrommet fra utskrivelse til drapet, har fått forsvarerne til å kontakte Fylkesmannen. NRK får bekreftet at de har besluttet å opprette en tilsynssak både mot Sykehuset Østfold og Sykehuset Vestfold.

Advokaten mener det er grunn til å spørre om siktede fikk den helsehjelpen han burde hatt.

– Det er helt nødvendig å få dette nærmere undersøkt. Derfor har vi bedt Fylkesmannen opprette tilsynssak, sier han.

Klinikksjef Irene Dahl Andersen ved Sykehuset Østfold bekrefter tilsynssaken.

– Sykehuset Østfold har gjort rede for de spørsmålene tilsynsmyndighetene har etterpurt. Ut over dette kan vi av hensyn til personvernet, ikke kommentere saken ytterligere, sier hun til NRK.

Sykehuset Vestfold skriver i en epost til NRK at de ikke kan kommentere enkeltsaker hvor det er innledet tilsyn.

Det er ventet å gå ytterligere noen uker før den rettspsykiatriske undersøkelsen er ferdig. Deretter skal politiet vurdere om de skal ta ut tiltale og hvordan den vil bli utformet.