Skeptiske til ny avtale: – Skal ikke misbrukes av politiet

Den nye samarbeidsavtalen mellom politi og Redningsselskapet diskuteres heftig i sosiale medier. Flere båtfolk er redde for å søke hjelp, særlig hvis de har tatt seg en pils.

Horn Rescue

Redningsskøyta «Horn Rescue» er stasjonert på Hvaler. I tiden fremover kan den frakte bevæpnet politi.

Foto: Anders Ödman/Horn Rescue

– Dette er en avtale som handler om å frakte politi ut til kystområder, fjorder, øyer eller til andre situasjoner på sjøen hvor politiet kan ha behov for å komme raskt frem, og hvor de selv ikke har tilgjengelige politibåt eller annet materiell, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind.

Onsdag ble en beredskapsavtale mellom politiet og Redningsselskapet signert. Avtalen betyr at Redningsselskapet ikke bare skal drive med søk og redningsberedskap, men også frakte politiet.

Det får flere båtfolk til å reagere i sosiale medier. Blant annet er enkelte redde for at de ikke skal få hjelp om de er i nød fordi redningsskøyta er opptatt med et politioppdrag, at ventetiden for hjelp skal øke, at terskelen for å tilkalle hjelp fra selskapet blir høyere og at deres egne donasjoner skal gå til politioppdrag på sjøen.

Avtalen innebærer også at bevæpnet politi kan fraktes med en av de 50 redningsskøytene i landet.

Kommentar fra Facebook

En mann uttrykker bekymring for den nye samarbeidsavtalen i en båtgruppe på Facebook.

Foto: Skjermdump/Facebook

– En viktig grunn til avtalen er at innsatsstyrkene, beredskapstroppen, skal komme raskt frem. Vi har alle bildet fra Tyrifjorden og Utøya på netthinnen, hvor beredskapstroppen sitter i en altfor liten båt. Ingen ønsker at det skal skje igjen, forklarer Lind.

Blir ikke bevæpnet

Rikke Lind om bord i en båt.

Generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind, forteller at samarbeidsavtalen skal evalueres underveis.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

Båtfolket har også uttrykt bekymring for at de frivillige i Redningsselskapet skal bli en del av politiets skarpe oppdrag. Det avviser imidlertid politiet.

– Det er politiet som har ansvaret for å håndtere skarpe oppdrag. Redningsselskapet skal bidra med transport når det er behov for det. Det er viktig for oss at det er avklart hvem som gjør hva og at politiet har ansvaret i situasjoner vi definerer som skarpe, sier seksjonsleder Elisabeth Rise i Politidirektoratets beredskapsavdeling.

– Våre mannskaper bærer ikke våpen og deltar ikke i skarpe situasjoner, understreker generalsekretær Lind i Redningsselskapet.

Men redningsskøyter kan altså bli brukt til å frakte bevæpnet politi på vei til skarpe oppdrag.

– Politiet vurderer bruken av Redningsselskapet ut ifra den gjeldende trusselsituasjonen eller det skarpe oppdraget vi står overfor. Da blir det en vurdering om vi skal bruke redningsskøytene eller andre ressurser, sier Rise.

Kommentar fra Facebook

I en båtgruppe på Facebook diskuteres den nye samarbeidsavtalen mellom politiet og Redningsselskapet.

Foto: Skjermdump/Facebook

– Fungerer ikke som politi på sjøen

Generalsekretær Rikke Lind understreker også at de ikke skal fungere som politi, og at medlemmer av Redningsselskapet ikke bør være redde for å ta kontakt om de havner i trøbbel.

– Vi er ikke politi på sjøen og vi skal ikke utføre promillekontroller. Oppdragene vi gjør for båtfolket skal vi gjøre akkurat som tidligere.

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon. Over 120.000 personer er medlemmer.

– Medlemmer av Redningsselskapet får hjelp hele tiden. Det er det vi gjør 99 prosent av tiden vår, spesielt i sommerhalvåret. Redningsskøytene er laget for å hjelpe småbåtfolk, fiskere og alle som ferdes langs kysten, sier Lind.

Redningsskøytene drives hovedsakelig ved hjelp av medlemsinntekter og donasjoner.

– Jeg kan garantere at politioperasjonene ikke betales av medlemmene. Avtalen med politiet innebærer 100 oppdrag i året, og de er godt betalt av politiet selv, forklarer Lind.