NRK Meny
Normal

Satser millioner på kloakkrens

Halden kommune mener nytt renseanlegg gir renere utslipp til Iddefjorden. Byggestart til sommeren.

Iddefjorden

RENERE UTSLIPP. Med et nytt renseanlegg vil Halden kommunes utslipp til Iddefjorden bli langt renere.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fylkesmannen i Østfold har gjennom tilsyn gjentatte ganger pekt på at Halden kommune har latt være å følge opp krav om å skifte ut gamle ledninger som lekker kloakk ut i terrenget, men i stedet har bygget nytt andre steder.

Det er konstatert at verken kloakknettet eller det gamle renseanlegget i Remmendalen holder mål.

Men nå skal det satses sier teknisk sjef i kommunen Ulf Ellingsen, og forteller at det skal brukes 150 millioner kroner på nybygg av renseanlegg.

– Kostnadene er en del av Halden kommunes hovedplan for vann og avløp. Byggingen er forventet å starte sommeren 2015, sier han.

Les også:

Renere utslipp til fjorden

Ulf Ellingsen, kommunalsjef teknisk Halden

GODT FORNØYD. - Håper på byggestart for nytt renseanlegg allerede til sommeren, forteller Ulf Ellingsen.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Remmendalen avløpsrenseanlegg skal oppgraderes i og med at kapasiteten for anlegget bygget i 1979 for lengst er nådd.

– Halden kommune har en utslippstillatelse som medfører strengere rensekrav fra 2016. Dagens anlegg er et kjemisk-mekanisk renseanlegg som fjerner fosfor før vannet slippes ut i Iddefjorden. Det oppgraderte avløpsrenseanlegget vil i tillegg få et biologisk rensetrinn som skal tilfredsstille kravet til 90 prosent fosfor-rensing og det skjerpede kravet til organisk stoff, sier Ellingsen.

Dagens renseanlegg skal bygges om og utvides, og Ellingsen forteller at renseanlegget i Remmendalen er tenkt å være i drift under ombyggingen så langt mulig.

– Følgene av dette vil bli renere utslipp til Iddefjorden og mindre belastninger på nærområdet i form av luktproblemer, forteller han.

Les også:

Biogass og fjernvarme

For tiden ligger det omfattende oppdraget kunngjort på doffin.no, og faller alle brikker på plass, mener Ellingsen at byggingen i Remmendalen starter nå til sommeren.

– Det oppgraderte renseanlegget skal settes i prøvedrift fra 1. oktober neste år, forteller han.

Det skal bygges biogassanlegg der slammet som har vært behandlet i råtnetanken (biogass), vil være ferdig hygienisert og kan brukes direkte.

– Oppgraderingen og ombyggingen vil medføre at hele bygningsmassen oppgraderes, og videre vil gassen fra biogassanlegget kunne benyttes både til intern energibruk på anlegget samt som fjernvarmekilde for bygg i nærområdene, forteller Ulf Ellingsen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: