NRK Meny
Normal

Millionbot for kloakkslurv

Halden kommune har somlet i 15 år med krav om å skifte ut gamle kloakkledninger. Nå kan kommunen bli bøtelagt.

Gravemaskin

DROPPER LEKKASJER - GRAVER NYTT. Halden kommune har i 15 år sett bort i fra krav fra Fylkesmannen i Østfold, om å følge opp lekkasjer i kloakknettet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fylkesmannen i Østfold truer nå Halden kommune med en tvangsbot på en million kroner.

Kommunen har de siste 15 årene ikke fulgt opp krav om å skifte ut gamle kloakkledninger som lekker kloakk ut i terrenget, men har i stedet bygget nytt andre steder, skriver Halden Arbeiderblad.

Kommunen har ikke kontroll på at vedtatte planer følges, mener Fylkesmannen.

Les også:

Havneområdet i Halden

BRUKT MILLIONER. Det er brukt flere titalls millioner på nye rør på områdene Høvleritomta, Tyska og Mølen de senere årene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kan sette stopper for nye boligfelt

Det dårlige kloakknettet i kommunen kan i verste fall sette stopper for nye boligområder.

Fylkesmannen kan komme til å nekte tillatelse til at Halden kommune utvider kloakkanlegget til nye boligområder, samtidig som det gamle nettet lekker.

Fylkesmannen har gjennom ulike tilsyn gjentatte ganger påpekt manglende oppfølging overfor kommunen, og en slik bot kommunen nå ilegges hører til sjeldenhetene at Fylkesmannen deler ut, skriver Halden Arbeiderblad.

Savner bemanning og kompetanse

I varselet til kommunen skriver Fylkesmannen at verken det kommunale renseanlegget på Refne eller avløpsnettet tilfredsstiller dagens krav i forurensingslovgivningen.

– Det må vedtas en overordnet plan for sanering av ledningsnettet og det må lages konkrete tiltaksplaner.

Videre må det settes inn nok bemanning og kompetanse slik at planene kan gjennomføres og slik at det er kontroll med at målene som settes blir nådd, sier overingeniør Henning Gøhtesen ved fylkesmannens miljøvernavdeling til Halden Arbeiderblad.

vannskader Halden

HAR OGSÅ PROBLEMER MED VANNLEDNINGSNETTET. Det er ikke bare kloakkledningene, som er et problem i Haldens rørnett. Hovedvannledningene er mange steder gamle, og skaper problemer når de sprekker.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

Bygget nytt

Halden kommune har de siste årene brukt flere titalls millioner kroner på å legge nye rør for vann, kloakk og varme i områdene langs elva Tista.

Det foreligger planer om å etablere bolig- og næringsområder for Mølen, Høvleritomta, Tyska og Hollenderen, og det er her arbeidet med ny infrastruktur har vært satt inn fra kommunens side.

Med veier og bru i området er det brukt nærmere 200 millioner kroner. Alt sammen med lånte penger.

Les også:

Problemer med vannledningene

Gjennom årene har Halden kommune også slitt med at ledningsnettet, som frakter vann til husstandene, mange steder er gått ut på dato.

Vannet fosser opp til gatenivå, når de gamle rørene sprekker.

Særlig i kuldeperioder har vannledningsnettet i Halden kommune vært en utfordring, og mannskap fra Teknisk etat har vært utkalt for å grave opp og tette lekkasjer, der vannet lekker ut under bakkenivå.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Stoppet for flere lovbrudd

  En kvinne ble tatt av politiet for å kjøre mot rødt lys i formiddag, og det fikk følger for henne: Det viste seg at hun hadde såpass mange prikker fra før at hun måtte levere fra seg førerkortet. Bilen hun kjørte var ikke forsikret, så med de nye reglene for dagsbøter for uforsikrede biler og forelegg for kjøring mot rødt lys blir dette kostbart for kvinnen i 40-årene.

 • Røkke ute av kampen om Norske Skog

  Aker ute av kampen om Norske Skogs fabrikker, det skriver Dagens Næringsliv.

  Ifølge avisa trekker Kjell Inge Røkke og hans Aker seg fra kampen om å overta Norske Skog, etter at samarbeidet med hedgefondet Oceanwood surnet.

  Kjell Inge Røkke
  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix