Hopp til innhold

Nysatsing fra Borregaard skal bytte olje med biomasse

Hørt om mikrofibrillær cellulose før? Det har ikke mange utenfor Borregaards ledelse og forskningsmiljø gjort heller, de siste ti årene. Men i dag lanserte det biokjemiske konsernet i Sarpsborg en verdensnyhet.

Borregaard illustrasjonsbilde forskning

Drøyt ti år med forskning og utvikling er unangjort, nå skal Borregaard prøve å finne et marked for sitt nye produkt.

Foto: Borregaard

– Vi skal bygge en helt ny fabrikk, forteller Dag Arthur Aasbø, som er Borregaards direktør for organisasjon og samfunnskontakt.

– Fabrikken skal lage et helt nytt produkt som kalles mikrofibrillær cellulose, eller MFC.

MFC er et biokjemisk produkt som kan erstatte petrokjemiske produkter i bruksområder som lim, vaskemidler, kosmetikk og komposittmaterialer. På legmannsspråk, altså noe som kan erstatte oljebaserte ingredienser i en lang rekke produkter.

Etableringen av den nye fabrikken er beregnet å koste 225 millioner kroner.

  • Les SINTEFs artikkel om MFC:

Skaper framtidas plast med tre - SINTEF

– Dette er faktisk helt nytt, fortsetter direktøren.

– Det tar utgangspunkt i cellulose, og splitter det opp i veldig, veldig små strukturer. – Det er et veldig avansert produkt, med et, tror vi, stort potensial.

Nye jobber for et globalt marked

Dette betyr også nye arbeidsplasser i Sarpsborg, sier Aasbø.

Dag Arthur Aasbø

- Over ti år med forskning og utvikling ligger bak nysatsingen, sier Dag Arthur Aasbø i Borregaard.

Foto: Borregaard

– Ja, det vil det helt klart gjøre. Vi har allerede arbeidet med dette i over ti år, det er en tung forskningsinnsats som ligger bak. I tillegg har vi markedsfolk som forsøker å finne hvilke bruksområder, kunder og kundegrupper vi skal nå. Der vi kommer til produksjonsfasen blir det nye arbeidsplasser. Virksomheten vil totalt sett ha rundt 30–40 ansatte, rundt halvparten av de i produksjon, regner vi med.

Borregaard vil ha MFC ut til hele det globale markedet, noen norske kunder vil det trolig også bli. Det er nye stillinger, en helt ny produksjonsprosess, ny fabrikk og et helt nytt produkt.

-Veldig, veldig viktig og veldig bra

– Jeg kjenner ikke enkelteksempelet, men sett ut ifra et oljeperspektiv er det veldig, veldig viktig, og veldig bra det Borregaard har gjort.

Karl Kristiansen i Bellona

Bellonas fagmann på biokjemi tar forbehold på mulige nye problemer de nye mikrofibrene av cellulose kan føre til, men Karl Kristiansen mener det Borregaard gjør med MFC både viktig og bra fra et oljeperspektiv.

Foto: Daniel Sannum Lauten/Bellona

Det sier fagrådgiver Karl Kristensen i Bellona.

Han peker på at mellom 10 og 20 prosent av oljeressursene i dag ikke brukes til å produsere energi, men i den petrokjemiske industrien for å lage blant annet de tusenvis av plastproduktene som omgir oss i hverdagen.

Kristensen tar et forbehold om denne nye teknologien kan komme til å reise andre miljøspørsmål, men minner om at en overgang fra oljebasert industri til bruk av biomasse ikke bare er nødvendig, men uunngåelig.