NRK Meny
Normal

Konkrete planer for tog mellom Oslo og Stockholm

Dagens møte ga forpliktende ord fra politisk ledelse i begge land om togutbygging mellom våre hovedsteder, sier en entusiastisk Knut Espeland i indre Østfolds regionråd.

Leder for regionrådet i indre Østfold, Knut Espeland

Knut Espeland var svært entusiastisk etter mandagens møte om norsk-svensk jernbanesatsing. Men utredningene må i gang nå, mener regionrådslederen.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Planene om et norsk-svensk samarbeid om togutbygging mellom hovedstedene ble langt mer konkrete etter at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd tidlig i desember.

Skal vi lykkes med å få dette på plass i et tidsperspektiv på 25 år, som vi snakker om, så må arbeidet starte i dag.

Knut Espeland, leder Regionrådet indre Østfold

Dette ble fulgt opp på dagens stormøte i Oslo, der region- og rikspolitikere fra begge land, rundt 60 i tallet, diskuterte en storstilt togsatsing mellom Oslo og Stockholm. Eller "fem-millionersbyen", som området omtales som.

Med i følget var Spydeberg ordfører Knut Espeland, i kraft av sitt styreverv i Grensekomiteen i Østfold , og han var svært positivt overrasket av møtets utfall. Og han mener det kom mer ut av møtet enn han kunne ha håpet på.

Oppslutning og samstemthet over all forventning

- Møtet hadde en helt annen oppslutning enn forventet, sier Espeland.

Dovrebanen

Hvordan høres det ut med en reisetid på to og en halv time mellom Oslo og Stockholm? Det tar 25 år for deg å finne det ut.

Foto: Leif J. Olestad / NSB

- At det var en så bred deltagelse, og så bred tilslutning til at det må settes trykk på en felles planleggingsprosess, og dermed komme videre fra at ting ofte stopper opp når grensa skal krysses.

- Det er løfterikt, både dette med forbindelsen Oslo-Gøteborg-København, som selvsagt har høy prioritet, og Oslo-Stockholm, som vi mener bør planlegges parallellt med det som planlegges sørover.

- Var dette forpliktende tale fra politikerne?

- Forpliktende i den forstand at vi ønsker å ha en samlet tilnærming. Å legge stridigheter om trasévalg til side. At vi ser at koblingen Oslo-Stockholm vil tjene både hovedstedene og regionene mellom.

150 minutters togreise

Forstudier nevner en reisetid mellom hovedstedene på to og en halv time. Møtets konsensus vil ta studien videre, og finne et felles grunnlag for utredning av traséer. Av dem ligger det tre alternnativer framme på norsk side:

  • - Den såkalte E18-korridoren, altså en toglinje som følger Europaveien videre inn i Sverige
  • - En korridor fra lillestrøm til Arvika, via Aurskog/Høland
  • - Den nåværende traséen fra Lillestrøm og Kongsvinger, og inn i Sverige

På svensk side, er blant annet konseptet Gröna Tåget under utredning:

Det här är Gröna Tåget - Gröna Tåget

Espeland mener tiden er inne for å følge opp fremdriften fra statsrådmøtet mellom Solvik-Olsen og Elmsäter-Svärd fra desember.

SJ 2000 over Øresundsbrua

Et SJ 2000-tog på Øresundsbrua på vei mot Danmark. Sterke krefter i Norge og Sverige ønsker altså at Oslo-Stockholm bør utredes parallelt med forbindelsen Oslo-Gøteborg-København.

Foto: Stefan Nilsson / SJ

- Vi vil ta fornyet kontakt med ministrene, for å få etablert en arbeidsgruppe for Oslo-Stockholm så snart som mulig.

- Arbeidet må starte nå

Dette må komme i gang så fort som mulig, mener Espeland, selv om han mener man må være såpass realistisk at man innser at dette er noe som vil ta ti-år.

- Skal vi lykkes med å få dette på plass i et tidsperspektiv på 25 år, som vi snakker om, så må arbeidet starte i dag.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Bøndene krever 1,8 milliarder

    Bøndene krever 1,8 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. -Det er det som må til for at bøndene skal ta igjen inntektsgapet, sier leder av Østfold bondelag Arild Uvaag. Tall fra 2016 viste at bøndene hadde en gjennomsnittlig inntekt på 330.000 kroner per årsverk før skatt. Landbruksmeldinga fra i fjor gir klare føringer, mener Uvaag.

  • Dømt for overgrep

    En 30 år gammel mann fra Moss er dømt til sju måneders fengsel for blant annet å ha fått en femten år gammel jente til å utføre seksuelle handlinger med seg selv foran et webkamera. Mannen er også dømt for å ha fått en tretten år gammel jente til å sende ham nakenbilde av seg selv. Mannens datamaskin og mobiltelefon er også inndratt.