NRK Meny
Normal

Solvik-Olsen fornøyd etter jernbanemøte med svenskene

Norske og svenske myndigheter starter samarbeid om jernbane på tvers av grensen. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (FrP), som i dag har møtt Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Ketil Solvik-Olsen
Foto: Henrik Bøe

- Vi har hatt et veldig nyttig og fruktbart møte på mange måter, sier Solvik Olsen om dagens møte med sin svenske statsrådkollega.

Nå er det i høyeste grad på agendaen, og jeg lurer på hvorfor norske myndigheter ikke gjorde dette for lenge siden.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

- De har en stor satsing på svensk side, og med IC-satsingen i Norge så er det mye som skjer også her. Så jeg er glad for at vi nå går videre. Det er satt ned arbeidsgrupper på administrativt nivå i departementene, som skal se på muligheter.

Nå skal altså fagfolk formelt sette seg ned og begynne å se hvilke utfordringer som ligger i løypa, og hvordan de kan løses. Både på det veldig langsiktige som vil bety enorme investeringer, og det som på kortere sikt kan gjøres på eksisterende nett på begge sider av grensen, for å få mer gods og persontransport på jernbane.

Har organisasjonene fått det de ville?

Samferdselsministeren hadde også med seg en klar oppfordring fra NHO, LO og flere miljøorganisasjoner til dagens møte. De ba Solvik Olsen om å få i gang et jernbanesamarbeid med Sverige, for på sikt å ruste opp jernbaneforbindelsen mellom Halden og Gøteborg.

minister

Etter Solvik-Olsens møte med Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd settes deet nå ned arbiedsgrupper i relevante departementer på begge sider av grensen.

Foto: Regjeringskanselliet.se

I dag går stadig mer gods og persontrafikk på E6 langs den samme strekningen, og det er noe også den nye samferdselsministeren ser som et problem.

- Slikt sett har denne Sverigeturen vært veldig nyttig, for å få etablert kontakten og få bekreftelser på bedre sider av at vi ønsker bedre løsninger, sier Solvik Olsen.

Både på norsk og svensk side har vi ambisjoner om å ha mer godstransport på jernbane. Det vil kreve store investeringer på lang sikt å få et mye bedre tilbud enn i da, men vi håper på å finne løsninger som betyr bedre bruk av eksisterende infrastruktur.

Tidkrevende og dyrt

Men statsråden minner om at dette er et langsiktig perspektiv. Skal det investeres i nyel injer, så trengs det dvært store beløp. Det må tilrettelegges godt både på norsk og svensk side, så det har vært viktig å etablere kontakt. for fagfolk skal sette seg ned mer formelt enn de gjør i dag, for å se på muligheter og utfordringer.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Trusler mot politiet

    En beruset 30-åring ble kjørt i arresten på grunn av ordensforstyrrelser i Halden sentrum i natt, samt sjikanering og trusler mot politiet. Mannen blir anmeldt.

  • Unge festdeltakere

    Politiet i Fredrikstad avslutter en fest på en privat adresse i sentrum i natt på grunn av mye bråk. I følge politiet var deltakerne veldig unge.