Ny mosse-stasjon på skinner

Ny stasjon og tunnel gjennom Moss kan planlegges allerede neste år. På tross av tidligere signaler mener Jernbaneverket at de har nok folk til å sette i gang detaljplanleggingen.

Skisse Moss stasjon

Slik ser Jernbaneverkets planer for ny stasjon i Moss ut.

Foto: Jernbaneverket

Mens pendlere på Østfoldbanen opplevde nok en vanskelig morgen, kan Moss stasjon være et skritt nærmere en fornying.

Tidligere i høst mente Jernbaneverket at de ikke hadde nok mannskaper til å begynne detaljplanlegging. Anne Marstein, plan og utviklingsdirektør i Jernbaneverket region øst, mener dette ikke stemmer lenger.

– Vi har mangel på folk, blant annet på å planlegge signalanlegg men det kan vi skaffe utenfra så lenge vi har penger til det.

Les også:

– Kan kjøpe seg ut

– Vi har de menneskelige ressursene, så det er mest et spørsmål om prioriteringer, sier plandirektøren.

– Jeg tror ikke at det er plankapasiteten som er det store problemet. På sikt er det heller manglende investeringer til jernbane og utbygging som kan stoppe dette.

Dobbeltsporet jernbane mellom Sandbukta og Moss er en del av Nasjonal Transportplan (NTP), og skal etter planen være ferdig innen 2019. Moss stasjon vil flyttes noe lenger syd enn den er i dag, og får fire spor for reisende.

Les også:

Følgende video er fra 13. mars 2009, men er like relevant i dag:

Video nsps_upload_2009_3_6_16_59_57_269.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Må bli enige

Selv om Jernbaneverket nå mener de kan fortsette planleggingen, så er det fremdeles hindringer i veien.

– Det er mange planer som må koordineres i Moss. En ny havnevei vil påvirke stasjonsområdet, og selvsagt ønsker også kommunen en god byutvikling rundt stasjonen, sier Marstein.

– Vi har tatt initiativ til å møte kommunen, fylkeskommunen og veivesenet for å finne løsninger på disse utfordringene, fortsetter hun.

Jens Terkelsen, kommunalsjef i Moss, er glad for det han hører, og forventer nå at arbeidet går videre.

– Vi har stilt med midler til Jernbaneverket, slik at detaljplanleggingen kan fortsette. Alle de involverte ønsker at denne saken skal løse seg raskest mulig.

– Nå virker det jo som om det er realistisk å komme seg videre også, konkluderer han.

Se Jernbaneverkets skisser her:

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Åpent igjen

    Påkjøringsrampen på E6 Patterødkrysset i Moss i retning Oslo er igjen åpen for trafikk etter bilberging.

  • Programleder: Bengt-Eigil Ruud