Ingen midler til mossetunnelen

Planleggingen er utsatt til senest 2013. – Det er for sent, sier fylkesordfører Ole Haabeth. SE VIDEO!

Moss jernbanestasjon

Jernbaneverket mangler kapasitet til videre planlegging av mossetunnelen. Derfor fikk ikke prosjektet penger i statsbudsjettet.

Foto: Tomas Berger / NRK

I forslaget til statsbudsjettet står det:

«Det er ikke satt av planmidler til prosjektet i 2011 fordi Jernbaneverket mangler kapasitet til videre planlegging. Detaljplanlegging og prosjektering vil bli gjennomført så snart Jernbaneverket har nødvendig plankompetanse på plass. Samferdselsdepartementet regner med at dette kan skje seinest i 2013.»

– Det er for sent. Dette må skje i 2012, sier Haabeth.

LES OGSÅ:

Tror planleggingen starter i 2012

Til tross for nok en utsettelse, klarer ikke fylkesordføreren å se på dette som et nederlag.

– Men jeg ser ikke på det som en seier heller. Det positive er at i vårt siste møte med Jernbaneverket, så sa de at de starter planleggingen så fort de har kapasitet til det. Jeg regner med det skjer i 2012, sier han.

Ordfører i Moss, Paul Erik Krogsvold, sier han hadde et reelt håp om at tunnelen skulle bli innlemmet i budsjettet for 2011.

– Jeg er skuffet, men jeg vil stole på samferdselsministeren som sier det skal inn senest i 2013, og vi vil selvfølgelig jobbe hardt for å få det inn i 2012.

Vinteren avdekket vedlikeholdsbehovet

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa uttalte i august at prosjektet i Moss skal realiseres, men hun kunne ikke love når.

– Den harde vinteren avdekket et enormt vedlikeholdsbehov. I tillegg har vi fått endrede kostnadsoverslag for noen av disse prosjektene, sa Kleppa til Moss Avis som en forklaring på hvorfor mossetunnelen er lagt på vent.

– Sprøtt at arbeidet ikke har startet

Blant pendlerne blir det ikke godt mottatt at prosjektet ikke får penger denne gang.

– Det at prosjektet er satt på vent er jeg ikke fornøyd med. Jeg synes det er sprøtt at det ikke er satt i gang, sier leder for Pendlerforeningen i Østfold og Akershus, Willy Frantzen.

– Vi hadde ønsket oss penger til mossetunnelen, men prosjektet er fortsatt innenfor Norsk transportplasn (NTP) og det sier en oppstart mellom 2010 og 2013. Får vi en oppstart innen 2013, så er vi innenfor, sier Irene Johansen (Ap) som er medlem av finanskomiteen på Stortinget.

LES OGSÅ:

Mer til jernbanen

Selv om arbeidet med jernbanetunnelen i Moss er utsatt nok en gang, så ønsker regjeringen å øke pengebruken til jernbanen. De to neste årene er det satt av 11,5 milliarder kroner.

Regjeringen har foreslått å sette av 2,5 milliarder kroner i budsjettforslaget til den nye transportplanen.I transportplanen for perioden 2010-2019 er det lagt opp til en planramme på 100 milliarder kroner.

Økningen på 2,5 milliarder i budsjettet for 2011 er basert på en jevn opptrapping i bevilgningsnivået for perioden 2011-2013.

Til jernbaneformål er det foreslått bevilgninger på til sammen 11,5 milliarder kroner, en økning på 13,4 prosent.

Regjeringen foreslår også å bruke 4,9 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanenettet

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ikke dyrere for grunneier

    Det er usikkert hvor mye det vil koste å gjøre videre undersøkelser av vikingskipet i Jellhaugen. Riksantikvaren har allerede inngått avtale med bonden som eier åkeren om erstatning for at han ikke får dyrket der neste år.

  • Arbeidsplasser til Fredrikstad

    Helfo skal redusere antall kontorsteder fra dagens 22 til 6 større kontorer. Fredriksstad Blad melder at kontoret i Fredrikstad er et av dem som opprettholdes, og nå er det klart at det også blir 10–30 nye arbeidsplasser i kommunen.