Hopp til innhold

NVE: – Vær forberedt på storflom

En uvanlig stor flom i vassdragene i Sør-Norge til våren er sannsynlig på grunn av mye snø i fjellet. Men det betinger at flere faktorer slår til.

Oversvømt hus i Tovdalselva

Flere personer ble evakuert i Agder på grunn av flom i fjor sommer. Dette bildet er fra Tovdalsvassdraget. Denne våren kan det bli enda mer, men det avhenger av flere faktorer.

Foto: Odd Rømteland / NRK

For øyeblikket er det 30-50% mer snø enn normalt i fjellet i Sør-Norge, men også i lavlandet. Dermed øker sjansen for en storflom, sier hydrolog ved Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, Inger Karin Engen.

NVE går i dag ut med et generelt varsel om mulig storflom til våren.

Inger Karin Engen

Hydrolog Inger Karin Engen i NVE bruker erfaringene fra to tidligere år for å vise at det ikke nødvendigvis blir storflom selv om det er store mengder snø i fjellet.

Foto: Stig Storheil / NVE

– Akkurat nå er det kaldt, men dersom det etterfølges av en jevnt varm vår og det kommer nedbør i tillegg, kan vi få en flom på nivå med den i 1995, sier Engen.

Her kan du se bilder fra flommen i 1995.

Alt avhenger av hvilket vær vi får etter at sibirkulda vi opplever nå, gir seg.

– Normalt snør det også i mars, mens det nå ikke er meldt snø den nærmeste tiden. Dermed kan også snømengdene bli mer som det normale mot slutten av mars, legger hun til.

Aslak Enstad

Aslak Enstad på Bjorli har ansvar for å måke snø av hyttetaka i området. Den siste tida har han måkt to hyttetak her dag. Det er 30-50% mer snø i fjellet enn i et normalår.

Foto: Even Lusæter / NRK

I lavereliggende områder på Sør-Østlandet, Telemark og Agder-fylkene er det mange steder mer enn tre ganger så mye snø som normalt under om lag 400 meters høyde. Fra Trøndelag og nordover er det stort sett mindre snø enn normalt, spesielt nord i Trøndelag, Nordland og Troms.

1988 og 1995

NVE trekker fram to mulige scenarioer fra tidligere år som ligner på vinteren vi er inne i, fra to år da det var omtrent like mye snø som nå på denne tiden. Utfallet av vårflommen ble svært ulike.

I 1988 ble det ikke mye flom, siden våren hadde to varmeperioder med en kjøligere periode imellom og lite nedbør. Dermed fordelte snøsmeltingen seg jevnt utover våren og flomtoppene ble ikke store.

I 1995 var forløpet et helt annet. Da kom det mye nedbør og mye varme samtidig kombinert med snøsmeltingen. Det ga storflom i de store vassdragene i Sør-Norge.

Flomstor Opoelv raser gjennom Odda

En flomstor Opo elv raser gjennom Odda i Hordaland og tar med seg fem bolighus, en bru og et større jordskred i 2014. Dersom våren blir varm med mye nedbør kan vi igjen få storflom i år.

Foto: Stig Tronvold / Samfoto

NVE mener det er større sannsynlighet enn normalt for en kraftig vårflom med skadepotensial i Sør-Norge, og mindre sannsynlig at det blir storflom fra Trøndelag og nordover.

Ber kommuner være forberedt

Denne vinteren ligger det snø helt ut mot kysten mange steder i Sør-Norge. NVE advarer om at dette kan gi utfordringer når snøsmeltingen kommer i gang.

– Vi oppfordrer nå kommunene til å gjøre forberedende tiltak for å være mest mulig rustet for å håndtere en storflom i tillegg til overvannsproblematikk i boligområder og tettbygde strøk. Her gjelder det å sikre at kummer og renner er åpne, sier Inger Karin Engen i NVE.

Flomvarsler blir daglig oppdatert på nettsiden Varsom.no.

NVE konkluderer med at selv om snømengdene i sør i seg selv ikke er nok til å gi stor vårflom, er det ekstra god grunn i år til å følge nøye med på hvordan værforholdene utvikler seg framover.