Hopp til innhold

Nå blir det obligatorisk testing på grensen

Fra mandag blir det obligatorisk testing for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Svinesund har fått et midlertidig unntak fordi det er for få ansatte til å teste alle som kommer.

Timelange køer ved koronateststasjonen på Svinesund.

Det har allerede vært opp mot tre timer ventetid ved testsenteret på Svinesund. Fra mandag blir testingen obligatorisk.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Det er slik at vi innfører obligatorisk testing ved grensen umiddelbart, og fjerner denne 24-timersregelen for testing. Det sier justisminister Monica Mæland.

Til nå har personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, måttet teste seg for covid-19 så snart som mulig, og senest 24 timer etter ankomst til Norge.

Fra mandag kan man altså ikke velge å gå forbi teststasjonene på flyplasser, havner eller grenseovergangssteder på veier, for å heller teste seg i hjemkommunen. Koronatestingen må gjennomføres ved grenseovergangsstedet til Norge.

Monica Mæland

Justisminister Monica Mæland

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Det er grensepasseringene som er mest brukt som får testkapasitet til å foreta umiddelbar testing. Kommunene og helsemyndighetene har engasjert personer med nødvendig kompetanse til å utføre testene.

Mæland sier at dette ikke vil gå på bekostning av kommunenes øvrige testkapasitet.

– Vi har et unntak på Svinesund, hvor vi fremdeles må jobbe noen dager for å få på plass nok kapasitet. Det betyr at hvis det er mer enn en times ventetid, så kan de som er bosatt i Norge få reise til kommunen de bor i og teste seg der.

Monica Mæland sier det er forbudt å krysse grensen ved stengte grensestasjoner, med mindre du er samfunnskritisk personell eller har unntak. De som gjør det vil bli straffet med bøter.

– Det er slik at både tollmyndigheter, heimevern og politiet har kontroller, og fører tilsyn med dette.

Kan trenge 150 nye ansatte

Testkapasiteten ved Norges mest trafikkerte grenseovergang, på Svinesund, har allerede vært sprengt i flere perioder de siste ukene.

Like etter nyttår var det ventetider på opp mot tre timer. Etter nyttår har antall ansatte på testsenteret økt fra rundt 20 personer til 90.

Kommunen må nå få på plass enda flere ansatte før de kan teste alle som kommer, ifølge kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden, som har ansvaret for testingen på Svinesund.

– Når vi nå skal teste alle, og om vi skal gå for maks én times ventetid for dem som kommer kjørende, da snakker vi fort om at vi trenger 230 til 240 personer totalt sett med alle funksjonene. Det blir en stor arbeidsplass, sier han.

Rådmann Roar Vevelstad, Halden

Kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune trenger flere ansatte for å kunne teste alle som passerer grensa på Svinesund.

Foto: Remi Drageset / NRK

Det vil ta flere dager før testkapasiteten ved Svinesund er god nok. Det er derfor gitt et midlertidig unntak for Halden kommune.

Unntaket gjør at personer med fast bosted i Norge kan teste seg et annet sted så snart som mulig og senest innen 24 timer, dersom ventetiden for test er på over en time.

Dette unntaket vil bli opphevet så fort testkapasiteten er god nok på Svinesund.

– Vi er innstilt på å gjøre det vi kan for å klare dette. Men vi ser jo at det å rekruttere folk til arbeidet der ute er krevende. Vi vil nok være i tett dialog med ulike deler av statsapparatet i forhold til å få bistand knyttet til oppbemanning, sier Vevelstad.

Stenger nye grenseoverganger

Det er kun kapasitet til å koronateste folk som kommer inn i landet på 28 av 38 åpne grenseoverganger.

For å styrke kontrollen på grensen, har regjeringen også bestemt at seks nye grenseoverganger skal stenges.

Disse er Neiden/Sør-Varanger, Narvik lufthavn Evenes, Sandvika/Ådalsvollen, Kristiansund lufthavn Kvernberget, Molde lufthavn Årø og Linna/Åsnes.

Det vil bli opprettet et begrenset testtilbud på de resterende fire grensestasjonene i Tana, Karasjok, Kautokeino og Røros, hvor det i dag ikke finnes testkapasitet.

Grenseovergangen på den Gamle Svinesundbrua i Halden er stengt med bildekk og skilter.

Grenseovergangen ved den gamle Svinesundbrua ble fysisk stengt tidligere i januar. Nå stenger seks nye grenseoverganger.

Foto: Sara Vilde Solås

Holder smitten under kontroll

– Vi har jobbet lenge med å få til dette på en praktisk måte, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Ved at testingen gjøres obligatorisk, slipper man ikke inn i landet hvis man ikke testes.

Fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad blir intervjuet og snakker inn i en NRK-mikrofon som er dekket av plast.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad

Foto: Helle Westrum / NRK

– Nå har vi også fått hurtigtester til Norge som kan brukes i stort omfang. Da blir det lettere å gjennomføre selve testingen.

I tillegg til å testes skal folk også kontrolleres.

– De som ikke bor i Norge skal jo ha med dokumentasjon på at de har testet negativt mindre enn tre døgn før de kommer. Det må de kunne dokumentere, sier Nakstad.

Obligatorisk test og kontroll vil begrense hvor mange som er syke når de reiser inn i Norge.

– Vi fanger opp de som faktisk er smitteførende den dagen de kommer, ved at de testes. Og så sikrer vi oss at de som ikke bor i Norge til vanlig er på et egnet sted i karanteneperioden, ved at det også registreres elektronisk.

Til nå er det registrert at 2 til 3 prosent av dem som reiser inn i landet har testet positivt.

– Det er høyere enn de som tester positivt fordi de har symptomer og drar til en teststasjon. Det viser bare at vi fanger opp mange nå. Det vil hjelpe oss til å holde smitten under kontroll i hele Norge, sier Espen Nakstad.

Forventer at det settes inn ressurser

Frp-leder Siv Jensen er glad for at regjeringen nå innfører obligatorisk grensetesting. Men hun understreker at det er like viktig at de som testes også går i karantene etter testen.

– Vi forventer derfor at det settes inn ressurser til å følge opp og at det tas kontroll på alle grensepasseringer til Norge, sier Jensen.

Kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden ber også om støtte fra staten. Han mener det ikke kan forventes at de lokale kommunene skal løse dette alene.

– Halden har sine utfordringer og har ikke flust av arbeidskraft å sende til Svinesund. Det må bli større statlige organer som må hjelpe til for å gjøre dette mulig, sier han.