Kommune nekter å starte teststasjon før staten stiller med helsepersonell

– Det er nødvendig å si klart ifra i det øyeblikket krav fra myndighetene går utover helsetjenestene til befolkninga, sier kommuneoverlege i Rana, Frode Berg.

Grenseovergang i Narvik.

Denne uka åpnet Narvik kommune teststasjon på grensen på Bjørnfjell. Rana planlegger nå teststasjon, men krever at staten må stille med helsepersonell.

Foto: Frida Brembo-Egilsrud / NRK

Fra og med 2. januar må alle som reiser inn i Norge fra røde land ta en koronatest.

Flere grensekommuner, som Narvik og Saltdal i Nordland, har fulgt lojalt opp og etablert teststasjoner på grensen.

Men ikke alle har fulgt regjeringens anbefalinger.

Kommuneoverlege Frode Berg i Rana mener at å etablere en teststasjon på grensen er vanvittig sløsing med helsepersonell.

Kommunen har i stedet etablert sin teststasjon i Mo i Rana, vel fire mil fra grensen.

Onsdag holdt regjeringen ny pressekonferanse. Her la justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) ytterligere press på kommunene.

Det skal være et mål at det skal bli obligatorisk med koronatest på grenseovergangen, sa Mæland.

– Uakseptabelt

Torsdag kveld sier kommuneoverlege i Rana, Frode Berg, til NRK at de nå jobber med å opprette en teststasjon ved grenseovergangen på Umbukta. Men at kommunen ikke har mulighet til å bemanne den.

Han er tydelig på at med mindre Helsedirektoratet stiller med helsepersonell, kan ikke kommunen åpne teststasjon.

– Hvis vi får en løsning der vi får tilført helsepersonell utenfra, er ikke dette en stor sak for meg lenger. Da er det akseptabelt for oss å sette opp en testklinikk på grensa, men ikke hvis dette går på bekostning av helsetilbudet for Ranas befolkning.

Berg sier at dersom kommunen ikke får hjelp, må ansatte som setter vaksiner eller jobber innen pleie og omsorg, omplasseres. Det er uakseptabelt.

Frode Berg, kommuneoverlege i Rana på Helgeland.

– Om vi tester på grensen eller noen timer etter grensepassering har ikke så mye å si. Viruset blir med menneskene inn i landet uavhengig av om testen tas på grensen eller ikke, sier kommuneoverlege Frode Berg.

Foto: Geir Gisnås / Rana kommune

Helsedirektoratet: – Kan tilby helsepersonell

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet stiller seg uforstående til Ranas motvilje mot å plassere en teststasjon på Umbukta.

Han mener at direktoratet har strukket seg langt for at Rana skal få tilgang på eksternt helsepersonell.

Et nasjonalt innsatsteam med helsepersonell fra et bemanningsbyrå står nemlig klare til å påta seg oppdrag i opp til to måneder av gangen.

– For to dager siden ble rådmannen og kommuneoverlegen i Rana informert om dette.

Ifølge Lie skal det nå være kontakt mellom kommunen og bemanningsbyrået.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet sier de kan hjelpe kommuner med helsepersonell for å gjennomføre testing og smitteoppsporing.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det bekrefter kommuneoverlegen, men sier at Helsedirektoratets framstilling ikke er helt riktig.

– De la nærmest fram et krav om at testingen skulle foregå på Umbukta. Vårt krav var tilførsel av helsepersonell. Vi ble anmodet om å søke om å få bistand fra innsatsteamet, og det har vi gjort. Vi har fått en tilbakemelding, men vi vet fortsatt ikke hva vi kan få av personell eller når de kan starte, sier Berg.

Etter det NRK erfarer har også helseminister Bent Høie tatt kontakt med Rana kommune de siste dagene for å snakke om situasjonen.

– Testklinikken kommer og det er jeg som skal få den på plass, skriver Berg i en SMS til NRK torsdag kveld.

Mener testing på grensa har liten effekt

Denne uka fortalte VG at 6200 personer, som ankom Gardermoen fra utlandet i perioden 2.–7. januar, droppet å teste seg.

Dette er én av årsakene til at reglene nå strammes inn.

Berg sier det er en vesentlig forskjell å drive testing på Gardermoen med flere tusen mennesker hver dag, sammenliknet med en lite traffikert fjellovergang.

Grensekontroll, teststasjon i Narvik

Dette er teststasjonen som Narvik kommune har opprettet på grensen på Bjørnfjell. Fram til nå har Rana kommune valgt å ikke teste folk på grensen.

Foto: Frida Brembo-Egilsrud / Frida Brembo-Egilsrud

Men Helsedirektoratet står fast på at testplikt på grensen er en effektivt måte å begrense smitte.

– Regjeringen har bestemt at det skal innføres grensekontroll. Da må det være på steder med en viss trafikk. Sammen med Politidirektoratet har vi vurdert grensepasseringen på Umbukta som et slikt sted, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Han peker spesielt på årets vinterfiske. Her er det er ventet at mange av de utenlandske sesongarbeiderne vil krysse grensepasseringene i Nordland.

Denne uka åpnet Narvik kommune teststasjon på grensen på Bjørnfjell

Beredskapssjef Iris Bartholsen sier at kommunen pr. i dag ikke vurderer å be om bistand fra direktoratet.

– Vi forholder oss til bestillingen fra regjeringen. Det leverer vi på nå. Dersom testplikten blir forlenget vil vi imidlertid vurdere om også Narvik skal be om bistand av innleid hjelp, sier beredskapssjef Bartholsen.