Må over fra deltid til heltid

Østfold Arbeiderparti fikk én klar beskjed av både arbeidsgivere og arbeidere på helgas årsmøte: Få folk inn i heltidsjobber.

Bratten, Solbakken, Grønvold

Viktig, men utfordrende: Spekters administrerende direktør Anne Kari Bratten, LOs nestleder Tor-Arne Solbakken og kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold i Fredrikstad ledet debatten om arbeidstid på Østfold Aps årsmøte.

Foto: Remi Drageset / NRK

Debatten mellom LO, arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Fredrikstad kommunes administrasjon viste tydelig at det er utviklingen i kommunenes helse- og omsorgssektorer som driver fram behovet for å tenke heltidsjobb foran deltid.

Problemstillingene har spesielt vært aktuelle i Halden, der timelistene fra vikarbruken har fått Fagforbundet til å steile, og i Fredrikstad, der turnusforslaget sist sommer førte til opprørsstemning blant sykepleiere.

– Det er viktig å gå fra en deltids- til en heltidskultur i helsesektoren Østfold, av mange grunner, det sa LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Han begrunner det med flere forhold, blant annet likestilling, brukernes opplevelse av helsetjenestene og ikke minst fordi det er et stadig økende behov for ansatte.

– Da kan vi ikke tilby 17, 20 og 22 prosents stillinger, og vi motiverer ikke folk til utdanning, når de bare er sikra å få noen små stillingsprosenter, mener Solbakken.

Viktig også for arbeidsgiverne

Anne Kari Bratten, som er administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er langt på vei enig, og sa det er flere grunner til å få ansatte over i heltid.

...ansatte som er vant til å jobbe mindre på helg er nødt til å ta sin del av helgene fremover, hvis vi ikke skal få tak i mye mere penger inn. Og det ligger det ikke an til i kommune-Norge nå.

Nina Tangnæs Grønvold, Kommunalsjef i Fredrikstad kommune

– For det første fordi heltidsansatte bærer en mye større kompetanse og mestrer arbeidsoppgavene bedre enn deltidsansatte. Det andre er at vi kommer til å få et enormt behov for arbeidskraft i årene fremover når den såkalte eldrebølgen kommer. Da trenger vi flest mulig i heltid, sier Bratten.

Hun mener heltid også er viktig for likestillingen, fordi flere kvinner enn menn jobber deltid. Bakken forklarer det med at heltid er viktig for å skape selvstendighet. Hun mener at det største potensialet til å hente ut flere heltidsansatte ligger hos dem som i dag jobber frivillig deltid.

– De aller fleste, 90 prosent av dem som jobber deltid, gjør det såkalt frivillig. Og knekke den nøtta, som innebærer å finne ut av hvordan vi kan legge forholdene til rette for at de som jobber frivillig deltid inn i større stillinger, er en stor utfordring. Både for politikerne, fagforeninger og arbeidsgivere i årene fremover, sier Bakken.

LO vil ha vikar-pooler

Tor-Arne Solbakken i LO mener en løsning kan være såkalte vikar-pooler, hvor den ansatte jobber i en gruppe som er heltidsansatt, men går inn og dekker inn ved sykdom, fravær og hvor det er for få ansatte.

– Så kreves det også selvfølge en motivasjonsjobb og det kreves også modige tillitsvalgte som kan gå inn å gjøre de prosessene og stille litt krav til egne medlemmer.

Vanskelig å endre

Kommunalsjef i Fredrikstad kommune, Nina Tangnæs Grønvold, mener dagens turnus i helse- og omsorg er en vanskelig øvelse.

– Det vi ønsker å komme fram til er en situasjon hvor de fleste ansatte er i faste store stillinger, slik at vi kan starte på nytt igjen og lage arbeidsplanene på en helt annen måte enn i dag. Dette er en stor overgang, det er mange mennesker som skal med i dette. Derfor blir det vanskelig.

– Hva skal til for å etablere en slik heltidskultur i Fredrikstad?

– For å legge om hele driften til heltid så må man enten bruke veldig mye mere penger enn i dag, svarer Tangnæs Grønvold.

– Da har man har flere folk på jobb på hverdagene og behøver ikke å jobbe så mye helg. Eller man er nødt til å fordele hele jobben mellom seg på nytt igjen, slik at alle ansatte må ta noen flere helgetimer og da får fri noen flere timer og dager på hverdager. Dette er en krevende debatt og det er tøft for mange ansatte å skulle være med på omlegginger. Da må det kanskje forhandles om økonomi og det må diskuteres framtidsvisjoner og lages langsiktige planer.

– Men er det en vanskelig situasjon, slik du opplever den?

– Jeg synes det er en lett diskusjon når vi tenker på innbyggernes behov. Jeg synes også det er en lett diskusjon fordi det er sånn at både de politiske partiene i Fredrikstad og fagorganisasjonene er enige om at vi skal jobbe for en omlegging til en heltidskultur og at det er vedtatt.

– Men det vanskelige er å bli enige om å få på plass den teknikken og de endringene som faktisk skal til for den enkelte ansatte, der altså ansatte som er vant til å jobbe mindre på helg er nødt til å ta sin del av helgene fremover, hvis vi ikke skal få tak i mye mere penger inn.

– Og det ligger det ikke an til i kommune-Norge nå.