NRK Meny
Normal

Saken om helgearbeid er utsatt til 25. mars

Administrasjonsutvalget i Fredrikstad vedtok i kveld å utsette avgjørelsen rundt ny turnus for ansatte i helsesektoren.

Administrasjonsutvalget Fredrikstad

A dministrasjonsutvalget klare til å behandle saken om ny grunnturnus i helsesektoren Fredrikstad.

Foto: Kathrine Brønn/NRK

Politikerne i administrasjonsutvalget i Fredrikstad diskuterte i kveld et forslag til ny turnus for ansatte i helsesektoren.

For å spare penger foreslår rådmannen færre deltidsstillinger og oftere helgejobbing for nærmere 4000 ansatte.

Saken har vakt stor oppmerksomhet og bekymrer mange av de ansatte. Flere av dem møtte også opp for å følge møtet i kveld.

Vil utsette avgjørelsen

Leder av utvalget Arne Øren (Ap) åpnet møtet med å slå fast at dette er en viktig sak som fortjener grundig arbeid.

Administrasjonsutvalget Fredrikstad

Tillitsvalgte tilstede under behandlingen .

Foto: Kathrine Brønn/NRK

Øren la derfor frem et forslag på vegne av Ap og Sv om utsettelse av saken til ekstraordinært møte 25. mars.

«Med grunnlag i rådmannens innstilling og de innspill som hovedtillitsvalgte gir, oppnevner administrasjonsutvalget en arbeidsgruppe på fem medlemmer med deltagelse fra hovedtillitsvalgte og politikere i administrasjonsutvalget. Rådmannen bes bistå arbeidsgruppen», står det blant annet i forslaget fra lederen av utvalget.

Øren skriver videre at arbeidsgruppens oppgave vil være å gjennomgå saken, med fokus på å klarlegge om de ulike tiltak og innspill bidrar til å nå hovedmålene.

Arbeidsgruppen bes om en konklusjon innen tirsdag 18. mars, for behandling av saken i ekstraordinært møte en uke senere.

Samtlige i administrasjonsutvalget var positive til forslaget, og saken er dermed utsatt til slutten av mars.

– Sikrer bedre kvalitet

Etter Ørens innledning var det kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold som fikk ordet.

Hun mener heltidsprosjektet sikrer bedre kvalitet, med mer kvalifiserte ansatte på jobb til en hver tid.

– Det er et problem at det i dag er en rekke ledige helgestillinger. Det er 210 ledige stillinger i etaten for hjemmesykepleien og omsorgssenter, og 100 ledige i etat for funksjonshemmede.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Sesongen over for Halden

    Haslum går til semifinalen i NM-sluttspillet i håndball etter å ha slått Halden 34-29 i den siste kvartfinalekampen. Dermed er sesongen over for Halden.