NRK Meny
Normal

Fagforbundet fornøyd med kommunens Vacant-svar

Nå satser Fagforbundet på å få kommunen til å kvitte seg med vikarbyråer under neste budsjettbehandling.

Kirsti Rørmyr
Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

I går meldte Halden kommune at de har avdekket både svikt i egne kontrollrutiner, og de kunne også bekrefte at realiteten i timelistene som Fagforbundet hadde reagert på.

Men dette var knyttet opp til ett enkelt tiltak, sa Haldens kommunalsjef for helse og omsorg, Kenneth A. Johannessen, i går.

– Det arbeidet som er gjort viser at bruddene har vært relatert til ett konkret oppdrag. Det er ikke representativt for de andre tjenestene kommunen bruker Vacant Helse til. Da er vi av den oppfatning at det ikke er grunnlag for å si opp rammeavtalen med dette selskapet på nåværende tidspunkt.

– Det er ikke én gang man har brutt arbeidstidsbestemmelsene, det har foregått over tid. Så det stemmer jo ikke, svarer Rørmyr.

Ny vikarrunde med nytt budsjett

Men hun lar det bli med det nå, for neste runde om vikarbyråer i Halden handler ikke om ett selskap, men om grunnleggende policy – Fagforbundet anser at med kommunens nye budsjettbehandling har de en mulighet til å avslutte all bruk av vikarbyråer.

Tidligere denne uken underkjente fylkesmannen både Halden-budsjettet for 2014, og økonomiplanen for 2014 til 2017. Med vikarkutt er det penger å hente når budsjettet skal behandles på nytt, mener Rørmyr.

Les også: Godkjenner ikke Halden-budsjett

– Vi kommer til å kaste oss inn i budsjettdebatten, siden det nåværende budsjettet et underkjent. Det å ta tilbake driften her selv tilsvarer at kommunen kan spare penger.

– Kommunen skal drive dette mot null. Mens vikarene fra et byrå skal ha samme lønn som kommunens egne ansatte, og vikarbyrået skal ha en fortjeneste på toppen av dette, svarer Rørmyr.

– Her har vi et overforbruk av penger. Og vi mister også oversikten på overtid og godtgjøring i særskilte lønnsordninger via vikarbyråene.

Mulig å ta jobben selv igjen

Fagforeningslederen mener omfanget av innleid arbeidskraft nå er så stort, at det blir umulig for en kommune som Halden å ta over arbeidet igjen det over natta. Det har Halden kommune ganske enkelt ikke nok folk til.

Vi kommer til å kaste oss inn i budsjettdebatten, siden det nåværende budsjettet et underkjent.

Kirsti Rørmyr, Fagforbundet Halden

– Men jeg forventer at de tar tilbake de tjenestene som er knyttet opp til det nye budsjettet vi skal lage.

– Men kan kommunen ta over alt dette selv igjen, og det allerede på neste budsjett?

– Det handler om organisering, mener Rørmyr. Før drev de helsesektoren med egne ansatte, det er jo de senere årene vikarbyråene har kommet inn for fullt. Så det er fullt mulig.

Imens fortsetter Vacant Helses vikarer i jobb, men nå med mer kommunal sjekk og kontroll. Det lovet kommunalsjefen å komme i gang med i går, og det er Rørmyr fornøyd med.

– Pressemeldingen inneholder en innrømmelse av at kommunen og Vacant har funnet de samme lovbruddene som vi har vist til. Når det gjelder å ikke si opp Vacant Helse, så hadde jeg egentlig ikke forventet noe annet. For jeg kan ikke se at arbeidsgiveren har hverken ryddighet i egen organisasjon eller nok arbeidskraft til å dekke behovet.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.