Normal

Løsningen for Østre linje ut på høring

Planen for påkoblingen mellom Østre linje og Follobanen er nå sendt ut på høring. Jernbaneverket anbefaler en planfri påkobling sør for Ski stasjon.

Follobanen

Fra byggingen av den nye Follobanetunnelen.

Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket

Fristen for å komme med kommentarer til planene er satt til midt i desember. Utredningen og Jernbaneverkets anbefaling ble presentert i august.

Det er fire ulike løsninger som er skissert i utredningen som nå er sendt ut på høring.

– Jernbaneverket anbefaler en ny planfri påkobling sør for Ski. Det innebærer cirka seks kilometer ny dobbeltsporet bane til Kråkstad. Dagens stasjoner beholdes. Med et slikt konsept vil togene på Østre linje være sikret adgang til Follobanen. Nå oppfordrer vi alle interessenter til å si sin mening, sier regional strategidirektør øst Sjur Helseth i Jernbaneverket.

Mer godstrafikk?

Siden august har utredningen vært behandlet i departementet, og nå er den altså sendt ut på høring før en avgjørelse skal tas.

Helseth opplyser at det er mye som må planlegges videre. Det gjelder blant annet en nytt hensettingsanlegg for togsett og mulig økt godstrafikk på Østre linje.

Jernbaneverket ønsker en rask avklaring. Berørte interessegrupper samt regionale og kommunale myndigheter på strekningen blir bedt om å komme med uttalelser innen midten av desember.

Tid å spare for pendlerne

– Dersom vi får gjennomslag for en, i realiteten helt ny, trase fra Kråkstad stasjon og helt inn til Oslo ved at Østre linje også tar i bruk den nye Follobanetunnelen, betyr det at reisetiden til og fra Indre Østfold redusere med 30 minutter per dag. Så kan vi gange dette med 220 arbeidsdager, ser vi hva det betyr for folk i Indre Østfold, sier ordfører i Eidsberg kommune, Erik Unaas.

Erik Unaas

Ordfører Erik Unaas i Eidsberg håper det anbefalte forslaget blir realisert.

Foto: Glenn Thomas Nilsen/Eidsberg kommune

Han legger til at dette er en løsning de har kjempet for:

– Skal vi ligge bak lokaltogene på den gamle strekningen, vil reisetiden egentlig bli enda lenger enn i dag. Vi har sagt hele tiden at togene som kommer både fra Vestre og Østre linje må kunne ta den nye tunnelen i bruk, sier Unaas.

Dersom det anbefalte forslaget blir valgt, vil det også kunne åpne for mer godstrafikk på Østre linje.

– Vi har jo tatt i bruk det nye signalsystemet ERTMS på Østre linje. Der betyr at dersom vi skal kjøre godstrafikk på Østre linje, må lokomotivene være utstyrt for ERTMS, sier planlegger Bjørn Egede Nissen i Jernbaneverket.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: