NRK Meny
Normal

Godafoss på vei videre fra nødhavn

– Vi får ikke gjort noe midlertidig tetningsarbeider her, opplyser det danske Søværnets Operative Kommando.

Godafoss

Godafoss.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

Knoppsvane med olje

Knoppsvane med olje fra Godafoss.

Foto: Carl Erik Kilander / SNO

Danskene har ikke greid å konstatere nye lekkasjer i Grenå Havn i Danmark, hvor Godafoss har ligget i nødhavn, på vei mot Odense og reparasjoner etter grunnstøtingen på Hvaler 17. februar.

– Lakk trolig mer da farten var høyere

– Vi har sendt båten videre mot Odense. Dykkere undersøkte den i hele går, men skadene under båten får ikke vi reparert noe mer midlertidig. Vi har heller ikke konstatert ny lekkasje fra den midlertidige tettingen som ble gjort før den dro fra Norge.

– Det kommer en tynn oljefilm fra skipet, men det er minimalt og den fordamper i løpet av ett døgn.

– Trolig har det lekket mer olje fra skipet da de økte farten utenfor svenskekysten, opplyser den danske kystvakten; Søvernet.

Svenskene reagerte kraftig

Svenske Kustbevakningen reagerte kraftig da de oppdaget større mengder olje fra skipet på sin ferd mot Danmark, og Bellona mener et slikt slep aldri burde funnet sted.

– Vi ser veldig alvorlig på denne hendelsen. Store oljeklumper driver nå rett inn mot svenskekysten. Det er ikke morsomt for oss å få denne oljen på holmer og skjær i området, sa vakthavende befal, Ragnhild Bussqvist til NRK.no tirsdag.

Fortsatt mye olje ombord

Det er pumpet opp rundt 140 kubikkmeter olje fra en av fartøyets to punkterte tanker. Fra den andre tanken er det bare pumpet ut vann.

I utgangspunktet var det 260 kubikkmeter olje i hver av tankene. Hvorfor ikke mer av olje ble pumpet ut før avreisen mot Danmark er uklart.

Opprydding trappes opp

Arbeidet med å samle opp olje langs sørlandskysten er trappet kraftig opp. Den tunge oljen og mengden gjør arbeidet svært omfattande.

Flere rense-lag har torsdag vært ute langs kysten for å rense opp det verste oljesølet etter skipet Godafoss.

Statens naturoppsyn har kartlagt det meste av kysten i Vest og Aust-Agder for oljeskadd fugl, og det foregår nå et betydelig oppryddingsarbeid i begge fylkene.

Observasjonene fra oppsynet og henvendelser fra Kystverket har ført til at det er iverksatt oljevernaksjon utenfor Kristiansand, hvor det blant annet er funnet oljepåslag ved Bragdøya, Store Lyngholm og Sodefjed.

Se video:

Video Oljeopprydding trappes opp

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: