Hopp til innhold

Statens Havarikommisjon: – Godafoss var feillastet

Feillasting av skipet og dårlig kommunikasjon førte til at Godafoss grunnstøtte utenfor Hvaler for ett år siden.

Godafoss

Torsdag 17. februar 2011, kl.1952, grunnstøtte konteinerfartøyet Godafoss på Kværnskjærgrunnen, i Løperen mellom Asmaløy og Kirkøy i Hvaler kommune.

Foto: Meek, Tore / Scanpix

Det ble slått full katastrofealarm da containerskipet Godafoss gikk på grunn i Hvaler-skjærgården 17. februar i fjor.

Ingen personer ble skadet i ulykken, men grunnstøtingen førte blant annet til akutt oljeforurensning i Oslofjorden.

Statens Havarikommisjon har gransket ulykken i lengre tid og offentliggjør nå sine foreløpige funn.

Ifølge f-b.no fremheves feillasting av skipet og dårlig kommunikasjon mellom losen og bemanningen på broen som hovedårsaker til ulykken.

Utdrag fra den foreløpige rapporten:

Det var utilstrekkelig kommunikasjon og samhandling mellom skipets brobesetning og losen før og under seilasen. Spesielt gjaldt det i forbindelse med at losen kvittet og kapteinen overtok navigasjonen. Vakthavende brooffiser fulgte losen ned til losleideren da fartøyet fortsatt var i Løperen.

Kapteinen ble dermed alene igjen på broa. Dette var i mørke og i et trangt farvann der stor oppmerksomhet og flere ressurser for navigeringen var påkrevd. Godafoss var lastet slik at sikten fra broa ikke tilfredsstilte myndighetskravene.

Kapteinen oppfattet feilaktig hvordan seilasen skulle foregå videre ut Løperen. Kapteinens avgjørelser og virkelighetsoppfatning forble ukorrigerte og førte til at Godafoss gikk på grunn ved Kvernskjær lykt kl.1952 i 14 knops fart med akutt oljeforurensning som resultat.

Staens Havarikommisjon

I tillegg kritiseres en praksis hvor losen går fra borde for tidlig og før skipene er ute i trygt farvann.

– Undersøkelsen har avdekket at et flertall av losene av og til gikk fra borde tidligere enn losbordingspunktet ved Vidgrunnen. Dette svekket en viktig barriere mot uønskede hendelser i lospliktig område. Prosedyren som ble ansett for å være gjeldende på ulykkestidspunktet kunne forstås slik at dette var en akseptabel praksis, skriver Statens Havarikommisjon.

LES OGSÅ: