Hopp til innhold

Gjellestadskipet er trolig fra tidlig vikingtid – og angrepet av sopp

Gjellestadskipet i Halden er hardt angrepet av sopp. Derfor vil statsråd Ola Elvestuen (V) at det graves opp.

Radarbilde av Gjellestadskipet i Halden.

ELDGAMMELT: Georadar-kartet av skipet startet en utgraving. Nå er resultatet av de første utgravingene klare.

Foto: NIKU

– Den ytterste centimeteren av kjølen er ganske myk, men kommer man lenger inn er det veldig godt bevart. Men man ser det er et pågående angrep av sopp. Soppangrepet er veldig ødeleggende, sier arkeolog Jan Bill.

Det var han som grov på jordet i Halden i september i fjor, og som skar ut en prøve fra kjølen. De siste månedene har han jobbet med å datere funnet. Fredag ble resultatet presentert i Oslo for blant annet Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Arkeologen kunne fortelle at soppangrepet er alvorlig, og at gjødsel på jordet der skipet ligger begravd gjør at soppen vokser fortere.

– Prøvene våre er fra kjølen, som ligger langt nede. Det betyr at vi har tatt det beste, der hvor bevaringsbetingelsene er best. Der er nedbrytningen ganske omfattende, sier han.

Jan Bill og Christian Løchsen Rødsrød studerer en bit av kjølen fra Gjellestadskipet.

Jan Bill og Christian Løchsen Rødsrud studerer en bit av kjølen fra Gjellestadskipet da den ble gravd opp i september i fjor.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Fra tidlig vikingtid

Gjellestadskipet ble funnet på Gjellestad i Halden i 2018. Ved hjelp av elektromagnetiske signaler kunne forskerne se omrisset av et skip, uten å ta et eneste spadetak. Sporene av vikingskipet ble funnet rundt en halvmeter under bakken.

Det unike funnet ble omtalt i medier verdier rundt, og nå har også hele området rundt skipet blitt rekonstruert digitalt (fungerer ikke på mobil). Her kan man blant annet se hvordan Gjellestadskipet skal ha sett ut:

Viken fylkeskommune, Institutt for energiteknikk, Nordic Media Lab og Høgskolen i Østfold har samarbeidet om å lage en interaktiv framstilling av Gjelledstadskipet.

Prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud fortalte på en pressekonferanse i Klima- og miljødepartementets lokaler fredag om jobben som er gjort med å datere funnet. Forskerne har sett på hvordan årringene ligner på andre trematerialer med kjent datering.

– Resultatet svarer til vekstmønsteret til eik i perioden 603 til 724, sier Rødsrud.

Han understreket at det er vanskelig å datere helt nøyaktig, men at skipet mest sannsynlig stammer fra overgangen til vikingtiden – en periode som anses å starte med angrepet på Lindisfarne i 793.

På området ved skipet er det også funnet spor etter bosettinger. Undersøkelsene viser at det har bodd folk her over en lang periode, men at det virker å være spesielt mange funn fra folkevandringstiden på 400-500-tallet.

Sammenlikner med andre skipsfunn

Det er tidligere gravd frem tre vikingskip her i landet. Det siste var Osebergskipet ved Tønsberg, som ble funnet for over 100 år siden.

Arkeolog Jan Bill sier det er flere klare likhetstrekk mellom Gjellestadskipet og tidligere vikingskipsfunn.

– Det ligner veldig mye i måten den er gravd ned på, størrelsen på haugen og størrelsen på fartøyet. Det er ingen tvil om at vi må tenke dette inn i samme kategori, sier han.

Se hele presentasjonen

De første undersøkelsene av tilstanden til skipet som ble funnet på Gjellestad utenfor Halden er nå ferdige og presenteres for klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

De første undersøkelsene av tilstanden til skipet som ble funnet på Gjellestad utenfor Halden er nå ferdige og presenteres for klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Bill ser dessuten spor til andre deler av landet, og mener derfor dette er viktig for hele Norges historie.

– Vi har sammenlignet med prøver fra en småbåt fra Gokstad-funnet og fra Oseberg-funnet. Disse ble bygget på Vestlandet. Indikasjonen er at også Gjellestadskipet har en tydelig forbindelse til Vestlandet, sier han.

Funn av kjølen på Gjellestadskipet

5. september i fjor fant arkeologene hel ved i jordet. Det ble brukt en sag for å hente opp en bit av kjølen.

Foto: Per Øyvind Fange/NRK

Vil grave opp skipet

Riksantikvaren anbefaler å grave opp skipet fordi forfallet går fort der det ligger nå. Det er også et budskap som har nådd frem til statsråd Ola Elvestuen.

– Det er både et veldig spennende funn og en alvorlig situasjon med soppangrepene. Når Riksantikvaren anbefaler utgraving, så må vi gjøre det. Da er det ikke et spørsmål om, men hvordan vi skal få det på plass, sier han.