Hopp til innhold

Eier av Gardero­bemannen får ikke anke skyldspørsmål

Selskapet har gått konkurs fire ganger, og mange kunder har tapt store summer. Nå slår retten fast at den fengselsdømte eieren er skyldig.

Fasade med Garderobe-mannen-skilt

Den første konkursen for Garderobemannen var i 2000. Deretter gikk selskapet konkurs i 2020, 2022 og 2024. Nå nekter lagmannsretten å behandle spørsmålet om skyld i anken.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

– Det er klart at Bøckmann er skuffet over at retten ikke har funnet grunn til å prøve skyldspørsmålet, sier forsvarer Arnt Angell.

I 2020 gikk Garderobemannen konkurs for andre gang.

Erik Bøckmann er eier av selskapet. Han ble dømt til 10 måneder i fengsel fordi han ikke slo bedriften konkurs i tide.

En mann med mørkt hår står i forsvarerkappe med hvit skjorte og blått slips, i bakgrunnen en avslått sort tv-skjerm og en lys blå vegg.

Advokat Arne Angell er forsvarer for Erik Bøckmann sammen med advokat Trond Karlsen.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Kunder hadde betalt nær 60 millioner kroner i forskudd for varer de ikke fikk. I tillegg mistet 97 ansatte jobben.

I rettssaken nektet Bøckmann straffskyld, men ble dømt av Søndre Østfold tingrett.

Les også Garderobe-Mannen konkurs for tredje gang

Fasade med Garderobe-mannen-skilt

Grundig vurdering

Bøckmann anket både spørsmålet om skyld og selve straffen.

Men lagmannsretten har nå sagt nei til å ta opp spørsmålet om han var skyldig eller ikke.

Forsvarerne skrev i anken at tingretten var for streng når de vurderte om det var håp om å få Garderobemannen i gang igjen.

Fasaden til Fredrikstad tinrgrett også kjent som Søndre Østfold tingrett

Søndre Østfold tingrett i Fredrikstad dømte eier for Garderobemannen til 10 måneder i fengsel og tap av rett til å drive forretningsvirksomhet.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

– Han mener at han ikke har drevet uforsvarlig, men at selskapet skulle klare seg, sier Angell.

Etter Bøckmanns syn var det koronapandemien som satte en stopper for det, forklarer Angell.

Men lagmannsretten er uenig. De mener tingretten vurderte saken grundig og viser blant annet til e-poster. Der går det fram at den økonomiske situasjonen i Garderobemannen var kritisk i 2019.

Les også Betalte flere tusen kroner for varer hun aldri fikk: – Jeg har null tillit til dem

Anne-Kate Ellingsen (t.v) fikk aldri varene hun betalte. Flere i kø utenfor selskapet, Garderobemannen.

Flere konkurser

Garderobemannen har i mer enn 20 år solgt garderober til folk i hele landet. Selskapet har gått konkurs fire ganger.

Allerede før konkursen i 2020 hadde Bøckmann et nytt selskap klart. Det selskapet gikk konkurs våren 2022 etter krav fra Skatteetaten.

En gul og sort bil med Garderobemannen malt på panseret står foran en grå rulleport i et gråblått industribygg. Over døren er det et fiolett skilt. på høyre side av bilen er det konstruksjon av stålrør, på venstre side en container.

Garderobemannen har i mange år hatt lager og hovedkontor i Fredrikstad.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Nok en gang måtte Nav betale ut flere millioner til ansatte som ikke hadde fått lønn. Også denne gangen var det kunder som hadde betalt på forhånd og ikke fått varer.

I forbindelser med dette mistet Bøckmann retten til å lede bedrifter fram til våren 2026.

Les også 2000 kunder får ikke varene de har betalt for: – Ufint og frekt

Ivana Celik

Skal vurdere straffen

Mens Bøckmann har fått nei til å anke skyldspørsmålet for konkursen i 2020, har han fått ja til å anke straffeutmålingen.

Forsvarer Angell sier at de er glade for å få prøvd på nytt både straffeutmåling og tap av retten til å drive næring.

– Vi noterer oss at retten gikk over aktors påstand om straff, en strengere straff enn det Økokrim påstod. De mente at det skulle være lavere, sier Angell.

Førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim er fornøyd med lagmannsrettens beslutning.

Bildet viser en mann med kort hår og skjegg som ser inn i kamera.

Økokrim tok ut tiltale mot Bøckmann i 2023 etter konkursen i 2020. Bård Thorsen er Førstestatsadvokat i Økokrim.

Foto: Jens Christian Sundby / NRK

– Det er fornuftig at lagmannsretten vil prøve straffeutmålingen for vi har få liknende saker, sier Thorsen.

Han forklarer at tingrettens dom blir lagt til grunn. Dermed blir det en mindre omfattende rettssak.

Vil ikke få dekket tap

Bøckmann ble også dømt til å betale 26,5 millioner kroner i erstatning. Lagmannsretten har avvist å ta opp denne delene av saken hvis det ikke kommer nytt krav om det.

– Da er vi nødt til å sende en ny begjæring om det, sier Angell.

Advokat Ole Magnus Karlsen ble oppnevnt som bostyrer da Garderobemannen gikk konkurs de to første gangene.

Han skriver at det fortsatt ikke ser ut til at vanlige kreditorer og kunder vil få dekket noe av sine tap. Først må kravene til Skatteetaten og Nav Lønnsgaranti dekkes.

Les også Garderobemannen-gründer har fått konkurskarantene

Fasade med Garderobe-mannen-skilt