NRK Meny
Normal

Full gass for Tyska

Jernbaneverkets innsigelser til Haldens byplan skremmer ikke det kommunale byutviklingsselskapet.

Tomteområder i Halden

INGEN UTSETTELSER FOR TOMTEPROSJEKT ETTER JERNBANEVERKETS UTSPILL. Halden Byutviklings styre har konkludert med at det ikke er noen grunn til at arbeidet med Tyska B skulle utsettes.

Foto: Rainer Prang / NRK

Jernbaneverket har varslet Halden kommune om at det fremtidige dobbeltsporet for InterCity-utbyggingen kan få konsekvenser for området Tyska, der det planlegges en ny bydel.

Meningen har vært at forberedelsene til bygging skal starte opp i høst, men Jernbaneverket har ikke kunnet si noe om når endelig sporplassering er ferdig.

Les også:

– Ingen grunn til utsettelse

Jan-Erik Erichsen

TRYGG PÅ UTBYGGER. Styreleder Erichsen sier HBU, Halden kommune og Norske Helsehus/ Fredrikshald Brygge AS hyppig holder prosjektmøter, der det foregår gjensidig oppdatering.

Foto: Privat

Tyska og Hollenderen skal bygges ut etappevis og med 350 boligenheter i prosjektet Fredrikshald Brygge.

Jernbaneverkets innspill til byplan 2015–2027 advarer mot at Tyska kan bli mer berørt enn man tidligere har antatt, men det skremmer ikke det kommunalt eide Halden Byutvikling as, som solgte Tyska og Hollenderen i 2013 for 100 millioner kroner.

– Styret i HBU var samlet 25. mars i år og gjennomgikk blant annet den del av Jernbaneverkets brev, som berørte anmodningen om å inkludere blant annet Tyska i jernbanens «hensynssone» inntil forstudie er ferdigstilt.

– Styret konkluderte med at man ikke så noen grunn til at arbeidet med Tyska B skulle utsettes. Normale avstandssoner til jernbanen opprettholdes selvsagt. HBU opprettholder samtidig en positiv kontakt med Jernbaneverket, sier styreleder i HBU Jan Erik Erichsen.

Les også:

Tomter ved Tista i Halden

NY BYDEL UNDER UTVIKLING. Tyska og Hollenderen skal bygges ut etappevis og med 350 boligenheter i prosjektet Fredrikshald Brygge.

Foto: Halden Byutvikling AS

Avviser kritikk

Naturvernforbundet i Halden har reist kritikk mot at kommunen ikke bremser opp tomteutviklingsplanene inntil jernbanesporet er fastlagt.

– Utviklingen av denne delen av byen må foregå etter at Jernbaneverket har bestemt hvor dobbeltsporet kommer. Da vil en slippe å rive nye boligblokker og sitte igjen med andre boligblokker ingen vil bo i fordi de får jernbanen i bro foran stuevinduet, sier Naturvernforbundets Hans Jan Bjerkely.

– Jeg og styret i HBU deler ikke Bjerkelys oppfatning. Prosjektet på Tyska B er absolutt ikke noe usikkert prosjekt, sier Erichsen.

Naturvernforbundet har også vært kritiske til at fremtidig havnivåstigning ikke er godt nok hensyntatt for utbyggingen.

– Utbygger av Tyska B følger de regler som kreves av Halden kommune, teknisk etat. Halden kommune følger offentlig regelverk.

– HBU har tilrettelagt et salg av Tyska A og Tyska B, samt Hollenderen for utbygging. Det er en klar kontraktsmessig forutsetning at utbygger følger de regler som fastsettes av faglig myndighet i Halden kommune. HBU har ingen grunn til å tro at så ikke er tilfelle, sier Erichsen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • NSB mangler personell

    Ti prosent av NSBs tog på Østlandet er nå enten innstilt, kjører med stengte vogner eller med færre vogner enn normalt, skriver Aftenposten. Årsaken er at NSB mangler personell. Konsernsjef I NSB Geir Isaksen sier til Aftenposten at de har kvittet seg med for mange ansatte.

  • Ny forening for unge slagrammede

    Totalt sju mennesker møtte opp da LHL hjerneslag ung ble stiftet i Østfold i går kveld. Da tilsvarende forening startet i Oslo for kort tid siden, møtte tre mennesker opp. Initiativtager i Østfold, Remi Drageset er godt fornøyd