– Gambler med innbyggernes penger

Det er sterk uenighet om Halden kommune vil tape eller tjene penger på salget av områdene Tyska og Hollenderen.

Tomteområder i Halden

HAR BRUKT 122 MILLIONER PÅ INFRASTRUKTUR ALLEREDE. Haldens ordfører Thor Edquist er kritisk til at prosessen med å etablere infrastruktur, vei-, vann og kloakk startet før områdene ved Tista var solgt.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Dette er å gamble med innbyggernes penger, sier ingeniør Klaus Offenberg i Halden til NRK.

Klaus Offenberg

GÅR I MINUS. - Om man tjener på dette om 100 år, vet jeg ikke. Men i overskuelig fremtid ser dette ut til å gå kraftig i minus, sier Klaus Offenberg.

Foto: Rainer Prang / NRK

Han mener det er liten grunn til å tro at Halden kommune i overskuelig fremtid vil kunne tjene penger på utbyggingen av tomteområdene Tyska og Hollenderen, som ble solgt til Norske Helsehus via det kommunale eiendomsselskapet Halden Byutvikling as i 2013 for 100 millioner.

Offenberg understreker at det er postivt at noen kommer til Halden for å investere penger, men med 40 års byggeerfaring og god innsikt i hva som ligger i jordsmonnet og må fjernes av gift, er han skeptisk.

– Min frykt er at kommunen vil tape stort på dette, sier han.

– Halden-samfunnet vil tjene på utbyggingen

Talsperson for Norske Helsehus as (NH as), Tore Borthen, som vil etablere Fredrikshald brygge på Tyska og Hollenderen, sier utbyggingen gir en betydelig positiv gevinst for Halden-samfunnet.

– Det jeg har regnet på er de positive effekter av å ha et så stort utbyggingsprosjekt i kommunen med betydelige innkjøp av varer og tjenester og med de ringvirkninger denne aktiviteten gir lokalt. Dernest skaper en moderne, smart byutvikling en positiv spiral, sier Borthen.

I kjøpekontrakten med Halden Byutvikling heter det at byutviklingsselskapet skal klargjøre tomtene før bygging.

– Det vi har avtalt med selger av området, Halden Byutvikling, er at opprydning av forurenset grunn skal gjøres i henhold til tiltaksplan som ingeniørselskapet Cowi har utarbeidet for Halden kommune. Kostnader for opprydningen skal dekkes av Halden Byutvikling, sier han.

Tyska

KOSTBAR SANERING. Halden Byutvikling as skal bekoste sanering og oppfylling av ny masse på områdene Tyska og Hollenderen (bildet).

Foto: Rainer Prang / NRK

Ordfører usikker

– Det jeg kan si foreløpig er at Halden Byutvikling nå skylder kommunen cirka 65 millioner. De resterende 35 millionene av kjøpesummen skal etter planen komme inn i tre etapper og skal dekke masseforflytning, rensing av forurenset jord, opparbeidelse av park, vei, vann og kloakk over området til Hollenderen og bygging av bryggeområder langs sjøen der blokkene skal bygges, forteller ordfører Thor Edquist.

Han tror ikke betalingen av hele kjøpesummen vil være gjort før etter 2020.

– Om kommunen vil få dekket sine kostnader, eller om det til slutt blir et kommunalt tap, er det på dagens tidspunkt for tidlig å uttale seg om, sier Edquist.