Får fire nye respiratorer

Sykehuset Østfold får bedret beredskap i forbindelse med den varslede influensaepedemien.

Sykehuset Østfold Fredrikstad
Foto: Håvard Wien / NRK

Sykehuset Østfold er tildelt fire nye intensiv-respiratorer og en ny transport-respirator som beredskap i forbindelse med den varslede influensaepedemien.

Helse Sør-Øst har flere respiratorer i beredskap og vil vente med å fordele en del av dem til de vet mer om behovet og om hvordan pasientene fordeler seg i regionen.

Les også:
– Ikke kom på sykebesøk
Frykter 1000 syke sykehusansatte

Fikk det de bad om

Det er beregnet at 1.000 nordmenn på landsbasis vil trenge intensiv pustehjelp samtidig når influensabølgen når toppen.

Sykehusene her til lands har nå drøyt 600 respiratorer, og det kjøpes nå ytterligere 400.

Sykehuset Østfold bad om fire nye respiratorer før svineinfluensaen når toppen, og fikk det de bad om.