Hopp til innhold

Fant malariamygg i Østfold

På 1800-tallet var det et malariautbrudd blant innsatte som satt fengslet i Fredrikstad. Nå har forskere funnet ut at malariamygg fremdeles lever i byen.

biolog Sondre Dahle i NINA

SPENNENDE: Biologene Sondre Dahle og Francis Schaffner fra Norsk institutt for naturforskning synes det er spennende at de har funnet malariamygg i Fredrikstad.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Myggforskerne Sondre Dahle og Francis Schaffner har de siste dagene jaktet på myggarten som er bærer av malariasmitten.

De jobber med et forskningsprosjekt som skal kartlegge sjeldne myggarter i Norge, og i vannet som omringer Gamlebyen i Fredrikstad har de funnet flere malariamygglarver.

– Vi har antatt at malariamyggen kunne finnes her, fordi det var et malariautbrudd her på 1800-tallet. Det er veldig spennende å få bekreftet at den fortsatt er her, sier Dahle.

Malariamygglarver

I vannet i Gamlebyen fant forskerne fra NINA flere malariamygglarver.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Syke innsatte

I vinter oppdaget han et magasin fra 1841 som beskrev helsetilstanden til fangene som satt fengslet i Gamlebyen. I legejournalene står det at mange innsatte var smittet av sykdommen.

– Fengselet her er et av få steder hvor malaria er beskrevet som en vanlig sykdom. Veldig mange av fangene, minst ti prosent, hadde malaria, sier Dahle.

Biolog Sondre Dahle i NINA

Sondre Dahle undersøker om forskerne har klart å fange mygg.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Årsaken til utbruddet var et mysterium. Man kjente ikke sammenhengen mellom mygg og malariasmitte, og det ble spekulert i om sykdommen oppstod på grunn av soningsforhold med dårlig luft.

Navnet malaria kommer forøvrig av italienske mala aria, som betyr nettopp dårlig luft.

Også på Hvaler har forskerne funnet malariamygg. På midten av 1800-tallet fikk 100 av Kirkeøys 700 innbyggere legebehandling for malaria, ifølge Fredriksstad Blad. Teorien den gang var at gass fra sumpene gjorde folk syke.

Ikke farlig

Malaria er utbredt over store deler av den tropiske verden, men Afrika står for de fleste tilfellene. I 2016 var det 216 millioner som fikk sykdommen på verdensbasis.

Hvert år blir nordmenn smittet på reiser til utlandet. Ubehandlet kan den som er smittet utvikle komplikasjoner og dø.

Leter etter malariamygg

Forsker Francis Schaffner tar vannprøver for å lete etter mygglarver.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Men selv om malariamyggen er oppdaget i Gamlebyen, er det ifølge forskerne ingen fare for de mange tusen sommerturistene som besøker festningsbyen.

Parasitten som gir sykdommen finnes nemlig ikke i Norge. Sondre Dahle tror heller ikke at den vil etablere seg med det første.

– Det kan være mulig med enkelttilfeller, men sannsynligheten er veldig lav. Med det gode helsevesenet vi har, trenger man ikke å frykte å bli stukket.

Vil dekke «sort hull» på Vestlandet

Forskningsprosjektet er i regi av NINA, og forskerne kartlegger mygg over hele landet for å gi kunnskap om faren for spredning av sykdommer.

Mygg i reagensrør

Forskerne skal kartlegge mygg over hele landet. Denne stikkmyggen gikk i fella, men det var ikke malariamyggen forskerne var på jakt etter.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

– Det finnes flere typer malariamygg, men vi er usikre på hvilken art som finnes her, sier Dahle.

Han forteller at andre kan bidra til forskningen ved å sende inn mygg de selv har fanget.

– Det finnes nesten ingen dokumentasjon på hvilke stikkmyggarter som lever for eksempel mellom Stavanger og Bergen, på kartet er det et sort hull, forteller han.