Hopp til innhold

Forskere håper på «tidenes myggår»

Mygg har knapt blitt studert på 70 år. Nå håper forskere på skikkelig mye mygg i år, slik at kunnskapen kan bli bedre.

Mygg

Mygg er forhatt av mange, men kan ha en funksjon i økosystemet.

Foto: www.colourbox.com / Colourbox.com

Årsaken er nemlig at forskere trenger ditt bidrag.

Et «godt myggår» betyr at fagfolkene får flere mygg til sitt forskningsprosjekt. Det er i alle fall det de håper på. Mygg tilhører nemlig én av innsektsgruppene i Norge vi kan minst om.

– Det er nesten ikke gjort noe større arbeid på stikkmygg på 70 år, forteller avdelingsingeniør Sondre Dahle ved NINA.

For 70 år siden ble det gjort en doktorgrad på mygg, forteller han.

– Men han reiste ikke så mye rundt og samlet inn materiale fra ulike deler av landet. Det er ganske begrenset hvilke områder vi har kunnskap fra. Så vi håper på tidenes myggår, slik at kunnskapen kan bli bedre.

Viktig med kunnskap

Forskerne mener det er på høy tid å få mer kunnskap om hvilke arter av stikkmygg som lever i Norge. Og hvor de lever.

Gjennom artsprosjektet NorBite håper forskerne å gjøre spennende oppdagelser om mygg i Norge.

Dahle tror for eksempel at det finnes nærmere 40 forskjellige arter av stikkmygg her til lands. Gjennom studien tror han at de vil oppdage nye arter for Norge.

– Det er viktig med kunnskap siden noen arter har potensial til å spre sykdommer. Vi vet det finnes malariamygg i Norge, men uten malariaparasitten. Vi mangler uansett mye informasjon om hvor de finnes.

Ber om «fellefangst»

Prosjektet starter i sommer, og fortsetter neste år.

Noen konklusjoner vil tidligst være klar mot slutten av 2020.

Men skal forskerne lykkes, er de avhengig av hjelp fra publikum.

– I Norge er vi i en unik situasjon ved at mange har kjøpt myggfeller til privat bruk. Det er solgt over 20.000 feller i Norge.

– Det er et ypperlig utgangspunkt til å samle inn materiale til forskning. Vi vil gjerne ha en del av «fellefangsten» i private hus og hytter.

Ideen er at folk melder sin interesse til NINA. Så får man tilsendt en boks man kan legge materialet i. Utlegg til porto og slikt blir dekket.

– Håpet er at folk synes det er spennende å finne ut hvilke arter som lever der de bor.

Slår et slag for myggen

Mens mange irriterer seg over mygg, vil Sondre Dahle slå et slag for insektet. Han mener den stikkende krabaten er et misforstått vesen.

– Mange irriterer seg over myggen. Men den kan ha funksjon ute i naturen. Mygglarver kan ha en funksjon i å rense vann ved at de spiser alger og partikler. De voksne kan kanskje pollinere litt.

På verdensbasis anses mygg som et farlig dyr. Men det er ikke myggen i seg selv som dreper – det er det sykdommene den overfører som gjør, legger han til.

– Myggen i seg selv har ikke et ønske om å overføre parasitter. Mygg i Norge sprer ikke alvorlige sykdommer. Så jeg synes den har fått et litt ufortjent dårlig «image».

Sondre Dahle

Sondre Dahle er forsker ved NINA.

Foto: Paul Eric Aspholm / Nibio