Hopp til innhold

Nå kan du snart kjøre i 110 km/t på E6

Se hvilke strekninger som får høyere fartsgrense før fellesferien.

Hoksrud i 110

Raskere lovlig fart på E6 kommer uten endring av sikkerheten, og politiet kommer nok til å følge nøye med, sier statssekretær Bård Hoksrud (Frp).

Foto: Nina Marie Askim / NRK

Det blir økt fartsgrense på deler av E6 før fellesferien. Det kunne statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud (Frp), fortelle da han besøkte E6 ved Mosseporten onsdag formiddag.

– Tre strekninger i Østfold får 110 km/t. Den første åpner før fellesferien, samtidig med tre andre strekninger i Vestfold, Telemark og Buskerud. Den første strekningen som åpner i Østfold er Sarpsborg-Svinesund tollsted.

Noe senere heves fartsgrensen til 110 km/t på strekningen Ås-Mosseporten og Årvoll-Solli.

Dette skjer ikke på bekostning av trafikksikkerheten, ifølge statssekretæren.

– Vi påpeker at trafikksikkerheten er ivaretatt. Vi har brukt tid på å gå gjennom veiene for å sjekke eventuelle ulykkespunkter. Veinettet må tåle en hastighet på 110 km/t.

Hoksrud mener folk skjønner at de setter opp fartsgrensene på de beste motorveiene.

– Da skjønner de også at når de kommer til et sted der fartsgrensen er 30 km/t, så er det fordi det handler om trafikksikkerheten. Derfor må man også ha lavere fartsgrense på de strekningene.

– Gir ikke økte utslipp

Det har vært et argument mot høyere fartsgrenser at det øker utslippene fra bilparken. Hoksrud mener bilenes teknologiske utvikling oppveier for det.

– Utslippene er mye mindre. Og nå når disse veiene er bygd for dette, og veibanene er adskilt med midtdelere, er det trygt å kjøre, sier Hoksrud.

Erlend Wiborg

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet.

Foto: Kjell-Olav Nordberg

– Men åpner ikke dette for at folk bare drar på litt ekstra, når de er vant med å ligge i marsjfart over dagens fartsgrense på 100 km/t?

– Det er fortsatt slik at den øvre fartsgrensen for å miste lappen, 141 km/t, ligger der også selv om farten er økt til 110. Kjører man så fort kjører man fortere enn det veien er bygd for å tåle. Derfor kommer politiet sannsynligvis til å følge godt opp på disse strekningene.

Stortingsrepresentant for Frp, Erlend Wiborg, er strålende fornøyd med at det nå blir økt farsgrense på de utvalgte strekningene.

– Dette er noe Fremskrittspartiet har jobbet for lenge. Når veien er laget for å tåle 110 km/t er det fornuftig å ha den fartsgrensen. Dette er vi veldig glade for å få på plass, sier han til NRK.no.

Her åpnes det for 110 km/t:

Østfold:

• Ås–Mosseporten

• Årvoll v/Moss–Solli nord

• Årum v/Sarpsborg–tollstasjonen v/Svinesund

Vestfold:

• Kopstad–Gulli (cirka 10 km)

• Langåker–Bommestad (cirka 6,5 km)

• Sky–Langgangen (cirka 10 km)

• Gulli–Langåker (cirka 25 km)

• Eik–Kopstad (cirka 37 km)