Hopp til innhold

Omvalg i Østfold: Innbyggerne i Moss må stemme på nytt

For første gang på 40 år skal det gjennomføres et omvalg i Norge. Fylkestinget i Østfold skal stemmes over på nytt.

Valgansvarlig i Moss kommune Inger-Lise Skartlien.

Her er noen av reststemmesedlene i valglokalet hvor det ble glemt å sette opp fylkesvalglister for Industri- og næringspartiet (INP) på valgdagen. Valgansvarlig i Moss kommune Inger-Lise Skartlien beklager at feilen oppsto.

Foto: Lars Håkon Pedersen

Det var Industri- og næringspartiet (INP) i Moss som krevde omvalg i fylkestingsvalget.

Bakgrunnen for klagen er en menneskelig feil. Fylkesvalglister til partiet manglet i et valglokale i Moss i syv timer på valgdagen.

I slutten av september anbefalte fylkesvalgstyret i Østfold Kommunal- og distriktsdepartementet om å ta klagen til følge.

Nå har departementet altså tatt en avgjørelse. Fylkestingsvalget i Moss kommune er kjent ugyldig.

Omvalget skal bare gjennomføres i Moss.

– Det er ønskelig at omvalget gjennomføres så raskt som mulig, og departementet vil i samråd med kommunen og fylkeskommunen avklare rammer og tidspunkt for omvalget så snart som mulig, sier avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet Siri Dolven.

Leder Svein Kenneth Stensrud for Industri og Næringspartiet (INP) Moss.

Lokalleder for Industri- og næringspartiet (INP) i Moss Svein Kenneth Stensrud mener det er på sin plass med omvalg når systemet svikter.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Lokallederen for INP i Moss, Svein Kenneth Stensrud, er fornøyd med at det blir et omvalg.

– Det som har størst betydning er at velgerne har tillit til valgsystemet. I et omvalg vil man ikke komme med samme resultat, men det vil bli et riktig valg, og det er det som er viktig.

Det er 40 år siden det sist ble gjennomført omvalg etter et kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Glemte å legge frem stemmesedler

Det var en velger som ville stemme INP som oppdaget at Industri- og næringspartiets lister til fylkesvalget manglet i et stemmelokale i Moss.

Alle avlukkene i Ryggehallen, der omtrent 3000 personer stemte, skal ha hatt samme mangelen.

Etter en grundig vurdering har departementet kommet til at det er sannsynlig at denne feilen har hatt betydning for valgresultatet i Østfold fylke.

Valgliste for INP i fylkesvalget i Østfold

Fylkesvalglista til Industri- og næringspartiet manglet i et valglokale i Moss i syv timer på valgdagen.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Ved en forglemmelse satt man ikke opp stemmesedlene til Industri- og næringspartiet. Det er leit og dumt. Men det er kan alltid oppstå menneskelige feil, har valgansvarlig i Moss kommune Inger-Lise Skartlien tidligere sagt til NRK.

Allerede fire dager etter valget sendte INP et klagebrev til valgstyret i Østfold.

Valgloven åpner ikke for at det kan holdes omvalg i en enkelt stemmekrets, derfor blir omvalget gjennomført i hele Moss kommune.

– Det her er ikke bra. Vi skulle svært gjerne sett at vi hadde sluppet dette. Men når situasjonen er som den er, så får vi gjøre det beste ut av det, sier avtroppende ordfører i Moss Hanne Tollerud (Ap).

– Vi skal få litt mer informasjon fra departementet på mandag om hvordan vi praktisk kan gjennomføre det. Dette må gjøres så fort som mulig. Det haster å få en avklaring på dette.

Les også Glemte å legge frem stemmesedler

Valgansvarlig i Moss kommune Inger-Lise Skartlien.

Syv stemmer skilte

Fylkestinget i Østfold har 43 medlemmer.

Industri- og næringspartiet sikret seg ett mandat, men var bare syv stemmer unna ytterligere en plass.

Kommunestyret i Østfold

Østfold har undefined plasser i kommunestyret. Plassene blir fordelt slik:

De små marginene oppfyller kravene Valgloven stiller for omvalg.

– Det var helt åpenbart at det hadde utslag på fordelingen av mandater, sier lokallagsleder Stensrud i INP i Moss.

Høyre ble største parti under valget, men Arbeiderpartiet har forhandlet seg frem til fylkesordfører-setet. INP støttet den rødgrønne-siden gjennom et valgteknisk samarbeid.

Nå må partiene forhandle på nytt, etter at det nye valgresultatet blir klart.

Nytt fylke

Østfold gjenoppstår som fylke 1. januar 2024, etter å ha vært en del av Viken siden 2020.

Prosjektleder og påtroppende fylkeskommunedirektør Solveig Helene Olsen for nye Østfold fylkeskommune er glad for avklaringen som nå er kommet.

– Vi står midt i arbeidet med å etablere Østfold fylkeskommune fra 1. januar 2024. En rask avklaring fra departementet har vært viktig for oss. Det er vi glade for å ha fått, sier hun.

– Vi jobber nå videre med utgangspunkt at nye Østfold fylkeskommune er på plass fra 1. januar 2024. Vi skal gjøre det vi kan for å informere ansatte og innbyggerne godt underveis, sier Olsen.

Østfold fylkes-skilt hengende på en vegg

Østfold blir igjen et eget fylke i 2024.

Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Fylkeskommunen har vært forberedt på at et omvalg kunne bli utfallet. De er allerede gang i med forberedelser.

– Jeg vil takke departementet for rask saksbehandling i en såpass krevende sak. Deres beslutning om å ta klagen til følge understreker at demokratiet hviler på tillit til et korrekt valgresultat, sier Rune Fredriksen (Ap), leder for fylkesvalgstyret i Østfold.

Les også Ap får fylkesordføreren i Østfold – Høyre frykter «kaosstyre»

Det valgtekniske samarbeidet som skal styre Østfold fylkeskommune.