NRK Meny
Normal

Avviser havne-kritikk

Halden-ordfører mener Nexans får bra kai i ny havn på Sauøya.

Per-Kristian Dahl

- Min dialog med ledelsen på Nexans er veldig bra. Vi har hatt gode samtaler både om terskelproblematikk og havneutbygging. Dette er to forhold som henger sammen, sier ordfører i Halden Per-Kristian Dahl.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

- De utsagnene, som i dag har kommet på NRK Østfold er helt ukjent for meg og dette har jeg aldri hørt fra Nexans, sier Halden-ordfører Per-Kristian Dahl til nrk.no.

Han mener at Nexans har svart på et annet spørsmål i forhold til det som er realiteten i saken.

Les også:

- Store problemer for Nexans

Halden kommune har planer om å avvikle den offentlige havna på Mølen, og bygge en ny havn på Sauøya tvers over sundet for Mølen.

Den nåværende havna på Mølen har en 450 meter lang kai og Nexans behov for ekstern havnekapasitet er stort, fordi kaikanten på fabrikken på Knivsø ikke er lenger enn 55 meter, og har visse vektbegrensninger.

Koordinator for lasting av skip ved Nexans kabelfabrikk i Halden, sa fredag morgen til nrk.no. at han frykter problemer for fabrikken, hvis kapasiteten på Mølen forsvinner, og at en mindre havn på Sauøya blir det eneste eksterne havnealternativet.

- Det vil skape store problemer for kabelfabrikken Nexans i Halden, dersom kommunen legger ned Mølen og bygger en mindre havn på Sauøya, sier Tomas Glimsdal, koordinator for lasting av skip ved Nexans kabelfabrikk i Halden, til nrk.no.

Nexans Skagerrak

Ordrereserver for milliarder av kroner vil kreve at Nexans har omfattende muligheter for å frakte ut kabel per båt.

Foto: Rainer Prang

Stor havneaktivitet

Glimsdal forteller at Nexans har mange anløp av båter årlig.

Særlig er det stort behov for plass til to skip samtidig, når en flytende havnekran ligger i Halden for å laste ombord de flere hundre tonn tunge kabeltromlene på skip, som deretter sendes ut i verden.

Det er viktig for bedriften å få til en mest mulig kostnadseffektiv lasting, og derfor har den lange kaia på Mølen vært av uvurderlig betydning.

- Hvert skip er på 120-140 meter. I tillegg kommer plassbehovet for den flytende krana, som gjester Halden fem til ti ganger i året, og ligger her i flere dager hver gang. Vi er helt avhengige av Mølen, sier han.

Kabel

Ved lastingen av kabeltromlene, som veier opp mot 300 tonn, er det nødvendig for Nexans å få til en mest mulig kostnadseffektiv løsning. To skip og flytende lastekran sørger for at kablene kommer ut i verden.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Skjønner ikke problematikken

På Sauøya sør skal det ifølge en avtale mellom Halden kommune og Saugbrugs bygges ny havn. Området ligger ved siden av Saugbrugs sitt havneanlegg for eksport av papir.

Halden kommunes intensjoner er å bygge en ny havn, men det må skje innen 31. desember 2030. Hvis så ikke skjer vil området Sauøya sør kostnadsfritt tilbakeføres Saugbrugs.

Halden-ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) avviser at Nexans får dårligere forhold på Sauøya, der kommunen har varslet at det kan bli bygget en havn på sørsiden av øya, kloss opp til anlegget Saugbrugs har.

- Som ordfører så vet ikke jeg eksakt hvor lang kai-kanten er på Sauøya. Hvis man ser på kartet, så ser man at Sauøya er et mye lengre areale enn Mølen, og derfor så skjønner ikke jeg den problematikken, sier han.

Dahl vet ikke når en eventuell havneutbygging kan stå ferdig.

Havn til 175 millioner

Ifølge kommunens egne planer skal en ny havn på Sauøya med 400 meter jernbanetunnel sprengt ut i fjellet på øya, infrastruktur og opparbeidelsen av 56 dekar havneområde koste 175 millioner kroner.

Fra Kystverket har NRK fått vite at "normal-prisen" per løpemeter ny kai i dag ligger på rundt en halv million kroner, avhengig av hva slags aktivitet kaia skal ha.

Heller ikke havnesjefen i Halden kan si noe konkret om den planlagte Sauøya-kaias lengde.

- Ny kai på Sauøya er så langt jeg kjenner til ikke prosjektert, skriver havnesjef John Kvalvik i en epost.

Nexans fabrikk i Halden

Ved kaia på fabrikken på Knivsø er det kun 55 meter og dessuten begrenset vektkapasitet. Det nødvendiggjør ekstern havneløsning.

Foto: Rainer Prang / NRK

- God dialog med Nexans

Planene rundt Mølen har vært kjent i flere år, og Halden kommune har dels gjennom sitt eget informasjonsblad "HaldenMagasinet" og via pressen gjort rede for planer om å bygge boliger på Mølen.

Kommunen og NSBs eiendomsselskap Rom Eiendom har inngått avtale om felles utvikling av områdene der den nåværende offentlige havna Mølen nå ligger.

Tomas Glimsdal, som er koordinator for lasting av skip ved Nexans kabelfabrikk i Halden, sier til nrk.no at han først nylig har blitt klar over at Sauøya-løsningen kan bli et problem for kabelprodusenten.

Glimsdal sier fredag morgen til nrk.no at det vil være en ulykke for Nexans, dersom Mølen blir lagt ned som havn.

- Min dialog med ledelsen på Nexans er veldig bra. Vi har hatt gode samtaler både om terskelproblematikk og havneutbygging. Dette er to forhold som henger sammen, sier Dahl.

Sprikende meninger

Det er svært få anløp til Halden offentlige havn, med unntak av Nexans båter.

Kabelskipene ligger ved kaia på Mølen i kortere eller lengre perioder, for å få lastet ombord enorme kabeltromler til prosjekter Nexans har sikret seg på flere kontinenter.

Åpenbart er det delte meninger internt i Nexans rundt spørsmålet om god og dårlig framtidsløsning for det eksterne havnebehovet Nexans er avhengig av.

På tross av at koordinator for lasting av skip ved Nexans kabelfabrikk i Halden, som steller med problematikken til daglig, mener Nexans kan få trøbbel på en Sauøya-havn, mener produksjonssjefen ved Nexans at det ikke er noen grunn til uro.

- Vi stoler på at Halden kommune, og at det ikke vil bli noen problemer med en ny havn, sier Sven Atle Olsen - produksjonssjef ved Nexans i Halden til nrk.no.

Han sier bedriften har et godt forhold til kommunen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Arbeidsulykke ved Borregaard

    En person pustet inn gassen klordioksid i en arbeidsulykke ved Borregaard i Sarpsborg i formiddag. I forbindelse med arbeid ble det slått hull på et rør hvor det gikk gass. Den ble raskt stengt av, men noe lekket ut. Personen ble sendt til Sykehuset Østfold for kontroll, sier Tone Horvei Bredal, kommunikasjonssjef ved Borregaard.

  • Arbeidsulykke i Sarpsborg

    To personer har blitt eksponert for gass i en arbeidsulykke ved en bedrift i Sarpsborg sentrum. Nødetatene er på vei til stedet og skadeomfanget er foreløpig ukjent, skriver politiet på Twitter.