Kystverket starter terskelarbeidet ved Svinesund

Kystverket kartlegger undervannsfjellene som hindrer større kabelskip til Nexans fabrikk i Halden.

Skip under bru

I Ringdalsfjorden under Svinesundsbruene (bildet) er det to undervannsfjell som skaper trøbbel for Nexans. Nå går Kystverket løs på saken.

Foto: Rainer Prang

Innseilingen til Halden skal utredes på nytt, og nå tar Kystverket SørØst fatt på oppgaven.

- Vi skal bruke tid på å gå igjennom alle rapporter laget både i Sverige og i Norge fra konsekvensutredningen var ferdig i 2000/2001 og fram til nå.

Deretter ser vi på hva som ytterligere skal til av kartlegging, eller hva vi må gjøre av nye undersøkelser og utredninger, sier senioringeniør Frode Seiernes i Kystverket SørØst til nrk.no.

Innen 1. juni skal Kystverket kunne legge fram et resultat av sin forundersøkelse for Fiskeri- og Kystdepartementet.

Les også:

Kabelskip

Skip som skal inn og ut fra Halden kan ikke stikke dypere enn 7,5 meter, og vannstand- og strømforhold må stemme eksakt for å få de største skipene inn farleden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Undervannsfjell til bry

Under vannflaten i Ringdalsfjorden ved Svinesund ligger to undervannsfjell som stikker helt opp til åtte til ni meter under overflaten. På begge sider undervannsfjellene er dybden 25-30 meter.

Norske myndigheter har tidligere utredet mulghetene for å kunne fjerne eller redusere høyden på undervannsfjellene, men argumentene fra Sverige har vært at de frykter at forurenset slam fra Iddefjorden skal komme i bevegelse ut langs svenskekysten.

Senere er de svenske argumenentene justert til at det er dyrelivet på undervannsfjellene som skades dersom tersklene senkes.

I og med at Iddefjorden er en av to svenske "terskelfjorder", og det faktum at Sverige har knyttet seg til EUs Natura 2000-miljøprosjekt, har svensk vilje til å bidra til at undervannsfjellene senkes smuldret bort.

- Når vi får oppsummert, skal vi kunne være konkrete på hva vi kan imøtekomme svenskene med, sier Frode Seiernes i Kystverket til nrk.no.

Kristin Hessen

Kommunikasjons- og markedsdirektør Kristin Hessen sier at dersom innseilingen ikke blir utbedret, kan det føre til at selskapet må takke nei til store oppdrag.

Foto: Henning Aars

Et handicap for Nexans

Nexans er i kraftig medvind for tiden, og enorme kontrakter til en verdi av flere milliarder kroner sikrer de rundt 600 arbeidsplassene i Halden for lang tid framover.

Ifølge Nexans kommunikasjons- og markedsdirektør Kristin Hessen er selskapet avhengig av at innseilingen blir bedre.

- Det vil få betydning for vår drift i Halden, og fremtidige prosjekter for fabrikken. Sånn det er nå, er det større og større prosjekter som krever større og større båter som skal frakte kablene ut fra fabrikken.

Og vi er selvsagt avhengige av å få disse båtene inn til fabrikken vår, sier hun til nrk.no.

Nexans, Halden

600 ansatte på Nexans fabrikk på Knivsø i Halden er sikret jobber i lang tid med enorme kontrakter.

Foto: Rainer Prang / NRK

Vil koste millioner

Senioringeniør Frode Seiernes i Kystverket SørØst sier til nrk.no at det foreløpig ikke er avgjort hvilke eksterne selskaper som skal knyttes opp mot arbeidet med tersklene fram til 1. juni i år.

- Vi bruker tid på å gå igjennom tidligere rapporter som er relevante for prosjektet. Når Fiskeri- og Kystdepartementet får overlevert rapporten vil det bli tatt stilling til hva som videre skal gjøres, sier han.

Etter det NRK erfarer kan det være snakk om et større prosjekt i fase 2, som kan koste flere millioner kroner.

- Det er et spørsmål om hvor gyldige de er de undersøkelsene som er gjort fra før. Vi kan oppleve å måtte lage nye utredninger og vi vet dette er kostbart, sier Seiernes til nrk.no.

En eventuell start av prosjektfase 2 ligger i departementets hender. Fase 2 skal se nøyere på fysiske forhold, biologisk mangfold og strømforhold i Ringdalsfjorden.