Hopp til innhold

Arkeologer har funnet spor av et vikingskip i Halden

Spor av et vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalderen er avdekket ved Jellhaugen i Halden kommune.

Arkeologer har gjort funn av et vikingskip. Det er pressekonferanse om funnet fra klokken 11:00.

Skipsgraven er en del av et større bosettings- og gravhaugområde rett ved siden av Jellhaugen i Halden. Se pressekonferansen etter funnet i videovinduet.

Oppdagelsene kan trolig måle seg med funn som Oseberg og Tune, sier fylkeskonservator Morten Hanisch i Østfold fylkeskommune.

– Det er et fantastisk funn og veldig sjeldent. Osebergfunnet ble gjort i 1904. Dette er en verdenssensasjon. For en arkeolog er dette toppen av toppen. Vi er veldig glade og fornøyde nå, sier Hanisch til NRK.

Morten Hanisch, fylkeskonservator Østfold

Fylkeskonservator Morten Hanisch i Østfold fylkeskommune beskriver funnet som en verdenssensasjon.

Foto: Caroline Enge / NRK

Sporene av vikingskipet ble funnet rundt en halvmeter under bakken og ble gjort ved hjelp av en georadar.

– Vi er sikre på at det er et skip som ligger der, men hvor mye som er bevart, er vanskelig å si før funnet er nærmere undersøkt, sier Hanisch.

De tre funnene av velbevarte vikingskip tidligere her i landet er Gokstadskipet, Osebergskipet og Tuneskipet. Disse er bevart i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo.

– Utrolig spennende

Det er arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som har gjort funnene ved hjelp av georadar. Undersøkelsene er gjort på oppdrag fra Østfold fylkeskommune.

Dr. Knut Paasche, som er avdelingsleder i NIKU, sier at funnet vil bli av historisk betydning.

Spor av vikingeskip i Halden

Slik fremstår skipsgraven i georadardataene.

Foto: NIKU

– Funnet ser utrolig spennende ut. Vi har bare tre velbevarte vikingskipsgravfunn her til lands, så dette funnet vil helt sikkert bli av stor historisk betydning. Vi ser et 20 meter langt avtrykk som er helt lik formen på et vikingskip, og det ser ut som at bunnen på skipet ligger bevart, sier han til NRK.

Til sammenligning er Osebergskipet 21 meter langt, Gokstadskipet 23 meter, og Tuneskipet 19 meter langt.

Funnene i Halden er det andre store arkeologiske funnet gjort i Østfold den siste tiden. Forrige uke ble det funnet en steinhelle med runer fra det eldste runealfabetet i Rakkestad.

Se NIKUs film om hele prosessen

Se NIKUs film om hele prosessen

Fant åtte gravhauger og fem langhus

I tillegg til funnet av vikingskipet har georadaren lokalisert minst åtte tidligere ukjente gravhauger og fem langhus på området.

Funnene er gjort på en del av et større bosettings- og gravhaugområde rett ved siden av Jellhaugen i Halden, og det har lenge vært kjent at det har vært gravminner på jordet.

Det ble blant annet funnet et 1500 år gammel hengesmykke i området i 2015.

Sporene som nå er kommet fram ved bruk av georadar, er likevel oppsiktsvekkende, ifølge Paasche.

Jellhaugen i Halden

Sporet av vikingskipet er gjort ved Jellhaugen i Halden. Haugen er godt synlig fra E6, som går forbi like i nærheten.

Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Arkeologene har ennå ingen sikker datering på funnet, men skip som en del av gravfunnene er vanlig i hele yngre jernalder fra ca. 500-1030.

– Da vi her bare ser den underste delen av skipet, betyr dette at vi i beste fall kan ende opp med et skip minst på størrelse med de andre norske vikingskipsfunnene. Dette er trolig et av de større skipsfunnene fra denne perioden, sier Hanisch.

I samråd med Riksantikvaren har Østfold fylkeskommune avklart at det er behov for å gjøre videre forundersøkelser på stedet for å få bedre kunnskap om funnene.