Hopp til innhold

– Ikke høyere fart med økt fartsgrense

Et drøyt år etter at de første strekningene på E6 ble åpnet for 110 km/t er gjennomsnittsfarten nesten uendret, viser målinger gjennomført av Statens vegvesen.

110 km/t Årum

FØRST UT: Strekningen fra Årum i Fredrikstad mot svenskegrensen var blant de første strekningene i Norge hvor det ble åpnet for 110 km/t.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Man kan vel si at folk vurderer hva som er den riktige farten ut fra veiens beskaffenhet, og den har jo ikke endret seg selv om vi har økt fartsgrensen, sier seksjonssjef Elisabeth Bechmann i Statens vegvesen til NRK.

Vegvesenet har målt snitthastigheten på de fire strekningene på E6 i Østfold hvor fartsgrensen har blitt satt opp fra 100 til 110 km/t. Fasiten er at bilistene ikke tråkker noe særlig hardere på gassen etter økningen.

Elisabeth Bechmann i Statens vegvesen i Østfold

MODERAT: Seksjonssjef Elisabeth Bechmann i Statens vegvesen forteller at farten i snitt har økt med mellom tre og fem kilometer i timen på strekningene i Østfold hvor fartsgrensen er økt til 110.

Foto: Lotte Olsen/NRK

– Nå har vi registrert gjennomsnittsfarten både før og etter vi endret fartsgrensene. Vi ser at gjennomsnittsfarten har økt vesentlig mindre enn ti, det ligger vel nærmere mellom tre og fem kilometer i timen, sier Bechmann.

Ett eksempel er strekningen Moss nord (fra fylkesgrensen til Akershus) der snittfarten stort sett holdt seg mellom 110 og 112 km/t i feltene nærmest midtrekkverket, både før og etter fartsgrensen ble satt opp. I høyrefeltene i begge kjøreretninger har gjennomsnittshastighetene stabilisert seg rundt 100 km/t.

– Noen vil alltid kjøre altfor fort

Og det er en utvikling som gleder sjefen for Utrykningspolitiet i Follo og Østfold, Stein Olaf Røberg. Han forteller at deres erfaringer stemmer godt overens med vegvesenets registreringer.

– Så langt ser det ut som mange synes 100 og 110 holder, og ligger på fartsgrensen og følger spillereglene. Så har du dem som kjører altfor fort, og de ville nok kjørt for fort selv om fartsgrensen var 130 kilometer i timen.

– Det er jo dem vi tar som kjører av seg førerkortet, som vi sier, og da må du opp i 151 kilometer i timen i en 110-sone, sier Røberg til NRK.

Fartgrense 110 km/t

E18: Også på E18 i Vestfold har fartsgrensen blitt økt til 110 km/t på flere strekninger.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Ifølge den lokale UP-sjefen har kollegene hans på Vestfold-siden av Oslofjorden erfart det samme etter at fartsgrensen ble økt på flere strekninger langs E18.

Følger utviklingen videre

Han minner likevel om at fart er hovedårsaken til de fleste dødsulykker på veiene, og at høyere fart betyr større sjanse for at det blir alvorlige konsekvenser av en ulykke.

– Vi har jo et eksempel fra Vestby i Follo på torsdag da en trailer kjørte inn i en annen bakfra på E6, veltet i veibanen og var i ferd med å komme over i motgående kjørefelt. Hvis du ser hele den saken under ett er det kanskje bare ren flaks at det gikk bra.

– Det er mye trafikk på disse veiene, som flytter seg veldig fort fremover. Da blir konsekvensene deretter hvis det skjer noe, sier Røberg.

Elisabeth Bechmann i Statens vegvesen sier at de vil følge fartsutviklingen på 110-strekningene nøye også i tiden som kommer.

– Vi gjør registrering av fart nærmest kontinuerlig, og kommer til å følge med på både adferd og om det oppstår ulykker. Så får vi gjøre vurderinger og evaluering av dette på et senere tidspunkt.