Hopp til innhold

40 000 soldater kommer til NATO-øvelse i Norge

Nesten hele landet blir berørt når NATO-øvelsen Trident Juncture holdes i Norge. Gjennom fire måneder vil over hundre kommuner merke økt trafikk og støy.

Portugal NATO Trident Juncture

Øvelsen Trident Juncture ble sist avholdt i 2015. Bildet er hentet fra en del av øvelsen som foregikk i Portugal.

Foto: Steven Governo / Ap

Målet med øvelsen er å forsterke samarbeidet innad i NATO og med alliansens samarbeidspartnere. Øvelsen vil vare fra 25. oktober til 7. november.

Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark som i størst grad vil bli berørt av storøvelsen. Men også i resten av landet vil det bli mer synlig militær aktivt, helt fra midten av august til midten av desember.

– Blant annet vil det være flyaktivitet fra Bodø til Fredrikstad. Troms og Finnmark er de eneste som ikke blir berørt, sier Oberstløytnant Ivar Moen, som er informasjonssjef i Forsvarets operative hovedkvarter.

Per-Kristian Brekke, DSB

Per-Kristian Brekke i DSB sier det vil bli trafikale problemer når materiale og personell skal flyttes gjennom landet.

Foto: PETTER LARSSON / NRK

Øvelsen Trident Juncture vil hovedsakelig foregå i Norge, men det vil også være mindre øvelser i Sverige, Finland og Island. Totalt skal cirka 40 000 soldater delta.

– Dette skal vise vår evne til å ta imot NATO. Og det er ikke slik at verken vårt forsvar eller NATO klarer seg uten støtte fra det sivile samfunnet. Så vi snakker om tett samspill mellom det offentlige Norge, det private Norge og det frivillige Norge. Dette vil si noe om våre felles evner til å håndtere alvorlige kriser hvis det skulle oppstå noe, sier Per-Kristen Brekke, som assisterende direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Vil sørge for trafikale problemer

Borg Havn i Fredrikstad vil bli hovedmottak for militært materiell. Herfra vil det bli kjørt materielle til øvelsesområdet.

– Det er ikke til å legge skjul på at så mange kjøretøy vil sørge for trafikale problemer, sier han.

Oberstløytnant Moen forteller at over hundre kommuner blir berørt av aktiviteten.

– I de belastede kommunene vil det bli støy, økt aktivitet på veiene og lange køer.

Trident Juncture er en NATO-øvelse, og ambisjonen har vært å gjennomføre øvelsen hvert tredje år. Forrige øvelse ble gjennomført i 2015, den gang i Portugal, Spania og Italia.

Italy NATO Exercise

Akkurat som da øvelsen ble holdt i Portugal i 2015, vil det også bli mye flyaktivitet under øvelsen til høsten.

Foto: Antonio Calanni / Ap

– Følg med på forsvarets sider

Oberstløytnant Moen ber befolkningen om å følge med på beskjeder fra forsvaret.

Informasjonsoffiser Ivar Moen

Oberstløytnant Ivar Moen ber folk om å følge med på forsvarets nettsider når øvelsen nærmere seg.

– De vil bli gitt gjennom radio og internettsidene våre. I tillegg vil vi samarbeide med sivile etater som politi og veimyndigheter. De vil videreformidle informasjon fra oss, sier han.

– Årsaken til at vi er så tidlig ute er at vi skal forberede og motivere befolkningen til å ta imot de allierte. Det blir mange forhold å ta hensyn til for oss, så vi ønsker å være så godt forberedt som mulig. Da kan vi konsentrere oss om øvingen.