NRK Meny
Normal

- Kan bli politianmeldt for miljøkrim

Naboklagene hagler inn etter strandsonevedtak i Halden.

Svalerødkilen, Halden

HALDEN KOMMUNE ØNSKET Å DEMPE KONFLIKTNIVÅET VED Å TILLATE ULOVLIGE BYGGETILTAK. Nå kan kommunen bli anmeldt for miljøkriminalitet i Svalerødkilen (bildet).

Foto: Privat

Halden kommune ville legge bråket i Svalerødkilen bak seg, og i januar i år vedtok Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk å godkjenne Svalerødkilen bad som vertikaltdelt tomannsbolig.

Kommunen godkjenner også en del brygger og bygninger på eiendommen, det har vært bråk om.

Men naboene finner Halden kommunes vedtak uspiselig, og nå hagler klagene inn.

Les også:

Bjørn Spernes

RETTER IKKE OPP FEIL MED FLERE FEIL. - At kommunen for flere år siden gjorde den tabben, at de begynte å beskatte og avgiftsbelegge Svalerødkilen bad, som om den var godkjent, gjør ikke saken bedre, sier Bjørn Spernes.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vurderer å politianmelde

- Jeg protesterer kraftig på kommunens godkjenning av de mange ulovlige tiltakene som store tilbygg, dobbel garasje, igjenfylling av sjøområde og flere andre forhold, sier Bjørn Spernes.

Han er en av grunneierne i Svalerødkilen som reagerer kraftig på at Halden kommune nå vil godkjenne ulovlige byggetiltak i starndsonen framfor å rydde opp.

Selv har han vært truet av kommunen med både bøter og riving av bryggeanlegg kommunen mener er reist ulovlig på holmen i Svalerødkilen, men saken er inntil videre stilt i bero.

- Jeg har fra første stund sagt, at det ser ut til å være lettere å få tilgivelse enn tillatelse for enkelte her i Svalerødkilen, sier Spernes til NRK.no.

Han er tidligere kraftig imøtegått på denne påstanden av enhetsleder på byggesaksavdelingen i Halden kommune Asbjørn Montelius.

Spernes fremmer nå en klage mot rundt 20 byggetiltak han mener er ulovlig utført på eiendommen Svalerødkilen bad.

- Vi snakker om at miljøkriminalitet er en alvorlig forbrytelse. Da må kommunen også handle som om de har forstått, at det å bygge ned strandsonen ikke kan godtas, sier han.

Les også:

- Forholdt seg passive

Halden kommuen har bekreftet at det aldri er søkt om tillatelse til en del av tiltakene, og Spernes mener Fylkesmannen eller politiet må slå ned på kommunens passivitet.

- Naboer her ute har varslet om pågående byggeaktivitet mange ganger. Dette har kommunens tekniske etat forholdt seg passive til.

Etter at Svalerødkilen bad har vært bebodd som en vertikalt tomannsbolig i mer enn 20 år, er det altså i januar i år at Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk først godkjenner boligen, sier Bjørn Spernes.

Han vil nå se hva Halden kommune foretar seg med hans og andres klager.

Skulle verken kommunen eller Fylkesmannen i Østfold reagere, vil han vurdere å anke avgjørelsen til Miljøverndepartementet, og han ser ikke bort i fra at Økokrim blir varslet.

Les også:

Svalerødkilen, Halden

MISTET UTSYN. Bygging av en garasje på eiendommen Svalerødkilen bad (t.h.) har ifølge naboer ført til tap av utsikt. Kommunen får nå flere klager på byggesakene på eiendommen.

Foto: Privat

- Bruksendring påvirker negativt

Vigdis og Terje Christensen, som har hytte i Svalerødkilen i Halden på naboeiendommen til Svalerødkilen bad, har også tidligere varslet Halden kommune om at de ikke ønsker at Svalerødkilen bad skal benyttes til vertikal tomannsbolig.

-Vi sendte inn en klage, men kan ikke se at klagen finnes blant papirene politikerne hadde foran seg, da de behandlet saken og godkjente ulovlighetene på Svalerødkilen bad tidligere i år, sier Vigdis Christensen til NRK.no.

Hennes familie har rettigheter knyttet til bruk av det tidligere hotellets fasiliteter med blant annet tinglyst adgang og benyttelse til strand, holme og tange foran Svalerødkilen Bad, samt tinglyst båtplass.

-Vi ser at det er satt opp sperrer og gjerder, noe som gjør at vi ikke kan komme oss ned til strand og tange. Tidligere stier er ikke lengre tilgjengelige.

Derfor mener vi at denne bruksendringen vil påvirke oss i stor grad. Samt at eiendommens beliggenhet innenfor 100 metersbeltet ikke skal tillate slike endringer, sier hun.

Familien Christensen sender nå på ny en klage til Halden kommune.

Kay Bjørgengen, som er den ene av to beboere på Svalrødkilen bad, sa til NRK.no i fjor, at han ikke har gjort noe for å stenge folk ute, men snarere har satt i gang tlltak, for å gjøre det greit for folk å ferdes på stedet.

- Jeg har til og med laget en egen sti her, der det før var gjørmete og vanskelig for folk å ta seg fram, sier Bjørgenen.

Les også:

- Driver med tåkelegging

Grunneiere, hyttefolk og naboer mener at kommunen har bidratt til å bygge ned strandsonen rundt Svalerødkilen bad, i stedet for å bidra til fri ferdsel og bevaring av naturen.

Torild og Willy Andreassen er blant grunneierne i Svalerødkilen, som mener Halden kommune driver forskjellsbehandling.

Andreassens ønsket å bygge rive og bygge ny sjøbu på samme tomt i 1986, og Halden kommune koblet da Fylkesmannen i Østfold på saken.

- Det var til og med befaring med daværende fylkesmann Erling Norvik her. Strandsona var sakens kjerne, men vi fikk heldigvis medhold, sier Torild Andreassen til NRK.no.

Hun peker på at Halden kommune sa nei til at Svalerødkilen bad skulle brukes som helårsbolig i 1989. Senere anket eierne av eiendommen saken til Fylkesmannen i Østfold, men kommunen fikk medhold.

I ettertid har både Andreassens og andre etterlyst kommunalt initiativ underveis mens det ene byggeprosjektet har avløst det andre i strandsonen, uten respons fra kommunalt hold.

- Det er utrolig mye tåkelegging i hele denne saken,og det blir urettferdig for mange fremtidige søknader som garantert vil møte veggen av det samme lovverket som her blir tillatt på Svalerødkilen bad, sier Torild Andreassen.

Også Andreassens har klaget til kommunen.

Øyvind Holth

VURDERER KLAGENE NÅR DE KOMMER. -Hvis vi ikke tar klagene til følge, vil normal prosedyre være å sende dem videre til fylkesmannen, sier Øivind Holt.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Lov å klage

Leder av Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Øivind Holt, sa i forbindelse med vedtaket i januar i år om å tillate Svalerødkilen bad brukt som vertikalt tomannsbolig, at kommunen ikke hadde hatt full oversikt i saken underveis.

- Bygningen er jo vitterlig brukt som tomannsbolig, og kommunen har ved å innkreve avgifter på denne måten, selv bidratt til å legitimere boformen, sa Holt.

Han mener kommunen har satt seg i en vanskelig situasjon, men at det nå er få muligheter til å rette opp i det som har skjedd etter så mange år.

- Hadde vi håndtert dette i dag med blanke ark, ville ting ha blitt gjort annerledes, sier Øivind Holt til NRK.no.

I en kommentar til klagene, som nå kommer mot vedtaket i utvalget han leder, sier han

- Det er fullt tillatt å klage. Vi skal vurdere klagene, og dersom vi finner å ta dem til følge følger vi dette opp i kommunen.

Dersom vi ikke finner å ta klagene til følge, vil saken med vår påtegning bli sendt til Fylkesmannen i Østfold. Dit sendes også våre vedtak fra januar i år, sier han.

Har ikke anledning til å overprøve

NRK har forespurt hos Fylkesmannen i Østfold om Halden kommune har aneldning til å overprøve vedtaket fylkesmannen fattet i 1989, da det ble gitt støtte til kommunen om å nekte helårsbolig på Svalerødkilen bad.

- Kommunen kan ikke "gjøre om" Fylkesmannen sine vedtak, det vil si endre innholdet i den sak som er avgjort. Det er imidlertid ingenting i veien for at det ved en senere anledning kan sendes en ny søknad, som kommunen som førsteinstans må stilling til.

Dersom søknaden delvis er endret og eller det har skjedd endringer i plangrunnlaget for eiendommen, kan dette medføre at saken får et annet utfall enn i den opprinnelige saken, skriver Jorunn Syvertsen, seniorrådgiver ved juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Østfold i et brev til NRK.

Det samme gjelder dersom lovgrunnlaget er endret, forteller hun videre.

Hun bekrefter at det aldri er sendt noen dispensasjonssøknad fra kommunen til Fylkesmannen i Østfold i forbindelse med Svalerødkilen bad.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Østfoldprisen til Helberg

  Mannen bak kystlotteriet, Sten Johnny Helberg, er vinner av Østfoldprisen 2018. Han får prisen for sin innsats for å få folk til å plukke søppel i skjærgården. Kystlotteriet skal motivere folk til å rydde søppel i skjærgården ved hjelp av premiering, skriver Østfold fylkeskommune på sine nettsider. Østfoldprisen er Østfold fylkeskommunes hederspris.

  Sten Johnny Helberg
  Foto: Anette Torjusen / NRK
 • Ingrid Willoch er død

  Høyrepolitiker Ingrid Willoch er død. Det skriver Fredriksstad Blad. Willoch satt på Stortinget fra 1981 til 1993, og har vært vareordfører i Fredrikstad

  Ingrid Willoch var gift med Georg Apenes som døde i fjor.

  Ingrid Willoch
  Foto: Anne Ognedal / NRK