NRK Meny
Normal

Steinalderboplasser stopper vann og kloakk

Kulturminner under vann og steinalderboplasser gir bråstopp for vann- og kloakkrør i Halden.

Svalerødkilen, Halden

BRÅSTOPP FOR KLOAKK OG VANN. På land og under vann finnes det kulturminner i Svalerødkilen (bildet), som både Norsk Maritimt Museum og Fylkeskonservatoren vil ha nærmere undersøkt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Norsk Maritimt Museum og Fylkeskonservatoren i Østfold krever flere undersøkelser av landområder og havbunn, før de vil godkjenne et privat vann- og kloakknett i Svalerødkilen i Halden.

I området, som er en av Haldens få, unike skjærgårdsidyller, er det planer om å legge et røranlegg, som krysser både ålegress og ankringsområder for båter.

Les også:

Svalerødkilen, Halden

MENER Å HA GOD NOK OVERSIKT. I Svalerødkilen ligger det også to andre private vann- og avløpsledninger på havbunnen. Kommunen har i sin VA-kartdatabase - Gemini, ikke registrert private VA-ledninger, men mener allikevel å ha god nok oversikt over ledningsnettet.

Foto: Privat

Politisk godkjent initiativ

Det er "Håkevika utbyggingslag", som står bak investering og opparbeidelse av dette private fordelingsnettet av vann og kloakk.

Medlemmene i utbyggingslaget er hytteiere i Svalerødkilen-området, og Halden kommune har et samarbeide med laget.

- Halden kommune har avtale med utbyggingslaget om framføring av kommunalt VA-nett til ny pumpestasjon ved Håkevika, forteller saksbehandler i Teknisk Etat i Halden kommune, Ann-Charlott Kristiansen til NRK.no.

VA-tiltaket til Håkevika er en videreføring av det kommunale ledningsnettet, og er behandlet politisk av kommunen.

- Tiltaket er behandlet politisk i to trinn. Først i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, og deretter i formannskapet, forteller Kristiansen.

Les også:

Rødt lys fra museum og konservator

Halden kommune har gjennom en høring varslet Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune og Norsk Maritimt Museum om VA-planene.

Det er under høringen fremkommet innsigelser til gjennomføringen av vann- og kloakkledningen i Svalerødkilen.

- Norsk Maritimt Museum varsler om potensielle kulturminner under vann, og de ønsker en arkeologisk registrering før tiltak iverksettes, forteller Kristiansen.

Østfold fylkeskommune ved Fylkeskonservatoren har bemerket at det er registrert steinalderboplasser i området, der hvor landledningene skal legges.

- De varsler i sin uttalelse at det vil være nødvendig med en arkeologisk registrering i området før tiltak iverksettes, forteller Ann-Charlott Kristiansen.

Da fristen for å komme med tilbakemeldinger gikk ut rundt midten av august i år, hadde ikke Fylkesmannen ved Miljøvernavdelingen levert noen uttalelse.

Ålegress

RØRLEDNING GJENNOM ÅLEGRESS. Ålegressenger er spesielt utsatt fordi engene vokser i grunne, lune, landnære områder, hvor det også anlegges småbåthavner, brygger og hytter.

Foto: Galice Hoarau

Ledning gjennom ålegress

Den planlagte vann-og avløpsledningen går ikke langs land, men tvers over bukta.

Under overflaten går ledningen gjennom et område med ålegress, som har et spesielt vern.

Ålegress, som er en planteslekt i ålegressfamilien, har 12 arter spredt over hele kloden, hvorav tre arter finnes finnes i Norge.

- Forekomst av ålegress skal vernes, og skal koordineres etter regionale myndigheters krav ved sonderinger og registreringer av sjøbunnen.

Sjøledningen skal borres under konsentrasjon av ålegress. Sjøledninger er svært fleksible ved at de kan legges utenom verne- og ankringsområder, forteller Kristiansen.

I følge henne er ledningen tenkt "spylt ned" i sjøbunnen, der dybden er mindre enn to meter, samt der hvor det er særskilte behov som ved ankringsområdet, for at ikke båter som kaster ut anker - skal sette seg fast.

Velger den lengste traseen

Ifølge Ann-Charlott Kristiansen er VA-tiltaket økonomisk lønnsomt for Halden kommune i form av økte inntekter gjennom tilknytningsavgift og VA-gebyr, og i form av en ikke ubetydelig miljøgevinst.

Men trasevalget går ikke langs land, som er den korteste veien, men i en bue ut i bukta, gjennom ålegresset og også gjennom ankringsområdet for båter, som er merket ut på sjøkart.

- Ulike trasealternativer ble vurdert i forprosjektet. Da undertegnede tok over prosjektet under detaljprosjekteringen, var trasealternativer ferdigvurdert, sier Kristiansen.

Hvis dette er noe kommunen skal tjene penger på, ville det kanskje være av interesse å bruke minst mulig penger også underveis i etableringen av rørtraseen?

- Det er riktig, og det er et mål at kostnadene til etablering av VA-ledningene holdes så lave som mulig samtidig som det er til mest mulig ulempe for alle parter, sier Kristiansen til NRK.no.

Søknad om rammetillatelse blir en dispensasjonssøknad, da tiltaket berører LNF-område og er innenfor 100-metersbeltet.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Forsøkte smugle valper

    5 hundevalper av typen Mops ble i helgen forsøkt smuglet over grensen på Svinesund. Tollvesenet kom over valpene da en ungarskregistrert bil ble stoppet i en rutinekontroll. Dette var valper som skulle selges i Norge sier Wenche Fredriksen, kontorsjef i Tollregion Øst-Norge. Valpene ble levert til Mattilsynet.

  • Søker benådning for konedrap

    Norges eldste soningsfange har søkt om benådning. Mannen som er 83 år gammel ble for to år siden dømt til ubetinget fengsel i 13,5 år, etter å ha drept sin kone med gevær. Drapet skjedde i parets hjem i Sarpsborg, men mannen har hele tiden bedyret at det var et uhell. Mannens advokat Harald Otterstad, skriver i søknaden om benådning at den 83 år gamle mannens helsetilstand stadig forverres.

    Drap på Grålum i Sarpsborg
    Foto: Sebastian Nordli/NRK