- Feil bruk av offentlige midler

Venstre i Halden mener kommunen subsidierer bryggeanlegg ved privat kjøpesenter.

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

SUBSIDIER TIL PRIVATE. Venstres gruppeleder er misfornøyd med det som oppfattes som bruk av offentlige midler til subsidiering av en privat utbygger av et kjøpesenter i Halden.

Foto: Kjetil A. Berg

Flertallet i kommunestyret i Halden vedtok den 29. august i fjor å leie småbåtplasser på privat grunn på området Høvleriet ved elva Tista for 250.000 kroner per år de neste 15 årene.

Havnestyret hadde på forhånd sagt nei til å leie plassene, fordi det finnes 40 kommunale båtplasser i samme område som man ikke har fått leietakere til.

– Venstres representanter stemte mot dette under hele behandlingen av saken om plassene knyttet til nybygget ved Tista. Vi mener at slik subsidiering av utvalgte eiendomsprosjekter er feil bruk av offentlige midler, sier gruppeleder for Venstre i Halden Geir Helge Sandsmark til NRK.

Les også:

Et ulovlig vedtak

Vedtaket fra kommunestyret om at havnekassa skal betale leie for de 30 båtplassene ved det nye kjøpesenteret, er ikke i tråd med Havne- og farvannslovens bestemmelser.

Kystverket mottok en klage på kommunestyrets vedtak, og i bakkant av klagen har kommunen og Kystverket kommunisert rundt at det ikke er anledning for Halden kommune til å bruke penger fra havnekassen til leie av bryggeplasser eller bryggepromenade.

Kystverket har varslet kommunen om at dersom de har effektuert utbetaling fra havnekassa til eierne av kjøpesenteret skal dette tilbakebetales, og Kystverket varsler at de vil stoppe avtalen.

Heller ikke hos Fylkesmannen i Østfold er det gitt noe klarsignal for å bruke penger på en 15 år lang leieavtale, som koster kommunen 3.750.000 kroner.

– Da kommunen er registrert i ROBEK trenger dette vedtaket Fylkesmannens godkjenning før det er gyldig, sa Birger Overskott – seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Østfold i Samordnings- og beredskapsstaben til NRK i forrige uke.

Han understreker at fylkesmannen så langt ikke har godkjent leieavtalen med Tista Eiendom AS i påvente av Kystverkets behandling.

Les også:

Har ikke gjort noe ulovlig

Utbygging ved Tista i Halden

IKKE NOE GALT. Ordfører Thor Edquist mener kommunen ikke har gjort noe galt knyttet til avtalen om båtplasser og bryggepromenade ved det nye kjøpesenteret på Høvleriet i Halden (bildet).

Foto: Rainer Prang / NRK

Ordfører Thor Edquist (H), mener det ikke er gjort noe foreløpig, som er ulovlig.

– Hvis det er gjort noe ulovlig blir det selvfølgelig rettet opp. Men foreløpig kan ikke jeg se at det er gjort noe ulovlig, da alle andre bryggepromenader og båtplasser er bygd av Halden havnevesen. Det vil ikke være logikk i at en kommune skal drive utleie av båtplasser og dermed konkurrere med sitt eget havnevesen om kunder og prisen på båtplassene, sier Edquist til NRK.

Han har hele tiden hevdet at det var riktig at havnevesenet, som ikke var involvert i byggingen av bryggepromenaden forbi det nye kjøpesenteret annet enn med pelearbeidet, måtte ta hånd om de nye bryggene havnestyret selv ikke ønsket seg.

Ordførerens argumenter er betegnet som "svake" av tidligere spesialkonsulent på havnesaker i Fiskeridepartementet, Ørn Grahm, som har engasjert seg i saken.

– En kommune har selvfølgelig et svært kraftig virkemiddel i sin Plan- og bygningslov. Det ville forundre meg meget om ikke Halden kommune hadde vært i stand til å sørge for at en privat utbygger hadde måttet bygge i impregnert treverk, slik resten av bryggepromenaden er laget av, sier Ørn Grahm til NRK.

Les også:

Må bruke kommunale midler

Illustrasjonsfoto båt

TAKKET NE. Havnestyret ville ikke ha 30 båtplasser i Tista, der 40 kommunale småbåtplasser står tomme.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune er en av landets aller fattigste, og er plassert på ROBEK-listen, der Norges minst velstyrte kommuner befinner seg. Kommunen er dermed delvis satt under statlig administrasjon, og må søke staten om å få ta opp lån og bruke penger.

Halden kommune har varslet oppsigelser av ansatte, kutt i tilbud og sliter med vedlikehold av veier og bygninger på grunn av at det går mer penger ut av kassa hver dag, enn det som kommer inn.

Når Kystverket har avvist at det kan tas penger fra havnekassen til leie av båtplasser ved bryggepromenaden på Høvleriet, har kommunen overfor Kystverket varslet at de vil se på en omorganisering av småbåtvirksomheten.

Nå skal regelverket for havnekassas regnskap og inntekter også bli fulgt i Halden, som så langt ikke har vært tilfelle, der inntekter fra regulær havnedrift og inntekter fra utleie av småbåtplasser fortsatt havner i samme kasse.

Venstre frykter at kommunen må leve opp til den uoppsigelige avtalen med kjøpesenterutbyggeren på Høvleriet ved bruk av andre kommunale midler, og antyder at båtplassleien kan måtte økes.

– Ved overføring av småbåtvirksomheten fra havna til kommunen, må utgiftene til småbåtanlegg, inkludert de omdiskuterte plassene i Tista, dekkes over kommunens drift. Det blir en gjennomgang av leieprisene i forbindelse med budsjettet for 2015. Det skal også gis en oversikt over kostnadene slik at vi får vite om kommunen tjener eller taper penger på denne virksomheten, sier Geir Helge Sandsmark til NRK.

Les også:

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • 1100 søker erstatning etter tørke

    Over 1100 Østfold-bønder har sendt inn søknad om erstatning etter avlingssvikt grunnet den ekstreme tørken i sommer, dette to uker før søknadsfristen går ut. Så langt har ca. 450 bønder i Østfold fått behandlet søknaden sin, og de fleste har fått utbetalt enten forskudd eller hele erstatningsbeløpet, ifølge landbruksdirektøren i Østfold.

  • Unaas toppkandidat for Viken

    Indre Østfold Høyre ønsker Erik Unaas ordfører i Eidsberg, som fylkesordfører i nye Viken. Det vedtok partilagene i fem Indre-kommuner i går. Det blir nå opp til Høyrelagene i resten av Østfold samt lagene i Buskerud og Akershus hva det endelige resultatet blir.

    Erik Unaas, orfører i Eidsberg
    Foto: Kathrine Brønn / NRK