NRK Meny
Normal

Halden: - Inkonsekvent kommunestyre

Tidligere havnesjef refser kommunestyret etter vedtak om å utsette utbedringspenger til havna i Halden.

Havneområdet i Halden

INKONSEKVENT? På Ytre Mølen sa kommunestyret nei til at det skulle brukes penger på utbedring av havn. På Høvleriet sa kommunestyret ja til å leie private bryggeplasser.

Foto: Rainer Prang / NRK

Sist torsdag sa et flertall i Halden kommunestyre nei til å bruke 1,2 millioner kroner til utbedringer av Halden havn, stikk i strid med havnestyrets innstilling.

I fjor sa det samme havnestyret nei til å bruke 250.000 kroner årlig i de neste 15 årene på leie av båtplasser på privat grunn, men kommunestyrets flertall ville det annerledes og sa ja.

- Kommunestyret har ingen rød tråd i sine vedtak rundt havnekassen. I det ene øyeblikket sier de ja til å bruke penger som fulle sjømenn på havnekassens regning, og i det neste øyeblikket sier de nei til å iverksette tiltak, som kan gi mer penger inn i havnekassen.

Det er ikke til å bli klok på, sier tidligere havnesjef i Halden, Øivind Johannessen til NRK.

Les også:

Bygde brygge for kjøpesenter

Øyvind Johannessen

BRUKER PENGER SOM FULLE SJØMENN. Tidligere havnesjef Øivind Johannessen reagerer kraftig på kommunestyrets prioriteringer.

Foto: Rainer Prang / NRK

På tomteområdet Høvleriet i Halden ble det tidligere i år åpnet et nytt kjøpesenter.

Rømningsveiene på baksiden av senteret går til bryggepromenaden langs elva Tista, og Halden kommunestyre fant det riktig å la havnekassen betale for byggingen ved at det skal leies plasser ved kjøpesenteret for 250.000 kroner de neste 15 årene.

Vedtaket ble fattet mot havnestyrets vilje, fordi havnevesenet selv sitter med 40 ledige båtplasser i samme område, og havnestyret mente dermed at de ikke trengte 30 nye båtplasser.

Tidligere havnesjef Johannessen mente leieavtalen for de 30 nye plassene dreide seg om subsidiering av en privat utbygger, og har klaget avgjørelsen inn til Kystverket og Fylkesmannen i Østfold. Saken er fortsatt ikke avgjort.

– Ifølge havne- og farvannsloven er det ikke anledning til å bruke havnekassa på denne måten. Inntekter fra havnekassen skal gå til relevante havneformål.

Det å bygge brygge for en privat aktør, når man samtidig kan dokumentere at havnevesenet har ledige plasser, er intet mindre enn å tappe havnekassen. Min påstand er at dette er ulovlig, og det har jeg bedt statlige myndigheter se nærmere på, sier Johannessen til NRK.

Når nå kommunestyret i forrige uke vedtok å si nei til at deler av kaianlegget på Ytre Mølen skulle utbedres, slik at havna blir enda mer brukervennelig og dermed får anledning til å tjene inn mer penger, reagerer den tidligere havnesjefen kraftig.

– Dette vedtaket om å si nei til å bruke penger på å gjøre havna sikrere og bedre for brukerne, er åpenbart feil.

At kommunestyret, som ikke bevilger en eneste krone til havna - som går i pluss på grunn av god aktivitet og god styring, nå velger å ta frem de økonomiske problemene Halden kommune ellers sliter med og har ført byen inn i ROBEK-registeret som et argument for forsiktighet, finner jeg rett og slett påfallende merkelig, sier havnesjefen.

Halden havn har sju millioner kroner i fonds og hadde i 2013 et overskudd på 2,7 millioner kroner på en omsetning på 10 millioner.

Les også:

Halden gjestehavn

BRYGGER OG PROMENADER BYGD AV HAVNEVESENET. Mange bryggepromenader langs sjøsiden av Halden er bygget av havnevesenet.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Måtte bygge brygge

I sakspapirer til havnestyremøte den 20. mai i år står det å lese at bryggepromenaden utenfor det nye kjøpesenteret på Høvleriet tjener som rømningsveier for butikkene på den private eiendommen.

Ordfører Thor Edquist (Høyre) sier til NRK at det var helt nødvendig at kommunen tok på seg regningen for byggingen av promenaden.

– Når det gjelder bryggepromenade ved Tista, så har Halden havnevesen bygget og finansiert alle andre bryggepromenader og kommunale båtplasser i sentrum, og vi synes det er et prinsipp vi skal følge også fremover.

Kjøpesenteret ville ha åpnet med en mindre brygge som rømningsvei, og Halden ville ikke i fremtiden hatt mulighet til å ha en enhetlig bryggepromenade langs hele elven, sier Edquist.

Hvorfor skulle det i så fall være slik at disse utbyggerne på Høvleriet ville kunne ha laget en liten brygge, mens promenaden langs elva ellers har et nær identisk utseende fra Vaterland bru og til og med Tista senter på Høvleriet?

– Hvis den ikke hadde blitt bygget slik den ble av kommunen ved havnevesenet, ville det blitt kun en rømningsvei og ikke en offentlig bryggepromenade, sier ordføreren.

Mener du med dette svaret å si at i motsetning til svært mange andre byggeprosjekter i Halden så ville ikke teknisk etats byggesaksavdeling ha kunnet ha noen som helst innvirkning på hvordan et slikt bryggeanlegg skulle utformes?

– Halden kommune ved havnevesenet har også bygget alle de andre bryggepromenadene. Ingen endring her, sier Thor Edquist til NRK.

Les også:

- Får ikke dette til å stemme

Tidligere havnesjef Øivind Johannessen, som på 1980- og 90-tallet var med og initierte utbyggingen av brygger og anlegg de fleste steder langs elva Tista og for områdene Langbrygga, Sør-Halden og Gjestehavna, stiller seg uforstående til ordførerens utspill.

– Det er ikke slik at havnevesenet bestemmer hvordan man skal bygge. I hvertfall var det ikke slik i min tid som ansatt i havna.

Vi måtte søke om å få bygge, og hvis det ble gitt tillatelse av byggesaksavdelingen i kommunen og vår utforming av bryggeanlegg ble godkjent, kunne vi starte opp, sier den tidligere havnesjefen og fortsetter:

- Det er helt søkt å si, at utbygger av det nye kjøpesenteret på Høvleriet kunne ha kommet til å bygge en liten brygge.

Selvfølgelig hadde man i en slik sammenheng søkt byggesaksavdelingen om å få tillatelse, og jeg vil da tro at ingen i den etaten hadde kommet til den slutningen at en brygge med et helt annerledes utseende enn det som ellers er lagt som bryggepromenade langs hele elva, skulle få bli bygget, sier Johannesen.

– Ingen lønnsom investering

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

STØTTER HAVNESTYRET. - bryggeplassene ved kjøpesenetret var ingen lønnsom investering for havnekassen, det ville derimot en utbedring av havna ha vært, sier Venstres Geir Helge Sandsmark.

Foto: Kjetil A. Berg

Havnevesenet skal betale en kvart million kroner per år for 30 båtplasser de neste 15 årene. Ingen av båtplassene er per i dag utleid. Fortsatt er ikke vann og strøm lagt til bryggeplassene, noe som vil føre til ytterligere kostnader.

Med en leiepris på rundt 8.000 kroner per båtplass per år, er de 30 tomme plassene svært dyre etter Halden-målestokk, og havnevesenets egne plasser koster rundt det halve.

Venstre - som er Høyres nære støttespiller i kommunestyret - og et av partiene i dagens posisjon (H, V, Krf og Sp), stemte for at det skulle bevilges penger til utbedring av havnen i forrige uke og var imot at havnevesenet skulle bruke penger på de private bryggeplassene langs Tista.

Om bryggeplassene på Høvleriet sier Venstres gruppeleder Geir Helge Sandsmark

– Investeringen er åpenbart ikke lønnsom. Dette er også grunnen til at havnestyret avslo den og at Venstre og andre partier stemte imot i kommunestyret, sier han.

Ser man kommunestyrets vedtak om å finansiere bryggeplassene ved Tista med havnekassen opp mot forrige ukes vedtak i kommunestyret, om å si nei til å vedlikeholde kaianleggene, synes du det er samsvar her mellom pengebruken og vurderinger av hva som er lønnsomt og ikke lønnsomt i forhold til havnekassens midler?

– Havnevesenet og havnestyret oppfatter åpenbart utbedringene på havna som nødvendige. Havnestyret disponerer også tilgjengelige midler.

Det framgår også at man kan miste kunder på havna og aktivitet i Halden hvis ikke oppgraderingen foretas. Slik er oppgraderingen lønnsom i et lenger perspektiv. Kommunestyrets avslag er et næringspolitisk selvmål, sier Sandsmark til NRK.

- Skulle aldri ha belastet havnekassen

Anne-Kari Holm

SKULLE IKKE BELASTET HAVNEKASSEN. Senterpartiet gikk i mot å bruke 250.000 kroner per år de neste årene på private bryggeplasser i Tista, sier Anne Kari Holm.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Heller ikke hos Høyres andre støttespiller - Senterpartiet - ser man med blide øyne på byggingen av bryggene ved Tista på havnekassens regning.

- Sp stemte imot dette vedtaket både i havnestyret og kommunestyret. Vi har hele tiden ment at det ikke er riktig å belaste havna med disse kostnadene, sier gruppeleder i Sp Anne Kari Holm.

Hun er imidlertid tydelig på at kommunestyret burde ha gått inn for at havnevesenet fikk bruke sine egne penger på utbedring av kaia på Mølen.

- Tømmertransporten og Nexans er avhengig av Mølen. Det er viktig at det legges til rette for deres behov. Det dreier seg om mange og viktige arbeidsplasser i Halden, sier Holm.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Frikjent etter 10 år

    10 år etter at en mann fra Sarpsborg ble dømt til ett års fengsel for voldtektsforsøk er han frikjent, skriver VG Saken ble gjenopptatt i lagmannsretten etter at han anket saken helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og vant fram.

  • Overskudd i Eidsberg

    Eidsberg kommune gikk 30 millioner i pluss på driften i fjor av en samlet omsetning på 900 millioner kroner.

    Ifølge økonomisjef Ståle Rud skyldes overskuddet blant annet merinntekter på drøyt 8 millioner i skatt. Det mener han kommunen ikke uten videre kan regne med i år. forv